454-0929/01 – Telematics in Transport (TvD)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 10+0
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je vysvětlit posluchačům neelektrotechnických fakult základní problematiku z oborů telekomunikační techniky a telematiky s důrazem na aplikace v dopravě.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Náplň předmětu představují: Základní pojmy z teorie informace a přenosu, základní přenosové pojmy a veličiny, přenosový řetězec. Vlastnosti a druhy telekomunikačních přenosových cest. Základní veličiny a jednotky užívané pro hodnocení analogových a číslicových kanálů. Principy vícenásobného využití přenosové cesty. Analogové a digitální přenosové systémy.Metody zabezpečení přenosu dat. Klasifikace způsobů zabezpečení a způsoby zabezpečení přenosu z pohledu diagnostiky a spolehlivosti. Telekomunikační služby. Klasifikace služeb. Informační systémy používané v dopravě. Inteligentní dopravní systémy pro řízení dopravních procesů.

Compulsory literature:

Blunár,K., Diviš,Z.: Telekomunikační sítě, díl 1, knižní publikace, VŠB - TU Ostrava, 2003, 619 stran, ISBN 80-248-0391-7 Blunár,K., Diviš,Z.: Telekomunikační sítě, díl 2, knižní publikace, VŠB - TU Ostrava, 2006, 630 stran, ISBN 80-248-1077-8 Sobotka,V. a kol.: Přenosové systémy, knižní publikace, SNTL Praha,1989, ISBN 80-03-00112-9

Recommended literature:

Blunár,K.,Diviš,Z.,Černý,V.: Informačné a telekomunikačné siete, knižní publikace, ŽU Žilina 2008, 276 stran, ISBN 978-80-8070-809-2

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

V průběhu studia jsou zpracovány tématicky orientované práce, jejichž obsah a správnost je konzultován v rámci individuálních konzultací.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

<BOD>Základní pojmy z teorie informace. <BOD>Přenosový řetězez, dvoudrátový a čtyčdrátový přenos, funkce jednotlivých bloků. <BOD>Charakter přenosových cest, frekvenční rozsahy. <BOD>Míra přenosu, činitel přenosu, zisk, zesílení, útlum, <BOD>Systémy FDM. <BOD>Systémy PCM. <BOD>Linkové kódy. <BOD>Telekomunikační služby. <BOD>Inteligentní systémy pro řízení dopravních procesů. <BOD>Zpoůsob měření veličin pro inteligentní systémy. <BOD>Měřící řetězec a způsoby zpracování signálů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner