455-0041/01 – Prostředky řídících systémů II. (PRS2)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Švígler, CSc.Garant verze předmětuIng. Jan Švígler, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1V65 Ing. Jan Švígler, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout prohloubené znalosti z oblasti technologie řídicích systémů. Absolvent získá přehled o snímačích, regulátorech a akčních členech, metodách programování a na vlastním semestrálním projektu provede realizaci regulace v rámci nabízených laboratorních úloh. Absolvent získá přehled o snímačích, regulátorech a akčních členech, metodách programování a na vlastním semestrálním projektu provede realizaci regulace v rámci nabízených laboratorních úloh.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout prohloubené znalosti z oblasti technologie řídicích systémů. Absolvent získá přehled o snímačích, regulátorech a akčních členech, metodách programování a na vlastním semestrálním projektu provede realizaci regulace v rámci nabízených laboratorních úloh. Posluchač se seznámí podrobněji s několika různými řídicími systémy světové provenience, s problematikou zpracování signálů žádaných a procesních hodnot v řídicích jednotkách a s problematikou ovládání a řízení procesů prostřednictvím akčních členů. Podrobněji je rozvedena procesní instrumentace a informace o různých procesních sběrnicích, postupy při projektování měření a regulace. Je přednesen úvod do robototechnologie a provedeno praktické seznámení s vizualizačním systémem. V předmětu je rozveden výklad: - terminologie - řídicí systémy lokální, centralizované včetně průmyslových počítačů - použití snímačů teploty, tlaku, hladiny, objemu, průtoku - použití snímačů napětí a síly měření spotřeby energií - procesní regulátory - úvod do projektování měření a regulace (MaR), včetně vizualizace - standardy přenosu dat v měřicích a regulačních systémech - robototechnologie, řízení budov Předmět je součástí standardního kurzu specializace měření a regulace v průmyslu. Minimálním předpokladem studia předmětu je absolvování předmětů Řídicí systémy s počítači I a Měření neelektrických veličin. Svou náplní je vhodný i pro posluchače jiných oborů a fakult, pokud se hodlají seznámit s technologií řízení. Poznatky ze studia předmětu mohou být doplněny exkurzemi do výrobních podniků, výzkumných a projekčních pracovišť. Student je klasifikován na základě zpracovaného referátu, laboratorních úloh, jedné semestrální práce a závěrečného testu.

Povinná literatura:

Bateson, RN. Introduction to Control System Technology. 5th ed. London: Prentice-Hall International (UK) Limited, 1996. 784 p. ISBN 0-13-226275-4. Nachtigal, CHL. Instrumentation and Control: Fundamentals and Application. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, 1990. 890 p. Wiley Series in Mechanical Engineering Practice. ISBN 0-471-88045-0. Clyde, F., Coombs, Jr. Electronic Instrument Handbook. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1995. ISBN 0-07-012616-X. Jones,LD., Chin,AF. Electronic Instruments and Measurements. 2nd ed. London: Prentice-Hall International (UK) Limited, 1991. 580 p. ISBN 0-13-248857-4. Morrison,R., Lewis,WH. Grounding and Shielding. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, 1990. 228 p. A Wiley-Interscience Publication. ISBN 0-471-83807-1. Standardní literatura -Mezinárodní, evropské a české normy. -Aplikační doporučení. -Konstrukční katalogy. -Projekční podklady. -Dokumentace k modulům, přístrojům a zařízením. -Dokumentace k programům

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Referát: Odborné pojednání zpracované na základě prostudování nejméně tří pramenů (z toho dvou ze zahraniční cizojazyčné literatury) na studentem zvolené téma, odsouhlasené vedoucím cvičení. Musí obsahovat citaci (podle normy) literatury. Jazyková a formální úprava je zadávána na začátku semestru. Laboratorní úloha: (Povinná) Protokol obsahující úplnou dokumentaci a prezentaci řešení zadané vybrané úlohy. Pro úlohy jsou použity řídicí systémy světové provenience. Semestrální práce: (Povinná) Řešení rozsáhlejšího problému (modelu) z oblasti technologie řídicích systémů a provozní instrumentace, včetně realizace technických a programových komponent. Dokumentace musí obsahovat úplný popis řešení. Obhájení je úspěšné, když student předvede produkt, vysvětlí samostatně funkci, předloží dokumentaci celého postupu řešení včetně teoretických úvah, konstrukčních a projekčních podkladů a ověření funkce a vyjádří se ke splnění zadání. Na základě vlastních podkladů musí být student schopen veřejně prezentovat řešení úlohy. Podmínky udělení zápočtu: min. 26 bodů , max. 49 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Programování řídících systémů. Body a jejich parametry. Funkce a procedury. Programování řídicích systémů. Systémové proměnné a parametry. Vizualizační prostředky. Postup přípravy projektu. Komunikace v řídicích systémech. Standardy RS, ASI, Profibus, CAN a j. Výhled dalšího rozvoje. Měřicí systémy pro identifikaci, pro diagnostiku, pro bilancování. DDC systémy ve světě. Srovnání a aplikace. Snímače transportních dějů. Moderní metody projektování MaR. Provedení jednotlivých zařízení, krytí. Elektrotechnické předpisy. EMI standardy. Využívání projekčních podkladů. Snímače pro průmyslové řídicí systémy a jejich připojování v provozech. Universální regulátory. Základní pojmy robotiky, klasifikace, vývojové trendy. Subsystémy řízení robotů. Příklady řešení. Řízení budov, trendy a výhled. Technická zařízení budov II. Průmyslové rušení, elektromagnetická kompatibilita v řízení průmyslových procesů. Závěrečný test. Cvičení: Lab.1. Zásady práce v laboratoři. Nabídka laboratorních úloh a semestrálních prací. Lab. 14. Konsultace a předložení referátů, protokolů z povinných a individuálních úloh a semestrálních prací. Laboratoře: Lab. 2. Vizualizační systém - práce s editorem. Lab. 3. Konsultace a zadání referátu, povinné úlohy a semestrální práce. Demonstrace vizualizačního prostředí Lab. 4. Tvorba vlastních prvků vizualizace a jejich dynamizace. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 5. Demonstrace - PID regulátor. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 6. Demonstrace řízení Honeywell, Landis Staefa, Johnson Controls. Lab. 7. Vizualizace s datovou simulací procesu. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 8. Demonstrace zpracování audio signálu pro řízení. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 9. Demonstrace zpracování videosignálu pro řízení. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 10. Demonstrace univerzálního regulátoru. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 11. Demonstrace regulace hladin. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 12. Prvky pro řízení budov. Práce na úlohách dle zadání. Lab. 13. Předvedení semestrálních prací. Práce na úlohách dle zadání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (10) Měřící a řídící technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (20) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (30) Měřící a řídící technika v biomedicíně P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (40) Automatizované systémy řízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku