455-0107/01 – Diagnostické a testovací systémy (DTS)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuIng. Vladimír Kašík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladimír Kašík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS73 Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je orientace studentů v metodách a prostředcích moderních počítačových automatických diagnostických systémů. Studenti získají vědomosti pro samostatnou orientaci v oblasti nedestruktivní diagnostiky, zaměřené zvláště na diagnostiku elektrických obvodů a použití nástrojů umělé inteligence.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je orientace studentů v metodách a prostředcích moderních počítačových automatických diagnostických systémů. Studenti získají vědomosti pro samostatnou orientaci v oblasti nedestruktivní diagnostiky, zaměřené zvláště na diagnostiku elektrických obvodů a použití nástrojů umělé inteligence. Předmět seznamuje studenty se základními pojmy technické diagnostiky a teorie spolehlivosti systémů. Podává informace o základních metodách rozpoznávání poruch, rozebírá problematiku extrakce diagnostických informací pomocí analýzy diagnostických signálů. Všímá si automatických diagnostických systémů eletronických obvodů. Uvádí speciální metody diagnostiky pomocí znalostních systémů.

Povinná literatura:

M. Kreidl, Diagnostické systémy, skriptum ČVUT, nakladatelství ČVUT 1995 Hlavička J., Kottek E., Zelený J.: Diagnostika elektronických číslicových obvodů. SNTL/ALFA (1982). Drábek, V.: Spolehlivost a diagnostika. Praha (1986). Hlavička J. a kol.: Diagnostika mikroprocesorových systémů. ČSVTS, sv. 8, díl 1, (1985). Schoen, J. M.: Performance and Fault Modelling with VHDL. Prentice Hall (1992). Bednařík, J. a kol.: Technika spolehlivosti v technické praxi, SNTL 1990 Klinger D.J., Nakada Y., Menedez M.M.: AT&T Reliability Manual, VNR New York 1990 J. Hlavička, S. Racek, P. Golan, T. Blažek: Číslicové systémy odolné proti poruchám, ČVUT Praha 1992 J. Adámek: Kódování, SNTL Praha 1989

Doporučená literatura:

Studijní materiály pro studenty kombinovaného studia jsou k dispozici na adrese http://kat455.vsb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Test č. 4.1 Test č. 4.2 Závěrečný test Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání protokolů laboratorních cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní pojmy technické diagnostiky. Diagnóza, diagnostické prostředky, porucha, provozuschopnost,funkčnost, neporušenost. Diagnostické modely. Definice a členění, matematické diagnostické modely Příznakové metody rozpoznávání. Základní pojmy, teorie rozpoznávání v technické diagnostice, klasifikátory Analýza signálů vibrodiagnostických systémů. Senzory, analýza signálu v časové a frekvenční oblasti, základy teorie frekvenční analýzy Analýza signálů akustických emisí. Emise impulsní a spojitá, kavitační jevy a lokalizace poruch Infradiagnostické systémy Systémy pracující bez rozkladu obrazu, termovizní systémy Defektoskopické systémy Systémy elektromagnetické, magnetické a ultrazvukové defektoskopie, měřicí technika v ultrazvukové defektoskopii Měřicí systémy pro diagnostikování desek osazených analogovými a číslicovými obvody Modely poruch, automatické funkční testery In Circuit, Boundary Scan, ASA Diagnostické analyzátory, diagnostické protokoly, automatické funkční testery Příznakové analyzátory, logické analyzátory Diagnostické expertní systémy Pravidlové expertní systémy, použití při diagnostice číslicových obvodů Fuzzy logické diagnostické systémy Základy fuzzy množinové matematiky a fuzzy logiky, lingvistická proměnná, inferenční mechanizmy, fuzzy expertní diagnostické systémy. Neuronové diagnostické systémy Struktura neuronových sítí, druhy neuronových sítí, využití neuronových sítí v technické diagnostice. Základy znalostního inženýrství, metodologie tvorby znalostních diagnostických systémů. Cvičení: Příklady matematických diagnostických modelů Příklady matematických diagnostických modelů Praktické ukázky klasifikátorů. Cvičení příkladů frekvenční analýzy signálů. Expertní systémy, příklady pro použití při diagnostice číslicových obvodů Využití neuronových sítí v technické diagnostice, příklady. Laboratoře: Ukázky měřicí techniky v ultrazvukové defektoskopii Příklady diagnostických analyzátorů Počítačové laboratoře: Cvičení příkladů frekvenční analýzy signálů. Systémy rozkladu obrazu, termovizní systémy Modely poruch, automatické funkční testery In Circuit, Boundary Scan, ASA Expertní systémy, příklady pro použití při diagnostice číslicových obvodů Metodologie tvorby diagnostických expertních systémů. Využití neuronových sítí v technické diagnostice, příklady.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku