455-0033/01 – Prostředky řídících systémů I. (PRS1)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Švígler, CSc.Garant verze předmětuIng. Jan Švígler, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1V65 Ing. Jan Švígler, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti z oblasti technologie řídicích systémů. Absolvent získá přehled o snímačích, regulátorech a akčních členech, metodách programování a na vlastním semestrálním projektu provede realizaci regulace v rámci nabízených laboratorních úloh. Absolvent získá přehled o snímačích, regulátorech a akčních členech, metodách programování a na vlastním semestrálním projektu provede realizaci regulace v rámci nabízených laboratorních úloh.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti z oblasti technologie řídicích systémů. Absolvent získá přehled o snímačích, regulátorech a akčních členech, metodách programování a na vlastním semestrálním projektu provede realizaci regulace v rámci nabízených laboratorních úloh. Posluchač se seznámí postupně s problematikou měření a zpracování signálů procesních veličin, s problematikou zpracování signálů žádaných a procesních hodnot v řídicích jednotkách a s problematikou ovládání a řízení procesů prostřednictvím akčních členů. Jsou uvedeny úvodní informace o projektování měření a regulace, s praktickými příklady regulací pomocí lokálních a distribuovaných DDC systémů i s pomocí průmyslových počítačů, a úvod do vizualizace procesů. V předmětu je proveden výklad: - terminologie - řídicí systémy lokální, centralizované včetně průmyslových počítačů - hydraulické prvky a systémy - pneumatické prvky a systémy - mechanické prvky a systémy - elektrické prvky a systémy - procesní snímače teploty, tlaku, hladiny, průtoku a jiné - úvod do projektování měření a regulace (MaR) - standardy přenosu dat v měřicích a regulačních systémech - příklady průmyslových regulací Předmět je součástí standardního kurzu specializace měření a regulace v průmyslu. Minimálním předpokladem studia předmětu je absolvování předmětů Regulační systémy I a Měření neelektrických veličin. Svou náplní je vhodný i pro posluchače jiných oborů a fakult, pokud se hodlají seznámit s technologií řízení. Poznatky ze studia předmětu mohou být doplněny exkurzemi do výrobních podniků, výzkumných a projekčních pracovišť. Student je klasifikován na základě zpracovaného referátu, laboratorních úloh, jedné semestrální práce a závěrečného testu.

Povinná literatura:

Bateson, RN. Introduction to Control System Technology. 5th ed. London: Prentice-Hall International (UK) Limited, 1996. 784 p. ISBN 0-13-226275-4. Nachtigal, CHL. Instrumentation and Control: Fundamentals and Application. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, 1990. 890 p. Wiley Series in Mechanical Engineering Practice. ISBN 0-471-88045-0. Webb, J.,Greshock, K. Industrial Control Electronics. Columbus, Toronto, London, Melbourne: Merrill Publ. Comp., 1990. 640 p. Jones,LD., Chin,AF. Electronic Instruments and Measurements. 2nd ed. London: Prentice-Hall International (UK) Limited, 1991. 580 p. ISBN 0-13-248857-4. Morrison,R., Lewis,WH. Grounding and Shielding. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, 1990. 228 p. A Wiley-Interscience Publication. ISBN 0-471-83807-1. Standardní literatura -Mezinárodní, evropské a české normy. -Aplikační doporučení. -Konstrukční katalogy. -Projekční podklady. -Dokumentace k modulům, přístrojům a zařízením. -Dokumentace k programům.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Referát: Odborné pojednání zpracované na základě prostudování nejméně tří pramenů (z toho dvou ze zahraniční cizojazyčné literatury) na studentem zvolené téma, odsouhlasené vedoucím cvičení. Musí obsahovat citaci (podle normy) literatury. Jazyková a formální úprava je zadávána na začátku semestru. Laboratorní úloha I. (Povinná úloha): Protokol obsahující úplnou dokumentaci řešení zadané předem připravené úlohy s vybraným řídicím systémem. Pro úlohy jsou použity řídicí systémy světové provenience. Student musí být schopen podle předložené dokumentace reprodukovat úlohu. Laboratorní úloha II. (Individuální úloha): Protokol obsahující úplnou dokumentaci řešení zadané předem nepřipravené úlohy. Při sestavení a řešení úlohy se použijí přípravky, prvky a systémy laboratoře předmětu. Student musí být schopen podle předložené dokumentace reprodukovat úlohu. Semestrální práce: Řešení rozsáhlejšího problému (modelu) z oblasti technologie řídicích systémů a provozní instrumentace, včetně realizace technických a programových komponent. Dokumentace musí obsahovat úplný popis řešení. Obhájení je úspěšné, když student předvede produkt, vysvětlí samostatně funkci, předloží dokumentaci celého postupu řešení včetně teoretických úvah, konstrukčních a projekčních podkladů a ověření funkce a vyjádří se ke splnění zadání. Podmínky udělení zápočtu: min. 26 bodů , max.49 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní pojmy z oblasti technologie řídicích systémů. Soustředěné a distribuované systémy. Programování DDC systémů. Programování DDC systémů v prostředí COLBAS s aplikací na řídicí počítač PRV. Vizualizační prostředky. Měřicí a řídicí systémy s PC a průmyslovými kartami. Zásady programování průmyslových karet. Krokové motory, jejich vlastnosti a řízení. Aplikace krokových motorů. Elektrické pohony v regulaci. Stejnosměrné, střídavé motory a pohony. Zvláštní konstrukce motorů. Pohony ventilů, klapek, dopravních zařízení, strojů a přístrojů. Elektrické pohony v regulaci. Asynchronní motory. Solenoidové ventily. Servopohony a jejich ovládání. Selsyny. Hydraulické prvky a systémy. Vlastnosti a zásady použití. Provozní problematika. Pneumatické prvky a systémy. Vlastnosti a zásady použití. Provozní problematika. Mechanické a elektromechanické prvky v regulaci. Převody, přístroje, relé, stykače, spínače, jističe. Polovodičové spínací prvky. Projektování MaR. Dokumentace, její význam a automatizovaná tvorba. Elektrotechické předpisy a standardy. Rozvaděče a kabely. Řízení projektů. Měření a regulace v tepelných systémech. Úvod do problematiky technologie. Aplikace ultrazvuku v průmyslové automatizaci. Řízení budov, úvod do problematiky. Technická zařízení budov. Závěrečný test. Cvičení: Lab. 1. Zásady práce v laboratoři. Nabídka laboratorních úloh a semestrálních prací. Konsultace k referátům, protokolům. Práce na úlohách dle zadání. Laboratoře: Lab. 2. Komunikace PC - PRV nástrojem EDITOR. Konfigurace systému. Lab. 3. Konsultace a zadání referátu, povinné úlohy, semestrální práce a individuální úlohy. Demonstrace vizualizačného protředí. Lab. 4. Demonstrační úloha s krokovými motory. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 5. Demonstrační úloha s hladinami a průtoky. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 6. Demonstrační úloha s průmyslovým PC. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 7. Demonstrace různých elektrických motorů. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 8. Demonstrace klimatizačního zařízení. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 9. Demonstrace elektromechanických prvků. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 10. Demonstrace rozvaděčů MaR. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 11. Demonstrace počítačové tvorby dokumentace MaR. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 12. Zpracování dokumentace a práce na úlohách dle zadání. Lab. 13. Demonstrační úloha na klimatizačním zařízení. Práce na úlohách dle zadání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (10) Měřící a řídící technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (20) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (30) Měřící a řídící technika v biomedicíně P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (40) Automatizované systémy řízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (30) Mechatronika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku