455-0053/01 – Economical Fundamentals of Business (EMP)

Gurantor departmentDepartment of Measurement and ControlCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Iveta Kuboňová
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUB86 Ing. Iveta Kuboňová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: 1 písemné práce, dva testy průběžné kontroly Podmínky udělení zápočtu: Zápočet získá student, který během semestru obdrží za cvičení minimálně 20 bodů. Podmínky testů: Student získá za test č. 1 nebo test č. 2 vždy 0-15 bodů. Testy lze psát v jiném termínu jen ze závažných důvodů se souhlasem přednášejícího a v polovičním čase poskytnutém v řádném termínu. Za písemnou práci je 0-15 bodů, je-li odevzdána v termínu, jinak 0-5 bodů. Za cvičení celkem max. 45 bodů (2x15, 1x15).

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Soustava daní České republiky. Daň z příjmu fyzických a právnických osob. Daň z příjmu fyzických a právnických osob.Odpisy hmotného a nehmotného majetku. Daň z přidané hodnoty. Spotřební daně. Silniční daň. Daň z nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí. Ostatní daně. Zdravotní a sociální pojištění. Povinnosti podnikatele. Obchodní a živnostenský zákon. Volné a vázané živnosti. Zákon o účetnictví. Povinnosti podnikatele při jeho vedení. Jednoduché účetnictví. Zásady jeho vedení. Doklady. Jednoduché účetnictví. Uzávěrka a daňové přiznání. Podvojné účetnictví. Zásady jeho vedení. Principy souvztažností. Rozvaha (bilance majetku). Podvojné účetnictví. Podvojné účetnictví. Uzávěrka a daňové přiznání. Pracovně právní vztahy. Občanský zákoník. Strategie podnikatele. Podnikatelský záměr. Cvičení: Výpočet daní na příkladech. Výpočet daní na příkladech, vyplnění daňového přiznání. Výpočet rovnoměrného a zrychleného odpisování. Zvýšení vstupní ceny - tech.zhodnocení. Procvičování příkladů výpočtu DPH a vyplnění přiznání DPH. Výpočet silniční daně, daně z nemovitostí, převodu ne movitostí a ostatní daně. Vyplnění formulářů + výpočet zdravotního a sociálního pojištění na příkladech. Test č. 1. Procvičení vedení jednoduchého účetnictví v peněžním deníku. Procvičení podvojného účetnictví na příkladech. Test č. 2. Procvičování podvojného účetnictví + výpočet a ustavení výsledovky (výkaz zisků a ztrát). Počítačové laboratoře: Procvičení vedení jednoduchého účetnictví na příkladech na počítači v programu JUK. Procvičování podvojného účetnictví na příkladech na počítači v programu DUO. Procvičování podvojného účetnictví na příkladech na počítači v programu DUO.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava 5 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner