455-0096/01 – Řízení provozu budov (RPB)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Švígler, CSc.Garant verze předmětuIng. Jan Švígler, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1V65 Ing. Jan Švígler, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit s podsystémy řízení budouv, s problematikou provozu budov, technickými prostředky pro řízení budov a programovýn vybavením pro dozorování a řízení budov. Absolvent bude schopen posoudit vybavení budovy jak pro účely rekonstrukce, tak pro účely nové výstavby.Dovede navrhnout a vybrat vhodné technické prostředky pro jednotlivé podsystémy řízení budov. Naučí se graficky vyjadřovat v prostředí AUTOCAD. Absolvent bude schopen posoudit vybavení budovy jak pro účely rekonstrukce, tak pro účely nové výstavby.Dovede navrhnout a vybrat vhodné technické prostředky pro jednotlivé podsystémy řízení budov. Naučí se graficky vajdřovat v prostředí AUTOCAD.

Vyučovací metody

Anotace

Seznámit s podsystémy řízení budouv, s problematikou provozu budov, technickými prostředky pro řízení budov a programovýn vybavením pro dozorování a řízení budov. Absolvent bude schopen posoudit vybavení budovy jak pro účely rekonstrukce, tak pro účely nové výstavby.Dovede navrhnout a vybrat vhodné technické prostředky pro jednotlivé podsystémy řízení budov. Naučí se graficky vyjadřovat v prostředí AUTOCAD. Předmět seznamuje novou problematikou komplexního řízení velkých budov. Seznamuje s různými systémy v budovách z oblasti průmyslu a občanské vybavenosti. V předmětu se uvádějí: - subsystémy technické, energetický, dopravní, vytápění a klimatizace - subsystémy humánní, bezpečnostní, požární, přístupový - subsystémy komunikační, strukturované rozvody, informační technologie - projektování vybraných technických zařízení budov - prostředky pro automatizovanou tvorbu dokumentu a cvičení v Autocadu a Eplanu Předmět určen především pro studenty, kteří předpokládají uplatnění v investiční býstavbě, projekci, inovacích a při opravách velkých budov, rekonstrukci a nové výstavbě objektů průmyslových a objektů občanské vybavenosti. Poznatky ze studia předmětu mohou být doplněny exkurzemi na stavby a do výrobních podniků, výzkumných a projekčních pracovišť. Minimálním předpokladem studia předmětu je znalost práce s PC. Laboratoře jsou vybaveny různými druhy počítačů, jsou využívány multimediální prostředky výuky a programy pro podporu projektování. Student je klasifikován na základě zpracovaného referátu, semestrální práce (školního projektu) a závěrečného testu.

Povinná literatura:

Bateson, RN. Introduction to Control System Technology. 5th ed. London: Prentice-Hall International (UK) Limited, 1996. 784 p. ISBN 0-13-226275-4. Jokl, M. Technická zařízení budov. Interní mikroklima, ventilační a klimatizační technika pro stavební inženýry 2. Dotisk. Fakulta Stavební. Praha: ČVUT, 1992. 182 s. ISBN 80-01-00081-8. Petrová, M. Technická zařízení budov I. Zdravotní technika-přednášky. Fakulta stavební. Vydání první. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1994. 158 s. Marková, L., Nevan, T., Pavlíček, I. Technická zařízení budov. Elektrorozvody a umělé osvětlení. Fakulta stavební. Vydání první. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1982. 148 s. Johánek,T., aj. Technická estetika a kultura strojírenských výrobků. Vyd. 1. Praha: SNTL, 1965. 248 s. Křivohlavý,J. Člověk a stroj. Vyd. 1. Praha: Práce, 1970. 260 s. Knižnice vědecké řízení svazek 2. Omura, G. Mistrovství v Autocadu. Vyd. 1. Praha: Computerpress. 1096 s. Přel. z.: Mastering Autocad 13 for Windows 95, Windows 3.1, and Windows NT. Doprovodné CD. ISBN 80-85896-59-1. Dudáš.,J. Komplexní zajištění a ochrana počítačových, telekomunikačních, řídicích a napájecích sítí proti pulsnímu přepětí, VF rušení a výpadkům napájení. In Komplexní řešení ochrany elektronických systémů a sítí, Vyd. 4. Praha: Selteko, s.r.o. 1996. 128 s. Rumíšek, P. Technologické projekty. Fakulta strojní. Vydání první. Brno: Nakladatelství VUT, 1991. 185 s. Mobilní vybavení prostorů. In Československý katalog pro výstavbu. Katalog výrobků pro stavební část staveb. Svazek 24. Vyd. 2. Praha: Československé středisko výstavby a architektury s.p., 1990. 191 s. Sbírka zákonů ČR. Mezinárodní, evropské a české normy. Projekční podklady. Dokumentace k přístrojům a zařízením. Dokumentace k programům. Internet.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Referát, do 7. týdne Semestrální projekt (školní projekt), do 14. týdne Obsah a forma jednotlivých hodnocených prací: Referát: Odborné pojednání zpracované na základě prostudování nejméně tří pramenů (z toho dvou ze zahraniční cizojazyčné literatury) na studentem zvolené téma, odsouhlasené vedoucím cvičení. Musí obsahovat citaci (podle normy) literatury. Jazyková a formální úprava je zadávána na začátku semestru. Školní projekt: Řešení rozsáhlejšího problému z oblasti řízení velkých budov. Dokumentace musí obsahovat výkresovou a textovou část v rozsahu podle zadání semestrálního projektu. Obhájení je úspěšné, když student předloží školní projekt, vysvětlí samostatně jednotlivé části projektu, uvede a zhodnotí projektové podklady a vyjádří se ke splnění zadání. Podmínky udělení zápočtu: Podmínkou udělení zápočtu je dosažení nejméně 26 bodů, max.49 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do problematiky projektování řízení velkých budov. Fáze a etapy investiční výstavby. Charakteristika projektových podkladů a jednotlivých profesí. Etapy přípravy nového projektu. Požadavky na projektanty. Projektové podklady a jejich zajišťování. Technická zařízení a technologie řízení budov občanské vybavenosti. Technická zařízení a technologie řízení průmyslových budov. Programové vybavení pro projekční práce. Zpracování systémové specifikace. Metody operačního výzkumu. Subsystémy energie. Subsystémy bezpečnostní. Subsystémy IT. Řízení budov s vizualizací. Rozvaděče pro měření a regulaci v budovách. Elektrotechnické předpisy. Elektromagnetická kompatibilita v systémech řízení velkých budov. Závěrečný test z teorie. Cvičení: Zásady práce s počítačovou sítí. Vyhlášení témat semestrálních prací Technické předpisy a normy. Předložení referátů a školních projektů. tisky. Počítačové laboratoře: Práce s informačními systémy. Práce na školním projektu. Cvičení v Autocadu. Demonstrace vytápění a klimatizace. Práce na školním projektu. Cvičení v Autocadu. Demonstrace robotizovaného pracoviště. Práce na školním projektu. Cvičení v Autocadu. Demonstrace programových produktů. Práce na školním projektu. Cvičení v Eplanu. Práce na školním projektu. Cvičení v Eplanu. Kontrola referátů. Práce na školním projektu. Cvičení v Eplanu. Práce na školním projektu nebo exkurze. Práce na školním projektu nebo exkurze. Demonstrace různých snímačů a jejich připojení. Práce na školním projektu. Demonstrace různých rozváděčů. Práce na školním projektu. Demonstrace měření rušivého elektromagnetického pole. Semestrální školní projekt-dokončení, tisky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku