455-0056/01 – Statistické zpracování měření (SZM)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit s metodami průzkumové analýzy naměřených jednorozměrných dat. Absolvent předmětu získá teoretické i praktické znalosti, které mu umožní korektní použití metod matematické statistiky v inženýrské praxi. Absolvent předmětu získá teoretické i praktické znalosti, které mu umožní korektní použití metod matematické statistiky v inženýrské praxi.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit s metodami průzkumové analýzy naměřených jednorozměrných dat. Absolvent předmětu získá teoretické i praktické znalosti, které mu umožní korektní použití metod matematické statistiky v inženýrské praxi. Představuje inženýrské metody statistické analýzy, jejíž cílem je poskytnout maximální informaci o sledování náhodného procesu. Předmět je doplněn popisem programového systému pro vědecko - technické výpočty MATLAB a jeho nástavbě pro statistické zpracování dat Statistics Toolbox.

Povinná literatura:

Pokorný, M. - Kozub, R.: Statistické zpracování měřených dat I, Ostrava, skripta VŠB - TU Ostrava, 1998 Hátle, J. - Likeš, J.: Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. Praha, SNTL 1974. Meloun, M. - Militký, J.: Chemometrie - zpracování experimentálních dat na IBM-PC. Praha, SNTL 1990. Likeš,J.: Matematická statistika, SNTL Praha 1988 Literatura MATLAB - Statistic Tool Box

Doporučená literatura:

J. Zapletal:Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky,PC-DIR , Brno 1995 J. Díblík , A. Haluzíková , J. Baštinec :Numerická matematika a matematická statistika,SNTL , Praha 1987 A. Haluzíková , V. Kudláček , B. Zástěra:Numerické metody a matematická statistika,VUT Brno 1979 Penhaker,M: Statistické zpracování měření, Sylaby na WWW stránkách katedry,2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: 2 testy průběžné kontroly a samostatná ráce Podmínky udělení zápočtu: student musí předložit vypracovaný a vyhovující laboratorní protokol - 10 bodů , celkem ze cvičení min 25 bodů max 50 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Klasifikace chyb měření. Charakteristika přesnosti přístrojů. Modely měření a odhady chyb Chyby výsledků instrumentálních měření. Metody Taylorova rozvoje, bodového určování, Monte Carlo. Průzkumová analýza dat (EDA). Pořádkové statistiky, kvantilové funkce. Grafy identifikace statistických zvláštností dat. Kvantilový graf. Grafy identifikace stat. zvláštností dat. Diagram rozptýlení, krabicový graf, vrubový graf. Graf polosum, symetrie, špičatosti. Diferenční kvantilový graf. Graf rozptýlení s kvantily. Konstrukce a identifikace rozdělení výběru. Základní typy rozdělení. Jádrový odhad frekvenční funkce. Histogram. Graf Q-Q , Rankitové grafy. Transformace dat. Zpětná transformace. Ověření předpokladů o datech. Minimální velikost výběru, nezávislost prvků, normalita a homogenita výběru. Shrnutí postupu při průzkumové analýze. Statistická analýza jednorozměrných dat. Bodové odhady parametrů polohy, rozptýlení a tvaru. Intervalový odhad parametrů polohy a rozptýlení. Robustní odhady parametrů polohy a rozptýlení. Vyhodnocení malých výběrů. Testování statistických hypotéz. Testy hypotéz o parametrech jednoho a dvou souborů. Shrnutí postupu vyhodnocení jednorozměrných výběrů. Úvod do analýzy rozptylu (ANOVA). Jednofaktorová ANOVA. Dvoufaktorová ANOVA Počítačové laboratoře: Přehled dostupných programových systémů pro analýzu a statistické zpracování dat na počítačích PC. Základy práce s daty; interaktivní řízení výpočtu. Příklad na zpracování chyby výsledku - zákon propagace chyb. Seznámení s programem Statistic ToolBox MATLABu. Příklady užití grafické analýzy dat. Příklady užití grafické analýzy dat. Příklady na určení histogramu, odhady frekvenční funkce. Různé typy rozdělení. Zpracování příkladů na transformaci dat výběr, odhad parametrů. Testy nezávislosti dat, min. rozsahu výběru, normality a homogenity. Zadání semestrální práce. Příklady na průzkumovou analýzu jednorozměrných dat. Statistická analýza jednorozměrných dat. Příklady na klasické odhady parametrů. Statistická analýza jednorozměrných dat. Příklady na robustní odhady parametrů. Statistická analýza jednorozměrných dat. Souhrnné příklady. Diskuse k semestrálním pracem. Příklad zpracování dat metodou analýzy rozptylu. Odevzdání semestrálních prací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (10) Měřící a řídící technika P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (20) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (30) Měřící a řídící technika v biomedicíně P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (40) Automatizované systémy řízení P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku