454-0528/02 – Rádiové buňkové sítě (RBS)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity5
Garant předmětuIng. Roman Šebesta, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Roman Šebesta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SEB74 Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět struktuře, koncepci a funkci rádiové sítě. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti rádiových buňkových sítí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Studenti budou seznámeni se strukturou a principem mobilních sítí. Pozornost bude věnována jak hlasové, tak i datové komunikaci, seznámí se s vývojovými trendy v dané oblasti.

Povinná literatura:

Hanus, S.: Bezdrátové a mobilní komunikace, skripta - VUT Brno, 2003. Blunár, K.; Diviš, Z.: Telekomunikačné siete, časť IV., skripta - Žilina, 2000. Doboš L., Dúha J., Marchevský S., Wieser V.: Mobilné rádiové siete, ŽU v Žilině, 2002. Žalud V.: Moderní radioelektronika, BEN, Praha 2000.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Nutno získat do konce semestru minimálně 20 bodů. 2 testy - celkem 20 bodů 4 laboratorní měření - celkem 16 bodů 2 počítačová cvičení - 8 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do rádiových sítí, základní pojmy, rozdělení rádiových sítí. Zpracování signálu, zdrojové kódování, kanálové kódování, prokládání, digitální modulace. Problematika šíření rádiových signálů, rozdělení rádiových vln, jevy ovlivňující šíření rádiových vln. Základní koncepce a funkce radiokomunikačních systémů, buňková struktura, využití kmitočtového pásma, mnohonásobný přístup, handover. Systémy pro veřejné radiotelefonní sítě, mezinárodní standardy, kmitočtová pásma, analogové mobilní systémy, systém NMT. Úvod do systému GSM, zpracování signálu v systému GSM. Výstavba a organizace GSM systému, rádiový podsystém (BTS, BSC), síťový podsystém (MSC, VLR, HLR, AUC, EIR), podsystém pro provoz a údržbu OSS, rozhraní v síti GSM (Um, Abis, A). GSM vrstvy, protokoly a služby, vrstvový model systému GSM, komunikační protokoly, vytváření burstů, hierarchie rámců. Procedury a signalizace v síti GSM, výstavba spojení, GSM kanály, management systému GSM, klasifikace GSM služeb. Plánování mobilních sítí, definování parametrů systému, kmitočtový plán, využití počítačové simulace pro analýzu a šíření rádiových signálů. Bezpečnost bezdrátové komunikace, bezpečnost v mobilních sítích, autentizace, utajení dat. Datové přenosy v sítích GSM, možnosti přenosu dat v mobilních sítích 2,5 generace (EDGE, HSCSD, GPRS), základní popis, přenosové rychlosti. Přenos dat prostřednictvím GPRS - síťová architektura, rozhraní, funkce síťových prvků. Vývojové trendy, UMTS - základní popis a koncepce systému, architektura sítě, služby. Cvičení: Bezpečnostní školení, náplň cvičení, bodové hodnocení. Test č.1 Test č.2 Zápočet. Laboratoře: Měření č.1 Analýza signálu na rádiovém rozhraní. Měření č.1 Analýza signálu na rádiovém rozhraní. Měření č.2 Spektrální analýza signálu GSM. Měření č.2 Spektrální analýza signálu GSM. Měření č.3 Datové přenosy v mobilních sítích. Měření č.3 Datové přenosy v mobilních sítích. Měření č.4 Testování parametrů mobilních sítí. Měření č.4 Testování parametrů mobilních sítí Počítačové laboratoře: Systém pro analýzu a vizualizaci šíření radiových signálů nad zemským povrchem. Využití systému pro návrh sítě.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 44 (44) 0
                Testy Písemka 20  0
                Laboratorní měření Laboratorní práce 16  0
                Počítačová cvičení Jiný typ úlohy 8  0
        Zkouška Zkouška 56 (56) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 16  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T004) Mobilní geoinformační technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T004) Mobilní geoinformační technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T004) Mobilní geoinformační technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku