455-0105/01 – Multimedia ve vzdělávání - uživatelské rozhraní (MVV)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Švígler, CSc.Garant verze předmětuIng. Jan Švígler, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1V65 Ing. Jan Švígler, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Uvést účastníky kursu do problematiky multimediální produkce v oblasti vzdělávání, s rozhraním člověk - stroj pro prezentace školení zaměřené na průmysl a speciálně na měření a regulaci. Studenti budou rozumět návrhu multimediálního výukového programu, vytvořeného podle cílové skupiny, tématu školení. Pozornost bude zaměřena na mechanismy pro rozvíjení intelektu pomocí výpočetní techniky. Absolventi budou rozumět nezávislé tvorbě, technickým pracem a archivování multimediálních vzdělávacích programů, založených na textu, obrázcích, zvuku a video záznamu. Cílová skupina je: pracovníci v elektronice, měření a regulace v průmyslu. Úroveň výuky je: střední a vysoké školy, technologické instituty a univerzity. Absolventi získají teoretické a praktické zkušenosti s archivací na CD a DVD, zpracují vlastní prezentační projekt, získají praxi se systémem ADOBE PREMIERE.

Vyučovací metody

Anotace

Uvést účastníky kursu do problematiky multimediální produkce v oblasti vzdělávání, s rozhraním člověk - stroj pro prezentace školení zaměřené na průmysl a speciálně na měření a regulaci. Studenti budou rozumět návrhu multimediálního výukového programu, vytvořeného podle cílové skupiny, tématu školení. Pozornost bude zaměřena na mechanismy pro rozvíjení intelektu pomocí výpočetní techniky. Absolventi budou rozumět nezávislé tvorbě, technickým pracem a archivování multimediálních vzdělávacích programů, založených na textu, obrázcích, zvuku a video záznamu. Cílová skupina je: pracovníci v elektronice, měření a regulace v průmyslu. Úroveň výuky je: střední a vysoké školy, technologické instituty a univerzity. Ve věku informační revoluce je důležitá znalost cílových skupin, na které je zaměřena výuka, školení, trénink apod. Rychlé změny nastávají v jejich rozsahu a vlastnostech. Mění se jejich podstata a vnitřní cíle. Moderní multimediální způsoby školení a výuky musí s těmito skupinami počítat, a přizpůsobit jim obsah podkladových materiálů. Tradiční úkoly komunikace člověk-stroj včetně analýzy a použitelnosti metod operačního výzkumu nejsou zvláště nápomocny v tomto úsilí. Kurs pokrývá technické a lidské činitele a výcvik v používání funkčního vybavení pro návrh vhodného rozhraní pro účely automatizované výuky, školení. Pro testování znalostí je třeba navrhnout automatizovaný test. Podrobně seznamuje s technologií produkce dynamických prezentací s použitím textu, zvuku a video záznamů. Jako semestrální projekt mohou účastnici vytvořit vlastní program na ostrých pracovištích v laboratoři. Internetové aplikace jsou také vysvětleny. Minimální kvalifikace pro studium předmětu je znalost práce s PC. Student je klasifikován na základě eseje, semestrálního projektu (školský projekt) a závěrečného testu.

Povinná literatura:

Educational Research by L.R. Gay and Peter Airasian. Sixth edition. New Jersey: Prentice Hall, 2000

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Esej až 7. týden Školský projekt až 14. Týden Obsah a forma zadané práce: Esej: Technický text, vytvořený na základě minimálně tří zdrojů (dva z nich musí být cizího původu a jazyka) téma dle studentova výběru musí být schváleno lektorem. Provedení je zadáno na začátku semestru. Školský projekt: Vytvoření multimediálního CD s vzdělávacím nebo informačním účelem. Dokumentace musí obsahovat scénář a výrobní kalkulaci v rozsahu semestrálního projektu. Obhájení má úspěch, když student představí jeho vlastní školský projekt, samostatně vysvětlí jednotlivé část projektu, předvede projekt a komentuje, jak úkol byl splněn ve vztahu k zadání. Podmínky udělení zápočtu: Požadavky pro zápočet: min. 26 bodů, max. 49 bodů Esej 0 - 9 bodů Semestrální projekt (školský projekt) 0 - 40 bodů mezisoučet max. 49 bodů Požadavek za udělení předmětu je min. 51 bodů, včetně závěrečného testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do vzdělávání pomocí multimediální technologie. Fáze a stupně přípravy. Aktivitní teorie a rozhraní člověk - stroj. Texty, obrázky a zvuky v přehledu. Získávání podkladů. Elektronické zdroje podkladů. Organizace učení a cílová skupina. Úvod do streaming media. Práce s kamerou. Práce s mikrofony. Digitální zpracování záznamů. Střih, efekty. Podtitulky. Programování zařízení pro multimediální prezentaci. Rozhraní člověk - stroj v průmyslových aplikacích. Zpracování pro prezentaci na Internetu. Satelitní technologie vzdělávání. Návrh výukového programu. Specifikace cílové skupiny, vliv prostředí na učení. Osobní přístup. Cíl vzdělávacího procesu. Elektronické testování znalostí. Závěrečný test z teorie. Cvičení: Principy práce s počítači a Internetem a satelity. Nabídka témat pro semestrální práce. Předvedení esejů a semestrálních - školských projektů. Počítačové laboratoře: Práce na školském projektu. Cvičení ve sběru foto a video záznamů. Práce na školském projektu. Cvičení v záznamu zvuku. Cvičení s digitalizací obrazu. Cvičení s digitalizací zvuku. Práce s MIDI. Kontrola esejů. Práce na školském projektu. Tvorba menu a podtitulků. Práce na školském projektu. Autoring CD, VCD a DVD. Práce na školském projektu nebo exkurze. Prezentace vzdělávacího multimedia. Prezentace automatického testování znalostí. Prezentace satelitních vzdělávacích kanálů. Prezentace rozšířených možností Internetu. Prezentace školských projektů, tisky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku