455-0301/01 – Řídicí systémy na bázi programovatelných automatů (RSBPA)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC293 Ing. Jiří Kocián, Ph.D.
KOZ47 prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů v oblasti průmyslových řídících systémů a především programovatelných automatů. Při výuce bude kladen důraz na praktické realizace jednotlivých typických řídících úloh. Studenti se v předmětu naučí vytvářet komplexní řídící aplikace, ve kterých budou využívat celý rozsah možností programovatelných automatů. Rovněž získají přehled o nejnovějších trendech v oblasti průmyslových řídících systémů. Studenti se v předmětu naučí vytvářet komplexní řídící aplikace, ve kterých budou využívat celý rozsah možností programovatelných automatů. Rovněž získají přehled o nejnovějších trendech v oblasti průmyslových řídících systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět navazují na předměty bakalářského studia - Logické systémy a programovatelné automaty a Navrhování a vizualizace řídících systémů. Přednášky jsou zaměřeny na praktické využití programovatelných automatů v řídících systémech, na možnosti přímého řízení procesů z PC, věnují se metodám simulací technologických procesů a dalším tématům. Ve cvičeních studenti rozšiřují své znalosti z předchozích předmětů, věnují se programování speciálních funkcí automatů. Studenti pracují nejen s těmi typy programovatelných automatů, které znají z bakalářského studia, ale seznamují se i se zařízeními jiných výrobců ( Rockwell Automation, Teco).

Povinná literatura:

Firemní dokumentace Siemens k PLC Simatic S5 a S7 (http://www.simens.de ). Firemní literatura AEG, Modicon ( http://www.schneider-electric.cz ) Firemní literatura Teco, Tecomat TC 600 ( http://www.tecomat.cz ). Šmejkal L., Martinásková M.: PLC a automatizace. BEN - technická literatura, Praha 1999. Šmejkal L., Martinásková M.: Řízení programovatelnými automaty. Vydavatelství ČVUT, Praha 1998. Stenerson J.: Fundamentals of Programmable Logic Controllers, Sensors and Communications. Prentice Hall, 1999. Lewis R. W.: Programming Industrial Control Systems Using IEC 1131-3. The Institution of Electrical Engineers, London, UK, 1998. Kopie normy ČSN EN 61131-3.

Doporučená literatura:

Koziorek,J.:Řídicí systémy na bázi progrmaovatelných automatů. Sylaby na WWW stránkách katedry,2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Studenti v semestru zpracují 1 komplexní samostatný program. Podmínky udělení zápočtu: Podmínka pro udělení zápočtu je získání 10 b. během semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Nové trendy v oblasti řídící techniky. Programovatelné automaty, distribuované systémy řízení, přímé řízení procesů z PC. Přerušovací systém programovatelných automatů a jeho využití. Možnosti využívání speciálních funkcí programovatelných automatů při tvorbě řídící aplikace. Realizace regulačních a fuzzy algoritmů pomocí programovatelných automatů. Inteligentní moduly. Komunikační procesory. Víceprocesorové systémy. Demonstrace využití funkčního modulu FM 355. Využití mikrosystémů při řízení průmyslových procesů. Systém Simatic LOGO. Využití mikrosystémů při řízení průmyslových procesů. Systém Simatic S7 200. Využití mikrosystémů při řízení průmyslových procesů. Systém Simatic S7 200. Řízení stejnosměrných a krokových motorů pomocí programovatelných automatů. Programovatelné automaty CompactLogix firmy Rockwell Automation. Programovatelné automaty CompactLogix firmy Rockwell Automation. Operátorské panely PanelView. Řízení asynchronních motorů pomocí programovatelných automatů. Frekvenční měniče Sinamics a PowerFlex. Programovatelné systémy pro bezpečnostní aplikace. Přímé řízení procesů z PC. SoftPLC, SlotPLC, distribuované periferie. Využití operačních systémů reálného času. Laboratoře: Opakování práce s PLC Simatic S7 300 a s prostředím STEP 7. Tvorba řídicí aplikace pro PLC Simatic S7 300. Demonstrace využití simulátoru pro PLC Simatic S7 300. Programování řídící úlohy využívající hardwarové a časové přerušení. Tvorba řídící aplikace pro PLC Simatic S7 300 demonstrující využití vysokorychlostních čítačů a PWM výstupů. Tvorba aplikace pro regulaci teploty v soustavě. Demonstrace využití integrovaného PID regulátoru, teplotního PID regulátoru a samonastavujícího algoritmu. Řešení semestrálního projektu. Tvorba řídicí aplikace pro systém Simatic LOGO!. Tvorba řídicí aplikace pro systém Simatic S7 200 - logické funkce, čítače, časovače, aritmetické instrukce, PID regulátor. Tvorba řídicí aplikace pro systému Simatic S7 200 - vysokorychlostní čítače, PWM/PTO instrukce. Tvorba řídicí aplikace pro systému Simatic S7 200 - sériová komunikace, ukládání dat do přídavné paměti. Tvorba řídicí aplikace pro systém CompactLogix od firmy Rockwell Automation. Binární operace, čítače, časovače. Tvorba řídicí aplikace pro systém CompactLogix od firmy Rockwell Automation. Aritmetické operace, analogové I/O. Demonstrace možností vizualizace na panelu PanelView. Řízení asynchronních motorů pomocí frekvenčních měničů Sinamics, Micromaster a PowerFlex. Řešení semestrálního projektu. Obhajoba hlavních programů. Udělení zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku