455-0053/01 – Ekonomické minimum podnikatele (EMP)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Iveta Kuboňová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB86 Ing. Iveta Kuboňová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Ekonomické minimum podnikatele je seznámit posluchače se základními pojmy ekonomiky a principy tržního hospodářství. Co je třeba znát a vědět pro zřízení živnostenkého listu, kdy a v jaké výši je třeba odvádět zdravotní a sociální pojištění. Dále se seznámí s nejdůležitějšími fakty ze zákonů živnostenského, obchodního, občanského a Zákoníku práce. Rozšíření vědomostí v ekonomické oblasti - soustava daní ČR, základy jednoduchého i podvojného účetnictví. Zákoník práce a pracovně právní předpisy - přehled základních práv a povnností zaměstnavatele i zaměstnanců. Obchodní a občanský zák. - základní vědomosti, které by měl mít každý vysokoškolsky vzdělaný člověk. Rozšíření vědomostí v ekonomické oblasti - soustava daní ČR, základy jednoduchého i podvojného účetnictví. Zákoník práce a pracovně právní předpisy - přehled základních práv a povnností zaměstnavatele i zaměstnanců. Obchodní a občanský zák. - základní vědomosti, které by měl mít každý vysokoškolsky vzdělaný člověk.

Vyučovací metody

Anotace

V rámci přednášek o účetnictví budou probrány základy a zásady pro vedení jednoduchého i podvojného účetnictví a studenti budou mít možnost si procvičit své znalosti na jednoduchých příkladech na PC v programu JUK a DUO. V přednáškách, které jsou věnovány soustavě daní ČR, je kladen důraz na daně z příjmu fyzických a právnických osob, ve cvičeních se pak studenti naučí vyplňovat daňové přiznání. Výpočty daně si procvičí na příkladech v různých variantách příjmů (ze zásvislé činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu atd.). Předmět Ekonomické minimum podnikatele je nepovinným předmětem pro studijní obor měření a regulační technika. Student je klasifikován na základě 1 písemné práce, dvou testů průběžné kontroly a závěrečné ústní zkoušky. Doporučení studentům: Průběžně konzultovat problematiku s vyučujícím. Student, který se z objektivních důvodů nemůže dostavit na řádný termín, se může přihlásit na opravný termín jako na řádný. Studentům se důrazně doporučuje přinést si k testům, kromě jiných, např. psacích potřeb, kalkulačku. Pokud by muselo dojít k jakékoliv změně termínů, bude tato změna ihned studentům oznámena na přednášce nebo cvičení, písemně bude uvedena na nástěnce katedry, umístěné na chodbě u místnosti A 423.

Povinná literatura:

Zákon č. 586/1992 Sb o daních z příjmu Zákon č. 588/1992 Sb o dani z přidané hodnoty Zákon č. 357/1992 Sb o dani dědické, darovací a z převodu ne movistostí Zákon č. 19/1990 Sb o dani silniční Zákon č. 338/1992 Sb o dani z nemovitostí Zákon č. 455/1991 Sb o živnostenském podnikání Zákon č. 563/1991 Sb o účetnictví Zákon č. 598/1992 Sb o sociálním pojištění Fišerová, E. - Fišer, J.: Podvojné účetnictví pro podnikatele. Praha, REFIS 1993. Brechtová, J.: Programová učebnice I, II - základy podvojného účetnictví s výkladem a cvičebními testy. Ostrava, MIRAGO 1994. Landa, M.: Úvod do podnikání. Brno, Masarykova univerzita 1993.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: 1 písemné práce, dva testy průběžné kontroly Podmínky udělení zápočtu: Zápočet získá student, který během semestru obdrží za cvičení minimálně 20 bodů. Podmínky testů: Student získá za test č. 1 nebo test č. 2 vždy 0-15 bodů. Testy lze psát v jiném termínu jen ze závažných důvodů se souhlasem přednášejícího a v polovičním čase poskytnutém v řádném termínu. Za písemnou práci je 0-15 bodů, je-li odevzdána v termínu, jinak 0-5 bodů. Za cvičení celkem max. 45 bodů (2x15, 1x15).

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Soustava daní České republiky. Daň z příjmu fyzických a právnických osob. Daň z příjmu fyzických a právnických osob.Odpisy hmotného a nehmotného majetku. Daň z přidané hodnoty. Spotřební daně. Silniční daň. Daň z nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí. Ostatní daně. Zdravotní a sociální pojištění. Povinnosti podnikatele. Obchodní a živnostenský zákon. Volné a vázané živnosti. Zákon o účetnictví. Povinnosti podnikatele při jeho vedení. Jednoduché účetnictví. Zásady jeho vedení. Doklady. Jednoduché účetnictví. Uzávěrka a daňové přiznání. Podvojné účetnictví. Zásady jeho vedení. Principy souvztažností. Rozvaha (bilance majetku). Podvojné účetnictví. Podvojné účetnictví. Uzávěrka a daňové přiznání. Pracovně právní vztahy. Občanský zákoník. Strategie podnikatele. Podnikatelský záměr. Cvičení: Výpočet daní na příkladech. Výpočet daní na příkladech, vyplnění daňového přiznání. Výpočet rovnoměrného a zrychleného odpisování. Zvýšení vstupní ceny - tech.zhodnocení. Procvičování příkladů výpočtu DPH a vyplnění přiznání DPH. Výpočet silniční daně, daně z nemovitostí, převodu ne movitostí a ostatní daně. Vyplnění formulářů + výpočet zdravotního a sociálního pojištění na příkladech. Test č. 1. Procvičení vedení jednoduchého účetnictví v peněžním deníku. Procvičení podvojného účetnictví na příkladech. Test č. 2. Procvičování podvojného účetnictví + výpočet a ustavení výsledovky (výkaz zisků a ztrát). Počítačové laboratoře: Procvičení vedení jednoduchého účetnictví na příkladech na počítači v programu JUK. Procvičování podvojného účetnictví na příkladech na počítači v programu DUO. Procvičování podvojného účetnictví na příkladech na počítači v programu DUO.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku