455-0078/01 – Language for Designing HW Structures VHLD (VHDL)

Gurantor departmentDepartment of Measurement and ControlCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Karel Vlček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Vlček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2001/2002
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět seznamuje se základy modelování číslicových obvodů jazykem VHDL, který je nezbytným nástrojem pro návrh číslicových systémů. Student získává návyky práce návrháře číslicových obvodů a systémů. Zkušenosti, které absolventi získávají, jsou rovnocené požadavkům profesionálních výrobců zákaznických obvodů. Navržené obvody je možné bezprostředně převést na spolupracující podnik a realizovat navržený zákaznický obvod ve složitosti 50 000 ekvivalentních hradel.

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

IMEC: VHDL: Intensive Course.Leuven, Belgium, (August 1993). Coelho, D. R.: The VHDL Handbook. Kluwer Acad. Publish. (1989). Bartoň, Z., Drobek, J., Kolouch, J., Musil, V., Vlček, K.: Návrh digitálních integrovaných obvodů - Jazyk VHDL Cvičení. VUT Brno (2000).

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Zpracování semestrálního projektu Podmínky udělení zápočtu: Hodnocení polosemestrální písemka 5 bodů písemka (zápočtová) 10 bodů povinný projekt 25 bodů ústní zkoušení 60 bodů celkem 100 bodů úspěšně složená zkouška (minimálně 50 b.) 2 kredity volitelný projekt + obhajoba 2 kredity celkem 4 kredity

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Základní prvky jazyka pro popis číslicových obvodů. Pojem entita, relace, souběžné procesy, definice pole, vektorů a proměnných veličin (PL1 1.část) Popis chování, popis struktury. Předdefinované typy, funkce, tvorba knihovních prvků, popis kombinačních a sekvenčních obvodů (PL1 2.část) Typové konstrukty. Operátory, řezy, konverse bitů na boolovské proměnné. U-logika. Souběžné procesy - příklady (PL1 3.část) Zápis seznamu proměnných pro start událostí. Způsob reakce modelu na různě uspořádané seznamy proměnných. Funkce sekvenčních obvodů (PL2 1.část) Konstrukty s příkazem WAIT. Bezchybný popis obvodových struktur pomocí hierarchicky strukturovaných konstruktů (PL2 2.část) Rozdíly vlastností proměnných a signálů. Vztah proměnné k procesu jako lokální veličiny, signálu jako globální veličiny. Zdroje signálů (PL2 3.část) Struktura podprogramů ve formě procedury a funkce. Vedlejší efekty, popis bran, instrukce návratu. Třídy objektů, funkce rozhraní. Polosemestrální písemná zkouška(PL3 1.část) Strukturování (zapouzdření) standardní a uživatelské. Standardní typy, podprogramy, knihovní prvky, hierarchická struktura knihoven. Zadání semestrálních prací.(PL3 2.část) Vytváření souborů dat pro simulace. Způsoby zápisu atributů -type, -range, -value, -signal, -function a -constant. (PL3 3.část) Sekvenční proměnné, operátory. Předdefinované atributy, uživatelské atributy, stejná jména různých funkcí, přeměna typů. (PL4 1.část) Funkce času ve VHDL. Syntaxe výrazu DELAY. Potlačení pulsů kratších než zpoždění, přenos jakýchkoliv pulsů polynomů. (PL4 2.část) Sestavení signálů, způsob řízení činnosti modelu. Použití u-logiky. Pospojování, sdružení veličin. Asynchronní zpětná vazba, posuvný registr. (PL4 3.část) Vytváření dynamicky obsazovaného pole. Příklady konstruktů, strukturování. Simulace modelů, změny v zapojení a způsob úpravy modelů. (PL5 1.část) BSDL - jazyk pro popis prostředků IEEE Std 1149.1. Typové konstrukty systému Boundary-Scan Testing. Způsob návrhu struktury a testů B-ST. (PL5 2.část) Výklad typových konstruktů, aplikace. Odevzdání semestrálních prací. (PL5 3.část) Zápočtová písemka. Zápočet Projekty: Součástí studia je návrh samostatného projektu zákaznického obvodu. Počítačové laboratoře: Cvičení probíhá jako laboratorní práce na pracovních stanicích HP

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner