454-0928/01 – Optical Communication systems (OKS)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits10
Subject guarantorprof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementCompulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VAS40 prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 30+0
Part-time Credit and Examination 30+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To understand the telecommunication systems and a raising of theirs effectivity in optical communications. To manage linear and non - linear interactions light- matter. To master the selected SW tools on design of unsophisticated fiber optical networks.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Předmět se zabývá: Obvody optických vysílačů, obvodové řešení optických přijímačů, systémové představy, digitální systémy, plánování digitálních optických komunikačních systémů, analogové systémy, multiplex v optických komunikacích, koherentní vláknově optické komunikační systémy, detekční principy, praktická řešení, modulační formáty, demodulační principy a schémata, citlivosti přijímačů, zvyšování přenosových kapacit.

Compulsory literature:

Senior,J.M.: Optical fiber communications - principles and practise. Prentice Hall Inc., 4. vydání, 2009, ISBN 0-13-635426-4 Ghatak,A.K., Thyagarajan,K.: Introduction to fiber optics. Cambridge University Press, 1.vydání, 1998, ISBN 0-521-577853

Recommended literature:

Goralski,W.:Optical networking and WDM. McGraw-Hill Inc.Berkeley,USA, 2001, ISBN 0-07-213078-4 Serrat,J., Galis,A.: Deploying and managing IP ove WDM networks.Artech House Boston, USA, 2003, ISBN 1-58053-501-1 Stern,T.E., Ellinas,G.,Bala,K.: Multiwavelength optical networks. Cambridge Press, UK, 2009, ISBN 978-0-521-88139-5

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Optická vlákna Základní charakteristiky optických vláken, disperze planárních optických vlnovodů, disperze optických vláken, módy planárních a válcových vlnovodů, přenosové charakteristiky optických vláken, systémy optických vláken Aktivní prvky optických komunikačních systémů Zdroje světla pro optické komunikace, polovodičové lasery, charakteristiky laserových diod, LED, detektory pro vláknově optické komunikační systémy Komunikační systémy s optickými vlákny Návrh vláknově optických komunikačních systémů, optické vláknové zesilovače, kompenzace disperze, optické solitony, Prvky integrované optiky Vláknově optické směrové vazební členy, zpožďovací linky, pásmové filtry, kontrolery polarizačních stavů optických vláken, integrované optické senzory Měření optických vláken Základní experimentální předpoklady, měření útlumu, měření profilu indexu lomu, měření NA, měření disperze vláken a šířky pásma, mezní vlnová délka, ohybové ztráty, stanovení MFD, určování dvojlomu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Compulsory study plan
2005/2006 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.