455-0014/01 – Lékařská propedeutika I (LP1)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuMUDr. Anton Pelikán, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEL01 MUDr. Anton Pelikán, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V průběhu dvou semestrů jsou studenti seznámeni stručnou formou s anatomií, fyziologií, patologickou anatomií a patologickou fyziologií lidského těla. Studenti získávají přehledné poznatky o obecné a systémové fyziologii a o nemocech postihujících jednotlivé orgánové systémy. Předmět zapadá svou náplní do zaměření měřicí a řídicí technika v biomedicíně. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí biomedicínckého inženýrství. Studenti získávají přehledné poznatky o obecné a systémové fyziologii a o nemocech postihujících jednotlivé orgánové systémy. Předmět zapadá svou náplní do zaměření měřicí a řídicí technika v biomedicíně. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí biomedicínckého inženýrství.

Vyučovací metody

Anotace

V průběhu dvou semestrů jsou studenti seznámeni stručnou formou s anatomií, fyziologií, patologickou anatomií a patologickou fyziologií lidského těla. Studenti získávají přehledné poznatky o obecné a systémové fyziologii a o nemocech postihujících jednotlivé orgánové systémy. Předmět zapadá svou náplní do zaměření měřicí a řídicí technika v biomedicíně. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí biomedicínského inženýrství. Předmět je zaměřen jednak na normální stavbu (anatomii) a normální funkci (fyziologii) lidského těla, jednak na změnu struktury orgánů lidského těla (patologickou anatomii) a změněnou funkci (patologickou fyziologii) v průběhu nemoci.V poslední části jsou pak z tohoto pohledu demonstrovány některé choroby, u kterých jsou rovněž uvedeny možnosti vyšetřovacích metod. Ve druhém semestru je část přednášek věnována otázkám první pomoci.

Povinná literatura:

Bózner, A. a kol.: Farmakologická propedeutika. Kábrt, J.- Chlumská, E.: Lékařská terminologie. Canong: Fyziologie. Lidské tělo První pomoc

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: semestrální práce a 2 testy průběžné kontroly Podmínky udělení zápočtu: účast na přednáškách a seminářích, zápočtový test - počet bodů 20 - 40

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do problematiky. Kostní systém. Svaly, jejich stavba a funkce. Krev a její funkce. Srdce a srdeční činnost. Cévní systém, jeho anatomie. Dýchací systém a jeho stavba. Patologické stavy. Život ohrožující stavy v medicíně. Trávicí systém, anatomie. Patologické stavy zažívacího systému. Kůže a kožní orgány. Žlázy s vnitřní sekrecí. Přehled ostatních systémů. Cvičení: 1. test průběžné kontroly z vybrané látky. Konzultace k semestrální práci Laboratoře: Základy názvosloví, nauka o buňce. Základy fyziologie, patologie a možnosti vyšetření kostního systému. Možnosti vyšetřování svalů, některé patologické jednotky. Vybrané kapitoly z imunologie. Fyziologie srdečně cévního systému a vyšetřovací meto dy, patofysiologické stavy. Výměny plynů na membránách. Patologické stavy.Vyšetřovací možnosti. Život ohrožující stavy v medicíně.První pomoc. Přehled biochemie trávení. Patologické stavy zažívacího systému.Vyšetřovací možnosti. Fyziologie, některé patofysiologické stavy, možnosti vyšetření. Biochemie, stress.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (10) Měřící a řídící technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (20) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (30) Měřící a řídící technika v biomedicíně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (40) Automatizované systémy řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku