454-0901/01 – Řidící a diagnostické systémy dopravních prostředků (RDSDP)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 10+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vysvětlit posluchačům neelektrotechnických fakult koncepci stavby číslicových řídicích a diagnostických systémů, způsoby simulace činnosti a metody praktického ověření.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Základní pojmy a definice, vlastnosti automatického řízení, způsoby řízení, přístup k analogovým a číslicovým systémům, přenosy a charakteristiky základních analogových členů, soustav a regulátorů, popisy regulačních systémů, popis číslicových řídicích systémů, princip řízení v reálném čase, metody digitalizace signálů, stanovení frekvence vzorkování, chyby vzorkování a kvantování, druhy a principy impulsní a číslicové modulace, metodika návrhu číslicového řídicího systému pracujícího v reálném čase pro řízení hydraulického systému, sestavení rovnic a jejich realizace, bloková schémata řídicího systému, stanovení požadavků na snímací techniku a akční členy, návrh hardwarového řešení řídicího systému, návrh softwarového řešení řídicího systému, využití přerušovacího systému, způsob a metody ověření činnosti řídicího sytému.

Povinná literatura:

Diviš.Z.: Číslicový řídicí a diagnostický systém zemního stroje, VŠB-TU Ostrava, 1999, 117 stran, ISBN 80-7078-649-3 Diviš,Z.,Chmelíková,Z.,Zdrálek,J.: Logické obvody, skripta, VŠB - TU Ostrava, 2005, 152 stran, ISBN 80-248-0829-3 Firemní literatura zařízení MOOG

Doporučená literatura:

Katalogové listy výrobků firem REXROTH, MOOG a FESTO.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí je vykonána při konzultacích řešeného individuálního projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

<BOD>Způsoby automatického řízení, vztah mezi analogovými a číslicovými systémy. <BOD>Charakteristiky základních analogových členů a regulátorů. <BOD>Popisy regulačních systémů. <BOD>Popisy číslicových systémů, řízení v reálném čase. <BOD>Digitalizace signálů, chyba vzorkování a kvantování, způsoby eliminace chyb. <BOD>Metodika návrhu číslicového systému pracujícího v reálném čase. <BOD>Způsoby číslicového řízení hydraulických systémů. <BOD>Definování požadavků na snímací techniku a akční členy. <BOD>Návrh technických prostředků číslicového systému. <BOD>Diagnostický systém jako součást řídicího systému. <BOD>Přerušovací systém a jeho využití. <BOD>Způsoby ověření funkce řídicího systému.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.