455-0045/01 – Řídící systémy s počítači II. (RSP2)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity8
Garant předmětudoc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E65 doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
TUC008 Mgr. Petr Tučník
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty teoreticky i prakticky se základními postupy softwarového inženýrství, zejména se strukturovaným i objektovým přístupem k analýze, návrhu a implementaci informačních a řídicích systémů a to se speciálním zřetelem k charakteristikám reálného času. Student získá představu o všeobecné metodologii vývoje programového vybavení i speciálně pro řídicí systémy a systémy reálného času a základní dovednosti s vývojovými nástroji typu CASE pro analýzu , návrh a implementaci programového vybavení. Kromě toho se seznámí s moderními vývojovými trendy v oblasti vývoje a integrace softwaru a s možnostmi jejich použití pro řídicí systémy. Student získá představu o všeobecné metodologii vývoje programového vybavení i speciálně pro řídicí systémy a systémy reálného času a základní dovednosti s vývojovými nástroji typu CASE pro analýzu , návrh a implementaci programového vybavení. Kromě toho se seznámí s moderními vývojovými trendy v oblasti vývoje a integrace softwaru a s možnostmi jejich použití pro řídicí systémy.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty teoreticky i prakticky se základními postupy softwarového inženýrství, zejména se strukturovaným i objektovým přístupem k analýze, návrhu a implementaci informačních a řídicích systémů a to se speciálním zřetelem k charakteristikám reálného času. Student získá představu o všeobecné metodologii vývoje programového vybavení i speciálně pro řídicí systémy a systémy reálného času a základní dovednosti s vývojovými nástroji typu CASE pro analýzu , návrh a implementaci programového vybavení. Kromě toho se seznámí s moderními vývojovými trendy v oblasti vývoje a integrace softwaru a s možnostmi jejich použití pro řídicí systémy. Předmět je zaměřen na problematiku analýzy a návrhu programového vybavení pro řídicí a informační systémy. V rámci předmětu se studenti seznámí jak se základními používanými technikami tak s podpůrnými nástroji CASE (SELECT) pro tyto úlohy. Dále se student seznámí s pespektivními systémy RAD (Rapid Application Development) reprezentovanými systémy DELPHI a BlackBox Component Builder, a se základy použití jazyka JAVA pro tvorbu aplikací v prostředí Internetu a jeho možnostmi pro vestavné aplikace. Předmět dále je dále orientován na seznámení se se standardními softwarovými prvky, používanými v heterogenním prostředí řídicích a informačních systémů, jako jsou databáze, komunikační standardy atp.

Povinná literatura:

Gomma,H.: Software Design Methods for Concurrent and Real-Time Systems, Addison-Wesley,1993 Pressman,R.S.: Software Engineering, McGraw-Hill Book Company,1994 Booch,G.: Object Oriented Analysis and Design with Applications, Addison-Wesley,1994 Pfister,B.: Component Software: Case Study using BlackBox Components, Part I,Oberon Microsystems, Inc., 1997 Černohorský,J.: Sylaby k předmětu Řídicí systémy s počítači II. (Vzhledem k relativní nedostupnosti uvedené literatury jsou k dispozici texty sylabů na katedrálním serveru na F414)

Doporučená literatura:

Černohorský,J.: Sylaby k předmětu Řídicí systémy s počítači II.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Konzultace ve cvičeních. Podmínky udělení zápočtu: 10-25 bodů za zpracování semestrálního projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Softwarové inženýrství, životní cyklus systému, spirální model, vodopádový model Návrhové koncepty - souběžné zpracování, zapouzdření, objektové koncepty,stavové diagramy Analýza požadavků, definice požadavků-specifikace systému Návrh - techniky návrhu, metoda postupného zjemňování, strukturování toku dat, konstrukce modulů, modularizace a výběr dat a programových řídících struktur, notace, verifikace. Metody Yourdona, Ward-Mellorova, Mascot. Implementace - výběr jazyka implemetace, programovací styl, příprava testování, přenositelnost. Testování a instalace - Metody testování: statické, dynamické, metoda black-box a white-box, testovaní zdola nahoru a shora dolů. Plánování testů a testování: příprava objektů pro lokalizaci chyb, výběr testovaných dat a podmínek, organizace podmínek testování, provedení testu a lokalizace chyb. Typické chyby. Dokumentace a údržba software. Uživatelská dokumentace, systémová dokumentace, projektová dokumetace. Proces údržby. Nástroje softwarového inženýra. Řízení projektu: Plánování, organizace Technické řízení, ekonomické řízení. Odhad ceny projektu. Organizace vývojového týmu. Techniky objektově orinetované analýzy a návrhu: identifikace objektů, specifikace atributů, definice operací a komunikace mezi objekty. Reprezentace vztahů mezi třídami a objekty, modularizace návrhu. Databáze Komponentní systémy ,COM, DCOM, OLE, ActiveX Technologie Klient-Server ,DDE, ODBC, NetDDE, SQL JAVA - třídy, rozhraní,výjimky, vlákna, "beans" HTML, JAVA -applety Portos a Denia komponentní framework pro RT systémy Rezerva Počítačové laboratoře: CASE SELECT YOURDON seznámení s s návrhovým prostředím Tvorba DFD schémat Schémata stavových přechodů Constantinovy diagramy Funkce správy, údržby a výkazové funkce projektu. Zadání semestrální úlohy. Techniky OOP v prostředí TopSpeed CASE Select OMT seznámení s vývojovým systémem Diagramy tříd Stavové diagramy Funkce správy, údržby a výkazové funkce projektu Zpracování semestrální úlohy Zpracování semestrální úlohy Zpracování semestrální úlohy Zpracování semestrální úlohy. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 25  0
        Zkouška Zkouška 75 (75) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (10) Měřící a řídící technika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (20) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (30) Měřící a řídící technika v biomedicíně P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (40) Automatizované systémy řízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku