455-0093/01 – Základy elektromechaniky pro řízení (ZER)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR02 doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s komplexností zadání a řešení elektromechanických strojů a celků. Vlivy okolí na mechanismus a jeho řízení pro danou úlohu. Student nabyde základní vědomosti o vztahu implementované mechaniky a elektroniky ve stroji. Souvislostech mechanické koncepce a návaznosti elektronických informačních a akčních členů. Student nabyde základní vědomosti o vztahu implementované mechaniky a elektroniky ve stroji. Souvislostech mechanické koncepce a návaznosti elektronických informačních a akčních členů.

Vyučovací metody

Anotace

Seznámit studenty s komplexností zadání a řešení elektromechanických strojů a celků. Vlivy okolí na mechanismus a jeho řízení pro danou úlohu. Student nabyde základní vědomosti o vztahu implementované mechaniky a elektroniky ve stroji. Souvislostech mechanické koncepce a návaznosti elektronických informačních a akčních členů. V předmětu se posluchači seznámí s multidisciplinární problematikou v propojení strojírenských a elektrotechnických oborů. Budou seznamováni s přístupy řešení zadání v mechanice, kinematice a dynamice strojů, jejich částí a uzlů, jejich systémového návrhu a realizace s ohledem na jejich aplikace v měřicí a řídicí technice. Tématicky se přednášky také věnují souvislostem spolehlivosti, diagnostiky složitých systémů, ergonomií a ekologií. V rámci laboratorních měření a cvičení studenti komplexně vypracovávají jednoduchý semestrální projekt zahrnující oblasti od technického zadání, zpracování technické, projektové a výrobní, dokumentace, návrhu, vývoje a výroby jednoduchého mechanismu spolu s měřicím a informačním systémem na bázi mikrokontroleru STAMP, PIC nebo ATMEL.

Povinná literatura:

Brunhofer, K.: Strojnické kreslení. Práce, Praha, 1955. Silbernagel, A.: Nauka o materiálu. VŠB Ostrava, Ostrava 2000. Mohyla, M.: Nekonvenční strojírenské materiály. VŠB Ostrava, Ostrava 1999. Lenert, J.: Pružnost a pružnost. VŠB Ostrava, Ostrava 2001. Podešva,J.: Kinematika. VŠB Ostrava, Ostrava 2001. Havlik, J., Szlachta, T.: Základy strojnictví. VŠB Ostrava, Ostrava 1999. Březina, R.: Technologie. VŠB Ostrava, Ostrava 1999. Bilík, O.: Obrábění. VŠB Ostrava, Ostrava 2001. Hrubý, J.: Strojírenské tváření I. VŠB Ostrava, Ostrava 2001. Mynář, V.: Části strojů. VŠB Ostrava, Ostrava 1985. Kopáček, J.: Pohony a převody. VŠB Ostrava, Ostrava 2000. Podjuklová, J.: Speciální technologie povrchových úprav. VŠB Ostrava, Ostrava 1997. Dubec, M., Hutyra,M.,Horák,B.: Měření neelektrických veličin. VŠB Ostrava, Ostrava 1999. Kainka, B.: Využití rozhraní PC pod Windows. HEL, 2000. Kříž, R.: Strojírenská příručka. Scientia, Praha, 1994.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: 2 testy průběžné kontroly a semesrtální projekt Laboratorní cvičení, měření Vývoj, simulace, měření či realizaci zadaného semestrálního projektu absolvují studenti samostatně dle zadaného tématického úkolu. Testy. Datum, hodina a místo konání všech testů budou studentům oznámeny nejméně 2 týdny předem. Student, který se z doložených objektivních důvodů nemůže dostavit na řádný termín, se může přihlásit na náhradní termín jako na řádný. Pokud by muselo dojít k jakékoliv změně termínů testů, bude tato ihned studentům oznámena na přednášce nebo cvičení, písemně bude uvedena na nástěnce katedry umístěné na chodbě u místnosti A423. Sledujte tuto vývěsku. Obsahem testu č.1 je problematika přednášená a cvičená v předmětu v období 1-5 tého týdne semestru. Obsahem testu č.2 je problematika přednášená a cvičená v předmětu v období 1-10 tého týdne semestru. Podmínky udělení zápočtu: minimálně 24 bodů (max. 50 bodů) a splní podmínky laboratorních cvičení Podmínky zápočtu: Zápočet získá student, který obdrží během semestru za cvičení minimálně 24 bodů a splní podmínky laboratorních cvičení a měření, t.j. ve stanovených termínech odevzdá obsahově a formálně správně vypracované jednotlivé kapitoly semestrálního projektu. Student získá: 1. Za práci během semestru nula až 20 bodů. 2. Za dva testy během semestru nula až 30 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Komplexní a systémový přístup k návrhu a realizaci elektromachanických strojů a zařízení. Členění projektu, projektová příprava, časový harmonogram projektu, projektová ? testovací, vývojová a realizační rozhraní. Technická dokumentace. Členění. Normalizace. Normalizované skupiny a stavební prvky. Návrhové systémy CAD, návaznosti a propojení mechanických a elektronických návrhových modulů, využití a propojení s technologiemi vývoje, přípravy výroby a výroby. Vybrané souvislosti a omezení strojírenských a elektrotechnických technických předpisů a norem. Souvislosti mechanických rozměrů, užitých strojírenských a elektrotechnických materiálů. Úvod do strojírenská technologie. Speciální technologie a mikrotechnologie. Souvislosti aplikované technologie výroby na efektivitu vývoje, přípravy výroby a výroby v návaznosti na implementovaný měřicí a informační systém. Části strojů. Souvislosti mezi užitými konstrukčními mechanickými celky a návrhem řídicího systému. Hlediska systémového návrhu mechanizmů a dílčích uzlů strojů. Energetické poměry. Strukturální, typová a geometrická optimalizace. Mechanika, kinematika a dynamika strojních součástí a stroje s návazností na měřicí a informační systém. Pružnost, pevnost a stabilita strojírenských, elektrotechnických a elektromechanických konstrukcí. Měření a diagnostika strojů. Seznámení s metodami stanovení životnosti, spolehlivosti a bezpečnosti strojních součástí. Návaznosti a principy propojení mechanické konstrukce na měřicí informační systém. Vlivy mechanické konstrukce a vlivy zvolených funkčních principů prvků pro snímání elektrických a neelektrických veličin na přenos a zpracování signálu pro další řízení. Volba mikropočítače, mikrokontroleru v řídicím systému. Kladené požadavky. Způsoby řízení akčních členů. Základní přístupy v programovém ovládání a řízení mechanismu. Ekologie. Ekosystémy. Ergonomie. Hluk. Vibrace. Emise. Odpady. Vzájemné souvislosti a důsledky vývoje, návrhu a realizace elektromechanických konstrukcí. Cvičení: Téma: Organizace laboratorních cvičení, samostatných úloh, rozdělení témat semestrálních projektů, organizace laboratorních cvičení a měření. Téma: TEST č.1. Vyhodnocení testu, diskuse a hodnocení dosažených výsledků při zpracování zadání semestrálního projektu. Práce na zadaném semestrálním projektu. Téma: TEST č.2. Vyhodnocení testu, diskuse a hodnocení dosažených výsledků při zpracování zadání semestrálního projektu. Práce na zadaném semestrálním projektu. Rozbor a zapracování problematiky volby mikrokontroleru, tvorby a aplikace programového vybavení do návrhu a realizace v projektu. Projekty: Téma: Práce na zadaném semestrálním projektu.Rozbor a zapracování problematiky tvorby technické dokumentace a technického kreslení do návrhu a realizace v projektu. Téma: Práce na zadaném semestrálním projektu. Téma: Práce na zadaném semestrálním projektu.Rozbor a zapracování problematiky rozměrových souvislostí a aplikovaných materiálů do návrhu a realizace v projektu. Rozbor a zapracování problematiky strojírenských technologií v návrhu a realizaci projektu. Téma: Práce na zadaném semestrálním projektu. Rozbor a zapracování problematiky pevnosti a pružnosti do návrhu a realizace v projektu. Téma: Práce na zadaném semestrálním projektu. Počítačové laboratoře: Téma: Organizace laboratorních cvičení, samostatných úloh, rozdělení témat semestrálních projektů, organizace laboratorních cvičení a měření. Téma: Využití a aplikace CAD návrhových systémů. Exkurse na pracovišti CIM (Strojírenství Vaněk, Ostrava).Rozbor a zapracování problematiky tvorby technické dokumentace systémy CAD v projektu. Téma: Práce na zadaném semestrálním projektu. Rozbor a zapracování problematiky variantního řešení zadaného úkolu rozdílnými strojírenskými technologiemi. Téma: Systémový návrh mechanizmu.Práce na zadaném semestrálním projektu. Téma: Řešení fundamentálních úloh mechaniky, kinematiky a dynamiky těles. Práce na zadaném semestrálním projektu.Rozbor a zapracování problematiky kinematiky a dynamiky mechanismu do návrhu a realizace v projektu. Téma: Rozbor a zapracování problematiky ergonomie, ekologie do návrhu a realizace v projektu. Ukončení semestrálního projektu, hodnocení semestru. Termín náhradních testů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku