455-0038/01 – Elektrická měření materiálu (EMM)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuIng. Jaromír SkotnicaGarant verze předmětuIng. Jaromír Skotnica
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR02 doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
SKO33 Ing. Jaromír Skotnica
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout posluchači základní teoretické i praktické znalosti z oblasti elektrotechnických materiálů. Absolventi na základě těchto znalostí pak budou schopni orietace při volbě daného materiálu pro konstrukci a projekci elektrických a elektronických zařízení. Absolventi získají vědomosti a dovednosti z oblasti měření odporu a rezistivity izolačních materiálů, měření permitivity a ztrátového činitele v oblasti nízkých i vysokých kmitočtů, měře-ní feroelektrik, měření teplotní závislosti odporu vodivých a odporových materiálů, měření magnetizačních charakteristik magnetických materiálů a jejich teplotní závislosti a dále pak měření základních charakteristik polovodičových materiálů a součástí. Absolventi získají vědomosti a dovednosti z oblasti měření odporu a rezistivity izolačních materiálů, měření permitivity a ztrátového činitele v oblasti nízkých i vysokých kmitočtů, měře-ní feroelektrik, měření teplotní závislosti odporu vodivých a odporových materiálů, měření magnetizačních charakteristik magnetických materiálů a jejich teplotní závislosti a dále pak měření základních charakteristik polovodičových materiálů a součástí.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout posluchači základní teoretické i praktické znalosti z oblasti elektrotechnických materiálů. Absolventi na základě těchto znalostí pak budou schopni orietace při volbě daného materiálu pro konstrukci a projekci elektrických a elektronických zařízení. Podstatou předmětu je poskytnout posluchači základní teoretické i praktické znalosti z oblasti elektrotechnických materiálů. Studenti provedou proměření laboratorních úloh z oblasti izolantů, vodivých materiálů, magnetických materiálů a polovo-divých materiálů a struktur. Výsledky měření jsou zpracovány formou protokolů z měření, ve kterých je kladen důraz na rozbor a vyhodnocení naměřených hodnot a porovnání s teoretickými předpoklady.

Povinná literatura:

Hassdenteufel a kol.:Elektrotechnické materiály, Bratislava, ALFA-SNTL 1978. Brandštetter,P.-Kuča: Materiály a technologie, laboratorní cvičení. Ostrava, VŠB 1987. Drápal, S.: Materiály a technologie I. Praha, ČVUT fakulta elektrotechnická 1979.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Proměření deseti laboratorních úloh, vypracování a odevzdání protokolů z měření. Podmínky udělení zápočtu: Proměření deseti laboratorních úloh, vypracování a odevzdání protokolů z měření. Hodnocení: Odměření 10 úloh - 50 bodů Protokoly odevzdané-max 50 bodů (a 5 bodů max) Celkem: max 100 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Laboratoře: Úvod do cvičení, školení bezpečnosti práce v elektro-technické laboratoři, seznámení s úlohami. Vodivost a dielektrická absorbce tuhých izolantů. Relativní permitivita a ztrátový činitel dielektrik při nízkých kmitočtech (můstková metoda). Relativní permitivita a ztrátový činitel dielektrik při vysokých kmitočtech (rezonanční metoda). Vlastnosti feroelektrických materiálů. Vodivé a odporové materiály (teplotní závislost odporu). Průběžná kontrola znalostí,náhradní měření. Základní vlastnosti prvků s P-N přechodem. Kapacita P-N přechodu. Základní charakteristiky varistoru. Magnetizační charakteristiky feromagnetik. Permeabilita feritů, Curieův bod. Náhradní termín měření, závěrečná kontrola znalostí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.