454-0907/01 – Vybrané stati z konstrukce elektronických zařízení ()

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Jiří LitschmannSubject version guarantorprof. Ing. Jiří Litschmann
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1991/1992Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Combined Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Využití výpočetní techniky při obvodovém řešení a modelování nosti elektronických obvodů. Souvislost konstrukčního a obvodového řešení. progresivní technologie při výrobě obvodů: Integrace, zakázkové obvody, hybridní obvody, přímá instalace čipů, ladění obvodů. Souvislost konstrukce se seriovostí výroby. Mechanická a klimatická odolnost konstrukce. Chlazení elektronických zařízení. Modulární stavba, moduly. Funkční testy součástek, obvodů a přístrojů. Vliv testovacích postupů na výrobní náklady. Povrchová montáž, robotizace montáže a jejich vliv na konstrukci zařízení. Seřizování a dolaďování slevodů.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner