455-0087/01 – Lékařská přístrojová technika I (LPT1)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuMgr. Petr TiefenbachGarant verze předmětuMgr. Petr Tiefenbach
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
STE19 Ing. Herbert Štefek
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kursu je podat přehledné informace o lékařských diagnostických přístrojích. Absolventi jsou seznámeni s přehledem kategorií lékařských diagnostických přístrojů. Ve cvičeních jsou vedeni k praktickému použití přístrojů v klinické praxi, zejména ke znalostem o kalibraci přístrojů a ověřování jejich činnosti za účelem profylaktické metrologické kontroly. Absolventi jsou seznámeni s přehledem kategorií lékařských diagnostických přístrojů. Ve cvičeních jsou vedeni k praktickému použití přístrojů v klinické praxi, zejména ke znalostem o kalibraci přístrojů a ověřování jejich činnosti za účelem profylaktické metrologické kontroly.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem kursu je podat přehledné informace o lékařských diagnostických přístrojích. Absolventi jsou seznámeni s přehledem kategorií lékařských diagnostických přístrojů. Ve cvičeních jsou vedeni k praktickému použití přístrojů v klinické praxi, zejména ke znalostem o kalibraci přístrojů a ověřování jejich činnosti za účelem profylaktické metrologické kontroly. Rozdělení látky je uspořádáno podle jednotlivých částí, které jsou elektronickým lékařským diagnostickým přístrojům společné, a dále také podle diagnostických metod a jejich fyzikálního základu. Postupně jsou probírány principy snímání elektrických signálů a veličin a souvislosti, které umožňují snímání veličin z lidského těla provádět rozdílnými způsoby. Další pokračování se orientuje na snímání neelektrických veličin v klinické praxi. V závěru semestru je předmětem zájmu monitorování životních funkcí, které představuje komplexní úlohu a je řešeno kompaktním nebo virtuálním měřicím přístrojem - lůžkovým monitorem, jehož nezbytnou součástí jsou obvody pro sledování dlouhodobě se měnicích veličin a vyhodnocování stavů pacienta, které mohou být kritické vhledem k prognóze vývoje chorob.

Povinná literatura:

Chmelař, M. - Rozman, J.: Lékařská přístrojová technika. Skriptum. Brno, FE VUT 1982. Chmelař, M. - Drastich, A.: Lékařská přístrojová technika 2. Skriptum. Brno, FE VUT 1984. Chmelař, M.: Lékařská přístrojová technika I. Skriptum. Brno, FE VUT 1995. Rozman, J.: Ultrazvuková technika v lékařství. Skriptum. Brno, FE VUT 1979. Bronzino J.D. et al.: The biomedical engineering handbook. CRC Press, Boca Raton, 1995.

Doporučená literatura:

Vrána, M. - Netušil, M.: Lékařská elektronika. Praha, Avicenum 1975. Rozman, J. a kol.: Technika v lékařské praxi. Praha, Scientia Medica. Jurek, F.: Elektronika na koronární jednotce. Firemní dokumentace fy: OXFORD, FUJICON, MEDTRONIC, SONICARD, WEYER.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Povinná účast v praktických a demonstračních cvičeních v nemocnici a biomedicínské laboratoři. Zpracování a prezentace odborného referátu, kombinovaná zkouška. Podmínky udělení zápočtu: Student obdrží zápočet za absolvování praktických a demonstračních cvičeních v nemocnici a biomedicínské laboratoři a dále za odevzdaný elektronicky zpracovaný referát. Student obdrží zápočet po dosažení min. 20 bodů (max.40 bodů - cvičení v nemocnici 20, referát 20).

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Popis a parametry biologických signálů. Záznamové elektrody. Diagnostické zařízení pro aplikace kardiovaskulární - EKG. Diagnostické přístroje pro měření krevního tlaku. Diagnostické přístroje pro měření průtoku a minutového objemu. Diagnostické přístroje pro měření tep. frekvence. Monitorování. Monitorovací systémy - EKG. Monitorovací systémy - dechu, tlaku krve, průtoku krve, teploty. Diagnostické zařízení pro aplikace neurologické-EEG. Diagnostická zařízení pro aplikace plodu, urogenitálního a gastro systému. Diagnostická zařízení pro aplikace na smyslové orgány. Zařízení pro ventilační diagnostiku. Přístroje ergometrických pracovišť jako zvláštní forma monitorování, zátěžové stroje. Cvičení: Principy lékařských diagnostických přístrojů. Videoprogram. Základní rozdělení lékařských diagnostických přístrojů podle oborů. Videoprogram. Laboratoře: Školení a prověření znalostí z bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních (bezpečné používání ZEP, hygienické a etické normy, provozní řád nemocnice). Zadání referátů z odborné literatury. Problematika technizace zdravotnictví, normy. Měření vybraných parametrů elektrod. Praktická cvičení a měření na EKG. Praktická cvičení při měření krevního tlaku neinvazívními metodami. Praktická cvičení při měření krevního tlaku invazívními metodami. Praktická cvičení při měření průtoku krve. Praktická cvičení při měření tepové frekvence. Praktická cvičení na JIP. Monitorovací systémy. Praktická cvičení a měření na EEG a EMG. Demonstrace ultrazvukového vyšetření plodu. Přednesení zadaných referátů z odborné literatury. Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (10) Měřící a řídící technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (20) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (30) Měřící a řídící technika v biomedicíně P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (40) Automatizované systémy řízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku