455-0077/01 – Vybrané aplikace zpracování signálů (AZS)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR02 doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s problematikou přenosu a zpracování signálu komplexně, včetně vlivů prostředí, podnebí a počasí. Dále je seznámit s klasifikacemi a principy porovávání komunikačních systémů. Student získá fundamentální teoretické a praktické vědomosti a zkušenosti na úrovni projektanta komunikačních systémů a sítí. Student získá fundamentální teoretické a praktické vědomosti a zkušenosti na úrovni projektanta komunikačních systémů a sítí.

Vyučovací metody

Anotace

Seznámit studenty s problematikou přenosu a zpracování signálu komplexně, včetně vlivů prostředí, podnebí a počasí. Dále je seznámit s klasifikacemi a principy porovávání komunikačních systémů. Student získá fundamentální teoretické a praktické vědomosti a zkušenosti na úrovni projektanta komunikačních systémů a sítí. V předmětu Vybrané aplikace zpracování signálů si posluchači prohloubí poznatky z předmětů Signály a soustavy I a II, seznámí se s novými informacemi z oboru zpracování a přenos signálu.Předmět Vybrané aplikace zpacování signálů je orientován aplikačně. Student je hodnocen a klasifikován na základě čtyř samostatných prací, jednoho testu (průběžné kontroly studia), závěrečného testu a závěrečné ústní zkoušky. Student je hodnocen a klasifikován na základě čtyř samostatných prací, jednoho testu (průběžné kontroly studia), závěrečného testu a závěrečné ústní zkoušky.

Povinná literatura:

Vejražka F.: Signály a soustavy. ČVUT Praha, Praha 1984 Nevřiva P. : Signály a soustavy 1. VŠB Ostrava, Ostrava 1992 Nevřiva P. : Signály a soustavy 2. VŠB Ostrava, Ostrava 1995 Nevřiva P. : Signály a soustavy 3. VŠB Ostrava, Ostrava 1995 Lathi B.P. : Modern Digital and Analog Communication Systems. Sunders College Publishing 1995 Couch L.W. : Digital and Analog Communication Systems. McMillan Publishing Comp. New York 1989 Horák B. : Návody do laboratorních cvičení. VA z teorie signálu.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Podmínky testů: Test průběžné kontroly a závěrečný test student vypracovává bez použití jakékoliv literatury, poznámek a pomůcek. Požadavkem je samostatná práce studenta. Při nesamostatné práci student získá za TEST nula bodů. Laboratorní cvičení-měření Měření jednotlivých laboratorních úloh absolvují studenti v pracovních skupinách (max.2-členných). Pracovní skupina je považována pro účely přípravy na úlohy, vlastní měření a zpracování výsledků za základní nedělitelný celek, z něhož vyplývá, že její členové jsou hodnoceni shodným způsobem. V případě nepřítomnosti některého z členů skupiny zastávají všechna práva a povinnosti zbylí členové skupiny. Laboratorní cvičení-měření jsou vedena v cyklech (4 cykly během jednoho semestru). Testy Datum, hodina a místo konání všech testů budou studentům oznámeny nejméně 2 týdny předem. Student, který se z doložených objektivních důvodů nemůže dostavit na řádný termín, se může přihlásit na náhradní termín jako na řádný. Pokud by muselo dojít k jakékoliv změně termínů testů, bude tato ihned studentům oznámena na přednášce nebo cvičení, písemně bude uvedena na nástěnce katedry umístěné na chodbě u místnosti A423. Sledujte tuto vývěsku. Podmínky udělení zápočtu: Zápočet získá student, který obdrží během semestru za cvičení minimálně 24 bodů (max. 50 bodů) a splní podmínky laboratorních cvičení,t.j. ve stanovených termínech odevzdá obsahově a formálně správně vypracované měření č.1 až č.4.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Pásmový signál. Základní typy modulací. Princip bezdrátového přenosu dat. Mezinárodní standardizace v datových přenosech.Model ISO/OSI. Protokoly X.25 a AX.25. Protokol přenosu dat a jeho struktura. Indikace a ošetření chybových stavů. Kolize rámců. Výukový program "Protokol bezdrátové sítě". Procedura přenosu informace, diagramy změn stavů. Cyklické zabezpečení. Síťová vrstva protokolu. Kódy pro přenos binárních datových signálů. Kódování za účelem utajení, dekódování. Moderní šifrovací algoritmy. Algoritmus DES. Algoritmus RSA. Veřejná distribuce klíčů. Elektronický podpis v systému RSA. Modemy pro bezdrátový přenos dat. Standardy modemů. Výukový program "Modemy". Komerční bezdrátové komunikační sítě. Výukový program "GSM". Celulární systemy. Základní principy projektování celulárních sítí. Principy komunikace v celulárních sítích. Satelitní systemy určování polohy. GPS GLONASS a GPS NAVSTAR. Výukový program "GPS". Systemy vyhledávání mobilních cílů, dispečerské systemy založené na vyhodnocení informace o poloze cíle na GPS. Signály s rozprostřeným spektrem. Komerční a vojenské systemy s rozprostřeným spektrem pro přenos dat. Přenos datových signálů v rozsáhlých komunikačních sítích.LAN, WAN, Internet služby a struktura sítě. Cvičení: Test. Laboratoře: Školení bezpečnosti práce v laboratoři. Organizace laboratorních cvičení, rozdělení měření. Zadání a rozbor laboratorní práce č.1 (Technická příprava a sestavení přípravku PAC-1 pro semestrální laboratorní měření v úlohách 2, 3 a 4). Samostatná práce č.1. Samostatná práce č.1. Ukončení laboratorní práce č.1, termín odevzdání protokolu ve 4.týdnu. Zadání a rozbor laboratorní práce č.2 /PR sítě, seznámení se s programovým vybavením pro řízení obousměrného přenosu dat terminálem s přípravkem PAC-1/. Samostatná práce č.2. Samostatná práce č.2. Ukončení laboratorní práce č.2, termín odevzdání protokolu v 8.týdnu. Zadání a rozbor laboratorní práce č.3 /Měření a vyhodnocení přenosu dat přípravkem PAC-1 s modulací AFSK v časové oblasti, skladba paketů protokolu AX.25/. Samostatná práce č.3. Celulární systemy. Základní principy projektování celulárních sítí. Principy komunikace v celulárních sítích. Samostatná práce č.3. Ukončení laboratorní práce č.3, termín odevzdání protokolu ve 12.týdnu. Zadání a rozbor laboratorní práce č.4. /Měření a vyhodnocení přenosu dat přípravkem PAC-1 s modulací AFSK ve frekvenční oblasti/ Samostatná práce č.4. Samostatná práce č.4. Ukončení laboratorní práce č.4, termín odevzdání protokolu v 14.týdnu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (10) Měřící a řídící technika P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (20) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (30) Měřící a řídící technika v biomedicíně P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (40) Automatizované systémy řízení P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku