454-0527/02 – Access Network (PrS)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits5
Subject guarantorIng. Přemysl Mer, Ph.D.Subject version guarantorIng. Přemysl Mer, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MER70 Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Understand the technologies used in access networks. Learning outcomes are set so that the students are able to identify and apply tasks in the field of access networks.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Student will be introduced into the structure of telecommunication networks which part are the access network. The access network can be divided into metallic, optic and wireless. There will be given the information about basic characteristic, principles and interfaces of each area. Student will be able to characterize now-a-day technologies and development trends as well.

Compulsory literature:

Golden, P., Dedieu, H., Jacobsen, K. S.: Fundamentals of DSL Technology, Auerbach Publications, 2006

Recommended literature:

Morrow, R.: Wireless Network Coexistence, The McGraw-Hill Companies, 2004

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: 1. Test 30 2. Měření I. 4 3. Měření II. 4 4. Referát 5 5. Konfigurace PbX 2 6. Zkouška 55 Podmínky udělení zápočtu: Pro zápočet je třeba získat 20 bodů. Test - 30 bodů. Protokoly laboratorních měření - 10 bodů. Referát - 5 bodů. Celkem 45 bodů.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Struktura telekomunikační sítě, přístupové sítě, metody přístupu na společné přenosové médium Přístupové metody používané v přístupových sítích - TDMA, FDMA, WDMA, SCMA, CDMA. Rozhraní mezi přístupovou sítí a místní ústřednou, skupina protokolů rozhraní V5. Metalické přístupové sítě, vlastnosti metalických vedení, linkové kódy, modulace Přenosová technologie typu xDSL, digitální přípojky IDSL, ADSL, VDSL, BDSL. Optické přístupové sítě, vlastnosti OLT, ONU, optická distribuční síť, PON a AON. Úzkopásmové optické sítě, vlastnosti a řízení, příklady úzkopásmových sítí. Přístupové sítě distribuční, optické a hybridní. Multifunkční širokopásmové přístupové sítě. Rádiové přístupové sítě. Systém DECT. Systém Bluetooth. Systémy standardu 802.11. Současný stav přístupových sítí v Evropě, vývojové trendy. Cvičení: Bezpečnostní školení, náplň cvičení a bodové hodnocení. Test. Referáty. Zápočet. Laboratoře: xDSL - simulace a služby. xDSL - měření vlastností fyzické vrstvy. DECT - měření a anlýza sítě. Bluetooth - měření a anlýza sítě. Počítačové laboratoře: xDSL - konfigurace a nastavení xDSL zařízení. Přístupová síť s PbÚ Konfigurace a nastavení malé PbÚ PON - konfigurace sítě PON. Konfigurace ATM přístupového bodu. WLAN - konfigurace a návrh sítě.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 10  0 3
                Written exam Written test 30  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Written examination Written examination 10  0 3
                Oral Oral examination 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T004) Mobile Geoinformatics Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T004) Mobile Geoinformatics Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T004) Mobile Geoinformatics Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.