454-0526/02 – Bachelor Colloquium (BS)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits16
Subject guarantorIng. Iva Petříková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Iva Petříková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PET63 Ing. Iva Petříková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3
Part-time Credit 0+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Understand given task in the field of electronics and communications and manage its own solutions. Learning outcomes are set so that the students are able to identify, apply their thesis.

Teaching methods

Summary

Bachelor's seminar provides general information on seminar thesis construct and defense. There are excursions and presentations of companies in electronics and telecommunication field during seminar.

Compulsory literature:

VONDRÁK, Ivo. Závazné pokyny pro vypracování bakalářské a diplomové práce [online]. Ostrava: VŠB-TUO, FEI, [2005] [cit. 2008-06-20]. Dostupný z WWW: http://www.fei.vsb.cz/okruhy/studium-a-vyuka/organizace-vyuky/pokyny-pro-zpracovani-bp-dp Odborná literatura dle pokynů vedoucího bakalářské práce.

Recommended literature:

MEŠKO, Dušan, et. al. Akademická příručka. Přeložila M. Krčmová. Martin: Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o., 2006 (české, upravené vydání). ISBN 80-8063-219-7. HOLUŠOVÁ, D. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. ČSN ISO 7144 (010161). Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. MAGERA, I. Microsoft Office PowerPoint 2003: podrobná uživatelská příručka. Brno: CP Books, 2005. FARKAŠOVÁ, Blanka, KRČÁL, Martin. Projekt Bibliografické citace dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [online]. [2005] [cit. 2008-06-20]. Dostupný z WWW: http://www.citace.com

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

In the course student leads a professional leadership thesis, evaluate them by presentations at seminars and activities carried out by teachers BS and the end of the semester evaluate student department jury.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cvičení: Podmínky udělení zápočtu. Doporučení pro vypracování bakalářské práce a pro přípravu multimediální prezentace k obhajobě bakalářské práce. Literatura - seznam bibliografických odkazů, citace, citát, parafráze. Informace o průběhu státních závěrečných zkoušek. Obhajoba bakalářské práce. Seznámení posluchačů s vnitřními předpisy FEI VŠB - TUO týkajících se řádného ukončení studia. Příprava na obhajobu bakalářské práce formou samostatných vystoupení studentů s informacemi o aktuálním stavu řešení bakalářské práce. Diskuse. Prezentace bakalářských prácí studentů před katedrální komisí. Projekty: Zpracování bakalářské práce.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner