455-0029/01 – Elektronické přístroje I. (ELP1)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuIng. Radovan Hájovský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radovan Hájovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAJ74 Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti z oblasti technologie měřících systémů. Posluchač se seznámí postupně s problematikou měření a zpracování signálů, s problematikou zpracování změřených dat a s problematikou ovládání měřicích přístrojů. Na příkladech je uvedena virtuální instrumentace. Jsou předneseny úvodní informace o elektromagnetické kompatibilitě, s praktickými příklady vybraných měření. Dovednost v používání elektronických přístrojů, navrhování měřících systémů a metod. Dovednost v používání elektronických přístrojů, navrhování měřících systémů a metod.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti z oblasti technologie měřících systémů. Posluchač se seznámí postupně s problematikou měření a zpracování signálů, s problematikou zpracování změřených dat a s problematikou ovládání měřicích přístrojů. Na příkladech je uvedena virtuální instrumentace. Jsou předneseny úvodní informace o elektromagnetické kompatibilitě, s praktickými příklady vybraných měření. Dovednost v používání elektronických přístrojů, navrhování měřících systémů a metod. V předmětu je proveden výklad: - terminologie, dokumentace - měřící systémy lokální, centralizované včetně počítačů - elektronické měřící přístroje - elektrické obvody z hlediska měřících metod - úvod do elektromagnetické kompatibility (EMC) - standardy přenosu dat v měřicích systémech Předmět je součástí standardního kurzu specializace měření a regulace v průmyslu. Minimálním předpokladem studia předmětu je absolvování předmětů Elektronické obvody. Svou náplní je vhodný i pro posluchače jiných oborů a fakult, pokud se hodlají seznámit s technologií měření a elektronickými měřícími přístroji. Poznatky ze studia předmětu mohou být doplněny exkurzemi do výrobních podniků, výzkumných a projekčních pracovišť.

Povinná literatura:

Clyde, F., Coombs, Jr. Electronic Instrument Handbook. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1995. ISBN 0-07-012616-X. Jones,LD., Chin,AF. Electronic Instruments and Measurements. 2nd ed. London: Prentice-Hall International (UK) Limited, 1991. 580 p. ISBN 0-13-248857-4. Morrison,R., Lewis,WH. Grounding and Shielding. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, 1990. 228 p. A Wiley-Interscience Publication. ISBN 0-471-83807-1. Nachtigal, CHL. Instrumentation and Control: Fundamentals and Application. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, 1990. 890 p. Wiley Series in Mechanical Engineering Practice. ISBN 0-471-88045-0. Standardní literatura: -Mezinárodní, evropské a české normy. -Aplikační doporučení. -Konstrukční katalogy. -Projekční podklady. -Dokumentace k modulům, přístrojům a zařízením. -Dokumentace k programům.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Referát: Odborné pojednání zpracované na základě prostudování nejméně tří pramenů (z toho dvou ze zahraniční cizojazyčné literatury) na studentem zvolené téma, odsouhlasené vedoucím cvičení. Musí obsahovat citaci (podle normy) literatury. Jazyková a formální úprava je zadávána na začátku semestru. Laboratorní úloha I. (Povinná úloha): Protokol obsahující úplnou dokumentaci řešení zadané úlohy s vybraným měřícím přístrojem nebo systémem. Pro úlohy jsou použity přístroje světové provenience. Student musí být schopen podle předložené dokumentace reprodukovat úlohu. Laboratorní úloha II. (Individuální úloha): Protokol obsahující úplnou dokumentaci řešení zadané předem nepřipravené úlohy. Při sestavení a řešení úlohy se použijí přípravky, prvky a systémy laboratoře předmětu. Student musí být schopen podle předložené dokumentace reprodukovat úlohu. Semestrální práce: Řešení rozsáhlejšího problému (modelu) z oblasti technologie měřících systémů a provozní instrumentace, včetně realizace technických a programových komponent. Dokumentace musí obsahovat úplný popis řešení. Obhájení je úspěšné, když student předvede produkt, vysvětlí samostatně funkci, předloží dokumentaci celého postupu řešení včetně teoretických úvah, konstrukčních a projekčních podkladů a ověření funkce a vyjádří se ke splnění zadání. Student musí být schopen semestrální práci veřejně prezentovat. Podmínky udělení zápočtu: Dosažení součtu nejméně 24 bodů z hodnoceného eseje a závěrečného písemného prezenčního testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Klasifikace elektronických přístrojů. Základní pojmy v měření, charakteristiky. Funkční bloky elektronických měřicích přístrojů. Zemnění a zapojení pro odstranění vlivu rušivých napětí při měření. Zdroje v přístrojích. Stabilizátory, jejich druhy, provedení, teplotní kompensace. Činitel stabilizace. Návrh kompenzovaného parametrického stabilizátoru. Měniče, spínané zdroje, konvertory. Obvody pro řízení měničů. Primární a sekundární zdroje, jejich vlastnosti, využití a provoz. Obvody pro zpracování analogového signálu. Zesilovače, operační zesilovače a jejich aplikace. Obvody digitálních bloků elektronických přístrojů. Vzorkovače, převodníky, obvody pro řídicí a komunikační funkce. Stejnosměrné zesilovače. Principy automatického nulování. A Č převodníky, statické a dynamické vlastnosti. Měření napětí a proudů. Chyby měření. Č/A převodníky. Měření časových intervalů. Měřiče kmitočtu a času. Generátory. Kmitočtové normály. Stabilita kmitočtu. Automatizace měření. Sběrnice a programování přístrojů. Dokumentace, její druhy a význam. Problematika elektromagnetické kompatibility v přístrojové technice. Závěrečný test. Laboratoře: Lab. 1. Zásady práce v laboratoři. Nabídka laboratorních úloh a semestrálních prací. Lab. 2. Měření s paměťovým digitálním osciloskopem. Základní funkce. Lab. 3. Měření s paměťovým digitálním osciloskopem. Nadstandardní funkce. Lab. 4. Demonstrace měření se spektrálním analyzátorem, jeho možnosti a využití. Spektrální analýza vybraného signálů. Lab. 5. Měření s logickým analyzátorem, jeho možnosti a využití. Měření vybraného digitálního bloku. Lab. 6. Měření s multimetrem, jeho možnosti a využití. Programování měření. Lab. 7. Měření malých napětí. Lab. 8. Měření malých proudů. Lab. 9. Demonstrace měření s čítači. Lab. 10. Demonstrace využití funkčního generátoru. Lab. 11. Měření se systémem VXI. Lab. 12. Programové řízení měřicích přístrojů z nižší úrovně (Instrumental Basic) Lab. 13. Programové řízení měřicích přístrojů z vyšší úrovně (Labtech Notebook, HPITG II, VEE). Lab. 14. Konsultace a předložení referátů, protokolů z povinných a individuálních úloh a semestrálních prací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Písemka Písemka 36  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 9  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 34  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 21  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (10) Měřící a řídící technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (20) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (30) Měřící a řídící technika v biomedicíně P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (40) Automatizované systémy řízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku