455-0030/01 – Elektronické přístroje II. (ELP2)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Švígler, CSc.Garant verze předmětuIng. Jan Švígler, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1V65 Ing. Jan Švígler, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout hlubší znalosti z oblasti technologie měřících systémů. Vyšší dovednost v používání elektronických přístrojů, navrhování měřících systémů a metod. Vyšší dovednost v používání elektronických přístrojů, navrhování měřících systémů a metod.

Vyučovací metody

Anotace

Posluchač se seznámí postupně s problematikou měření a zpracování signálů, s problematikou zpracování změřených dat a s problematikou ovládání měřicích přístrojů. Jsou prohloubeny praktické znalosti virtuální instrumentace. Jsou předneseny podrobnější informace o elektromagnetické kompatibilitě, s praktickými příklady vybraných měření. V předmětu je proveden výklad: - terminologie, dokumentace měřících přístrojů a systémů - měřící systémy lokální, centralizované včetně využití počítačů - elektronické měřící přístroje a jejich nadstandardní možnosti - elektronické obvody z hlediska měřících metod - úvod do elektromagnetické kompatibility (EMC) - mobilní instrumentace Předmět je součástí standardního kurzu specializace měření a regulace v průmyslu. Minimálním předpokladem studia předmětu je absolvování předmětů Elektronické obvody. Svou náplní je vhodný i pro posluchače jiných oborů a fakult, pokud se hodlají seznámit s technologií měření a elektronickými měřícími přístroji. Poznatky ze studia předmětu mohou být doplněny exkurzemi do výrobních podniků, výzkumných a projekčních pracovišť. Student je klasifikován na základě zpracovaného referátu, laboratorních úloh, jedné semestrální práce a závěrečného testu.

Povinná literatura:

Clyde, F., Coombs, Jr. Electronic Instrument Handbook. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1995. ISBN 0-07-012616-X. Jones,LD., Chin,AF. Electronic Instruments and Measurements. 2nd ed. London: Prentice-Hall International (UK) Limited, 1991. 580 p. ISBN 0-13-248857-4. Morrison,R., Lewis,WH. Grounding and Shielding. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, 1990. 228 p. A Wiley-Interscience Publication. ISBN 0-471-83807-1. Nachtigal, CHL. Instrumentation and Control: Fundamentals and Application. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, 1990. 890 p. Wiley Series in Mechanical Engineering Practice. ISBN 0-471-88045-0. Standardní literatura: -Mezinárodní, evropské a české normy. -Aplikační doporučení. -Konstrukční katalogy. -Projekční podklady. -Dokumentace k modulům, přístrojům a zařízením. -Dokumentace k programům.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Referát: Odborné pojednání zpracované na základě prostudování nejméně tří pramenů (z toho dvou ze zahraniční cizojazyčné literatury) na studentem zvolené téma, odsouhlasené vedoucím cvičení. Musí obsahovat citaci (podle normy) literatury. Jazyková a formální úprava je zadávána na začátku semestru. Laboratorní úloha: (Povinná) Protokol obsahující úplnou dokumentaci a prezentaci řešení zadané vybrané úlohy. Pro úlohy jsou použity řídicí systémy světové provenience. Semestrální práce: (Povinná) Řešení rozsáhlejšího problému (modelu) z oblasti technologie měřících systémů a provozní instrumentace, včetně realizace technických a programových komponent. Dokumentace musí obsahovat úplný popis řešení. Obhájení je úspěšné, když student předvede produkt, vysvětlí samostatně funkci, předloží dokumentaci celého postupu řešení včetně teoretických úvah, konstrukčních a projekčních podkladů a ověření funkce a vyjádří se ke splnění zadání. Na základě vlastních podkladů musí být student schopen veřejně prezentovat řešení úlohy. Podmínky udělení zápočtu: min. 26 bodů , max. 49 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Primární a sekundární zdroje pro elektroniku. Provoz baterií. Primární a sekundární zdroje pro elektroniku. Zálohování napájení při provozu elektronických zařízení. Netradiční zdroje elektrické energie s nepřímou přeměnou. Základy konstrukce, funkční vlastnosti a výhled. Netradiční zdroje elektrické energie s přímou přeměnou. Základy konstrukce, funkční vlastnosti a výhled. Elektromagnetická kompatibilita. Systémy ochrany před přepětím. Požadavky. Elektromagnetická kompatibilita. Systémy ochrany před přepětím. Kontrukční řešení a implementace v projektech. Dokumentace elektronických přístrojů a zařízení. Základní pojmy, její druhy a význam. Funkční bloky elektronických přístrojů, klasifikace podle provedení, podmínky pro dopravu a skladování. Vývojové, konstrukční, technologické, provozní aspekty. České, evropské a mezinárodní normy. Zdroje a význam. Problematika provozu elektronických zařízení. Identifikace závad a plánování oprav. Metrologie v měření. Virtuální instrumentace v prostředí VEE. Obvody a funkční bloky sdělovací techniky. Signálový procesor. Obvody a funkční bloky sdělovací techniky. Automatická fázová synchronisace. Elektronické měřicí přístroje speciální. Trendy a komentáře. Elektronické přístroje a měření ve zvláštních prostředích. Cvičení: Lab. 1. Zásady práce v laboratoři. Nabídka laboratorních úloh a semestrálních prací. Laboratoře: Lab. 2. Snímání jednorázových dějů. Kalibrace přístrojů a převodníků. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 3. Konsultace k vybraným úlohám. Určení koncepce řešení. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 4. Konsultace k vybraným úlohám. Projednání zabezpečení řešení. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 5. Demonstrace prvků ochrany proti přepětí a jejich vlastností. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 6. Demonstrace možností preprodukčních měřicích systémů. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 7. Demonstrace dokumentace až do úrovně CLIP. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 8. Demonstrace soupravy pro měření blízkého pole. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 9. Demonstrace práce s informacemi. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 10. Demonstrace nadstandardní komunikace v rámci VEE. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 11. Demonstrace signálového procesoru. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 12. Demonstrace vybrané úlohy z EMC. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 13. Demonstrace speciální elektroniky. Práce na úlohách dle zadání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (10) Měřící a řídící technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (20) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (30) Měřící a řídící technika v biomedicíně P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (40) Automatizované systémy řízení P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku