454-0901/01 – Traffic Substance Control and Diagnostic Systems (RDSDP)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 10+0
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je vysvětlit posluchačům neelektrotechnických fakult koncepci stavby číslicových řídicích a diagnostických systémů, způsoby simulace činnosti a metody praktického ověření.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Základní pojmy a definice, vlastnosti automatického řízení, způsoby řízení, přístup k analogovým a číslicovým systémům, přenosy a charakteristiky základních analogových členů, soustav a regulátorů, popisy regulačních systémů, popis číslicových řídicích systémů, princip řízení v reálném čase, metody digitalizace signálů, stanovení frekvence vzorkování, chyby vzorkování a kvantování, druhy a principy impulsní a číslicové modulace, metodika návrhu číslicového řídicího systému pracujícího v reálném čase pro řízení hydraulického systému, sestavení rovnic a jejich realizace, bloková schémata řídicího systému, stanovení požadavků na snímací techniku a akční členy, návrh hardwarového řešení řídicího systému, návrh softwarového řešení řídicího systému, využití přerušovacího systému, způsob a metody ověření činnosti řídicího sytému.

Compulsory literature:

Diviš.Z.: Číslicový řídicí a diagnostický systém zemního stroje, VŠB-TU Ostrava, 1999, 117 stran, ISBN 80-7078-649-3 Diviš,Z.,Chmelíková,Z.,Zdrálek,J.: Logické obvody, skripta, VŠB - TU Ostrava, 2005, 152 stran, ISBN 80-248-0829-3 Firemní literatura zařízení MOOG

Recommended literature:

Katalogové listy výrobků firem REXROTH, MOOG a FESTO.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola znalostí je vykonána při konzultacích řešeného individuálního projektu.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

<BOD>Způsoby automatického řízení, vztah mezi analogovými a číslicovými systémy. <BOD>Charakteristiky základních analogových členů a regulátorů. <BOD>Popisy regulačních systémů. <BOD>Popisy číslicových systémů, řízení v reálném čase. <BOD>Digitalizace signálů, chyba vzorkování a kvantování, způsoby eliminace chyb. <BOD>Metodika návrhu číslicového systému pracujícího v reálném čase. <BOD>Způsoby číslicového řízení hydraulických systémů. <BOD>Definování požadavků na snímací techniku a akční členy. <BOD>Návrh technických prostředků číslicového systému. <BOD>Diagnostický systém jako součást řídicího systému. <BOD>Přerušovací systém a jeho využití. <BOD>Způsoby ověření funkce řídicího systému.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner