454-0914/01 – Optoelectronics (OPT)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits10
Subject guarantorprof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VAS40 prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 30+0
Part-time Credit and Examination 30+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Světlo a jeho vlastnosti Přenos optického záření atmosférou Přenos optického záření dielektrickým prostředím Interakce optického záření a polovodičů Nekoherentní zdroje záření Koherentní zdroje záření Fotodetektory s vnitřním zesílením a bez vnitřního zesílení Základní obvodová řešení zdrojů a přijímačů Modulace a modulátory světla Pasivní a aktivní prvky optických komunikačních systémů Displeje Zpracování obrazu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.