454-0528/01 – Rádiové buňkové sítě (RBS)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuIng. Roman Šebesta, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Roman Šebesta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO133 Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
MIC26 Ing. Libor Michalek, Ph.D.
SEB74 Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět struktuře, koncepci a funkci rádiové sítě. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti rádiových buňkových sítí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Studenti budou seznámeni se strukturou a principem mobilních sítí. Pozornost bude věnována jak hlasové, tak i datové komunikaci, seznámí se s vývojovými trendy v dané oblasti.

Povinná literatura:

Hanus, S.: Bezdrátové a mobilní komunikace, skripta - VUT Brno, 2003. Blunár, K.; Diviš, Z.: Telekomunikačné siete, časť IV., skripta - Žilina, 2000. Doboš L., Dúha J., Marchevský S., Wieser V.: Mobilné rádiové siete, ŽU v Žilině, 2002. Žalud V.: Moderní radioelektronika, BEN, Praha 2000.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Nutno získat do konce semestru minimálně 22 bodů. 2 testy - celkem 20 bodů 4 laboratorní měření - celkem 16 bodů 2 počítačová cvičení - celkem 8 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do rádiových sítí, základní pojmy, rozdělení rádiových sítí. Zpracování signálu, zdrojové kódování, kanálové kódování, prokládání, digitální modulace. Problematika šíření rádiových signálů, rozdělení rádiových vln, jevy ovlivňující šíření rádiových vln. Základní koncepce a funkce radiokomunikačních systémů, buňková struktura, využití kmitočtového pásma, mnohonásobný přístup, handover. Systémy pro veřejné radiotelefonní sítě, mezinárodní standardy, kmitočtová pásma, analogové mobilní systémy, systém NMT. Úvod do systému GSM, zpracování signálu v systému GSM. Výstavba a organizace GSM systému, rádiový podsystém (BTS, BSC), síťový podsystém (MSC, VLR, HLR, AUC, EIR), podsystém pro provoz a údržbu OSS, rozhraní v síti GSM (Um, Abis, A). GSM vrstvy, protokoly a služby, vrstvový model systému GSM, komunikační protokoly, vytváření burstů, hierarchie rámců. Procedury a signalizace v síti GSM, výstavba spojení, GSM kanály, management systému GSM, klasifikace GSM služeb. Plánování mobilních sítí, definování parametrů systému, kmitočtový plán, využití počítačové simulace pro analýzu a šíření rádiových signálů. Bezpečnost bezdrátové komunikace, bezpečnost v mobilních sítích, autentizace, utajení dat. Datové přenosy v sítích GSM, možnosti přenosu dat v mobilních sítích 2,5 generace (EDGE, HSCSD, GPRS), základní popis, přenosové rychlosti. Přenos dat prostřednictvím GPRS - síťová architektura, rozhraní, funkce síťových prvků. Vývojové trendy, UMTS - základní popis a koncepce systému, architektura sítě, služby. Cvičení: Bezpečnostní školení, náplň cvičení, bodové hodnocení. Test č.1 Test č.2 Zápočet. Laboratoře: Seznámení s laboratorními počítačovými cvičeními č.1 a 2. Laboratorní počítačové cvičení č.1 - Systém pro analýzu a vizualizaci šíření radiových signálů nad zemským povrchem. Laboratorní počítačové cvičení č.2 - Využití systému pro návrh sítě GSM. Seznámení s laboratorními měřeními č.1. a 2. Laboratorní měření č.1 - Testování parametrů mobilních telefonů. Laboratorní měření č.2 - Testování parametrů mobilních sítí. Seznámení s laboratorními měřeními č.3. a 4. Laboratorní měření č.3 - Přenos dat v síti GSM. Laboratorní měření č.4 - Přenos dat v síti GPRS. Náhradní termín pro laboratorní cvičení a měření.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 44 (44) 0 1
                Test Písemka 20  0 1
                Laboratorní měření Laboratorní práce 16  0 1
                Počítačové cvičení Jiný typ úlohy 8  0 1
        Zkouška Zkouška 56 (56) 0 3
                Test Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 16  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní