454-0532/01 – Úvod do komunikačních technologií (ÚdKT)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity6
Garant předmětuDr. Ing. Libor GajdošíkGarant verze předmětuDr. Ing. Libor Gajdošík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIV20 prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.
GAJ10 Dr. Ing. Libor Gajdošík
HAN180 Ing. František Hanáček
LYK46 PaedDr. Eduard Lyko, Ph.D.
NEV05 Ing. Pavel Nevlud
SIS017 doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět základním modulům tvořících komunikační řetězec. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti komunikačních technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Student získává informace o základních pojmech z teorie spojování a přenosu. Vznik elektrického signálu a jeho úprava pro přenos v různých druzích prostředí uvádí studenta do široké problematiky nejen vzniku, ale i zpracování. Vzdělávací oblast není pouze zaměřená na moderní digitální techniku, ale váže se k biologické podstatě člověka a to je analogová oblast. Využívání modulačních technik je aplikované na vícenásobné využití přenosových cest. Výhody při zavádění digitální techniky se odrážejí především v nových technologiích. Student bude konfrontován s denní realitou používání telekomunikační sítě a jejími spojovacími principy.

Povinná literatura:

Sobotka,V.: Přenosové systémy, SNTL 1999 Kroutl,F.: Signály a hluky, NADAS 1964 Svoboda,J. a kol.: Základy teleinformatiky, ČVUT, 1998 Lojík,V.: Digitální spojovací systémy, ČVUT 1992 Další informace : www.fei.vsb.cz/ kat 454

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Každý student má možnost v průběhu semestru získat maximálně 100 bodů, z toho za: • vyřešení projektů (samostatné práce) P = 24 bodů, • laboratorní cvičení L = 16 bodů, • kontrolní testy T = 60 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod Telekomunikační síť Přenosové cesty Parametry vedení Telefonometrická měření Nízkofrekvenční systémy Vysokofrekvenční systémy Vysokofrekvenční systémy- vytváření skupin Číslicové přenosové systémy Číslicové přenosové systémy Signalizace v číslicových přenosových systémech Přenos rozhlasových a televizních signálů Systémy PDH Principy spojování v analogových a digitálních sítích Cvičení: Bezpečnost práce v laboratoři.Hodnocení v předmětu.Výpočet modulační a přenosové rychlosti. Výpočet útlumů, diagramy úrovní Výpočet sekundárních parametrů vedení Výpočet vstupní impedance vedení Kontrolní test 1 Analýza signálu při vysokofrekvenčním způsobu přenosu Výpočet chyby kvantování Signály na účastnickém rozhraní Rozbor digitální sítě Kontrolní test 2 Zápočet Laboratoře: Měření na vedeních Měření útlumového zkreslení Měření amplitudového zkreslení Projekty: 1. projekt: Výpočty na vedení 2. projekt: Analýza telekomunikační sítě

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (4) 0
                L1 Laboratorní práce 4  0
        Zkouška Zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku