455-0075/01 – Projektování měření a regulace (PMR)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Švígler, CSc.Garant verze předmětuIng. Jan Švígler, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1V65 Ing. Jan Švígler, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Uvést do problematiky projektování měření a regulace, vytvoření vztahu p předpisům a seznámení s praxí investiční výstavby. Posluchači se naučí rámcově pracovat s AUTOCADem a EPLANem, naučí se vypracovat dokumenatci méně rozsáhlého projektu z oblasti MaR. Posluchači se naučí rámcově pracovat s AUTOCADem a EPLANem, naučí se vypracovat dokumenatci méně rozsáhlého projektu z oblasti MaR

Vyučovací metody

Anotace

Uvést do problematiky projektování měření a regulace, vytvoření vztahu p předpisům a seznámení s praxí investiční výstavby. Posluchači se naučí rámcově pracovat s AUTOCADem a EPLANem, naučí se vypracovat dokumenatci méně rozsáhlého projektu z oblasti MaR. Předmět uvádí posluchače do problematiky projektování měření a regulace (MaR) pro různé technologie z oblasti průmyslu a občanské vybavenosti. Seznamuje s technologií projektování a doplňuje znalosti technologie měřicích a řídicích systémů. V předmětu se uvádějí: - vybraná technická zařízení budov, řízení budov - vybraná technická zařízení v průmyslu, řízení průmyslových procesů - vazba projektu měření a regulace (MaR) s projektem silnoproudu a ostatními profesemi - standardy, dokumentace - prostředky pro automatizovanou tvorbu dokumentu a cvičení v Autocadu Předmět Projektování měření a regulace je určen především pro obory, v nichž se předpokládá implementace automatického řízení při opravách, rekonstrukci a nové výstavbě objektů průmyslových a objektů občanské vybavenosti. Poznatky ze studia předmětu mohou být doplněny exkurzemi na stavby a do výrobních podniků, výzkumných a projekčních pracovišť. Minimálním předpokladem studia předmětu je znalost práce s PC. Student je klasifikován na základě zpracovaného referátu semestrální práce (školního projektu) a závěrečného testu.

Povinná literatura:

Bateson, RN. Introduction to Control System Technology. 5th ed. London: Prentice-Hall International (UK) Limited, 1996. 784 p. ISBN 0-13-226275-4. Clyde, F., Coombs, Jr. Electronic Instrument Handbook. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1995. ISBN 0-07-012616-X. Jokl, M. Technická zařízení budov. Interní mikroklima, ventilační a klimatizační technika pro stavební inženýry 2. Dotisk. Fakulta Stavební. Praha: ČVUT, 1992. 182 s. ISBN 80-01-00081-8. Petrová, M. Technická zařízení budov I. Zdravotní technika-přednášky. Fakulta stavební. Vydání první. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1994. 158 s. Marková, L., Nevan, T., Pavlíček, I. Technická zařízení budov. Elektrorozvody a umělé osvětlení. Fakulta stavební. Vydání první. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1982. 148 s. Johánek,T., aj. Technická estetika a kultura strojírenských výrobků. Vyd. 1. Praha: SNTL, 1965. 248 s. Křivohlavý,J. Člověk a stroj. Vyd. 1. Praha: Práce, 1970. 260 s. Knižnice vědecké řízení svazek 2. Omura, G. Mistrovství v Autocadu. Vyd. 1. Praha: Computerpress. 1096 s. Přel. z.: Mastering Autocad 13 for Windows 95, Windows 3.1, and Windows NT. Doprovodné CD. ISBN 80-85896-59-1. Dudáš.,J. Komplexní zajištění a ochrana počítačových, telekomunikačních, řídicích a napájecích sítí proti pulsnímu přepětí, VF rušení a výpadkům napájení. In Komplexní řešení ochrany elektronických systémů a sítí, Vyd. 4. Praha: Selteko, s.r.o. 1996. 128 s. Rumíšek, P. Technologické projekty. Fakulta strojní. Vydání první. Brno: Nakladatelství VUT, 1991. 185 s. Mobilní vybavení prostorů. In Československý katalog pro výstavbu. Katalog výrobků pro stavební část staveb. Svazek 24. Vyd. 2. Praha: Československé středisko výstavby a architektury s.p., 1990. 191 s. Standardní literatura: -Mezinárodní, evropské a české normy. -Projekční podklady. -Dokumentace k přístrojům a zařízením. -Dokumentace k programům. -Sbírka zákonů ČR.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Referát do 14. týdne,semestrální práce (školní projekt) do 14. týdne Obsah a forma jednotlivých hodnocených prací: Referát: Odborné pojednání zpracované na základě prostudování nejméně tří pramenů (z toho dvou ze zahraniční cizojazyčné literatury) na studentem zvolené téma, odsouhlasené vedoucím cvičení. Musí obsahovat citaci (podle normy) literatury. Jazyková a formální úprava je zadávána na začátku semestru. Semestrální práce: Řešení rozsáhlejšího problému (školního projektu) z oblasti MaR. Dokumentace musí obsahovat zadané části. Obhájení je úspěšné, když student předloží školní projekt, vysvětlí samostatně jednotlivé části projektu, uvede a zhodnotí projektové podklady a vyjádří se ke splnění zadání. Podmínky udělení zápočtu: min. 26 bodů , max 49 bodů Referát 0 - 9 bodů Semestrální práce (školní projekt) 0 - 40 bodů mezisoučet max. 49 Podmínkou udělení zápočtu je dosažení nejméně 26 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do problematiky projektování MaR. Fáze a etapy investiční výstavby. Charakteristika projektových podkladů a jednotlivých profesí. Etapy přípravy nového projektu. Požadavky na projektanty. Projektové podklady a jejich zajišťování. Technická zařízení a technologie budov občanské vybavenosti. Technická zařízení a technologie průmyslových budov. Programové vybavení pro projekční práce. Zpracování systémové specifikace. Metody operačního výzkumu. Zpracování technické specifikace. Zpracování kalkulace. Nabídkové řízení. Problematika zpracování, vedení a archivování dokumentace. Způsoby připojování provozních snímačů. Rozvaděče pro měření a regulaci. Elektrotechnické předpisy. Elektromagnetická kompatibilita v systémech MaR. Závěrečný test z teorie. Cvičení: Zásady práce s počítačovou sítí. Vyhlášení témat semestrálních prací Technické předpisy a normy. Předložení referátů a školních projektů. tisky. Laboratoře: Demonstrace různých snímačů a jejich připojení. Práce na školním projektu. Demonstrace různých rozváděčů. Práce na školním projektu. Demonstrace měření rušivého elektromagnetického pole.Semestrální školní projekt-dokončení, tisky. Počítačové laboratoře: Práce s informačními systémy. Práce na školním projektu. Cvičení v Autocadu. Demonstrace vytápění a klimatizace. Práce na školním projektu. Cvičení v Autocadu. Demonstrace robotizovaného pracoviště. Práce na školním projektu. Cvičení v Autocadu. Demonstrace programových produktů. Práce na školním projektu. Cvičení v Eplanu. Práce na školním projektu. Cvičení v Eplanu. Kontrola referátů. Práce na školním projektu. Cvičení v Eplanu. Práce na školním projektu nebo exkurze. Práce na školním projektu nebo exkurze.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku