455-0308/01 – Prostředky systémů reálného času (PSRC)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout znalosti z oblasti technologie řídicích systémů reálného času. Absolvent získá přehled o snímačích, regulátorech a akčních členech, metodách programování a na vlastním semestrálním projektu provede realizaci regulace v rámci nabízených laboratorních úloh. Absolvent získá přehled o snímačích, regulátorech a akčních členech, metodách programování a na vlastním semestrálním projektu provede realizaci regulace v rámci nabízených laboratorních úloh.

Vyučovací metody

Anotace

Posluchač se seznámí s problematikou zpracování signálů žádaných a procesních hodnot v řídicích jednotkách a s problematikou ovládání a řízení procesů prostřednictvím akčních členů v reálném čase. Pojednává se o projektování systémů reálného času, s praktickými příklady regulací pomocí lokálních a distribuovaných DDC systémů i s pomocí průmyslových počítačů. V rámci semestrální práce si studenti ověří prakticky technické prvky a programování v rámci vybrané úlohy. Laboratoře jsou vybaveny úlohami reálného času, vesměs řízenými různými druhy počítačů a PLC. Ve výuce jsou používány multimediální prostředky a simulační a vizualizační programy. V předmětu je proveden výklad: - terminologie pro reálný čas - programovatelné PC karty - aplikace v strojírenských, hutnických a hornických technologiích - aplikace v lehkém a zpracovatelském průmyslu - procesní snímače - úvod do projektování systémů reálného času - příklady průmyslových regulací včetně programování PLC, mikrokontrolérů i PC. Svou náplní je předmět vhodný i pro posluchače jiných oborů a fakult, pokud se hodlají seznámit s technologií řízení. Poznatky ze studia předmětu budou doplněny exkurzemi do výrobních podniků, výzkumných a projekčních pracovišť. Student je klasifikován na základě zpracovaného referátu, laboratorních úloh, jedné semestrální práce a závěrečného testu.

Povinná literatura:

Bateson, RN. Introduction to Control System Technology. 5th ed. London: Prentice-Hall International (UK) Limited, 1996. 784 p. ISBN 0-13-226275-4. Nachtigal, CHL. Instrumentation and Control: Fundamentals and Application. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, 1990. 890 p. Wiley Series in Mechanical Engineering Practice. ISBN 0-471-88045-0. Webb, J.,Greshock, K. Industrial Control Electronics. Columbus, Toronto, London, Melbourne: Merrill Publ. Comp., 1990. 640 p.

Doporučená literatura:

Švígler,J.:Prostředky systémů reálného času. Sylaby na WWW stránkách katedry,2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: referát, elektronická forma (WEB) - do 7. týdne Laboratorní práce - 8 odevzdaných protokolů, ručně/elektronická forma, do 14. týdne Semestrální práce 1 odevzdaná k zápočtu Obsah a forma jednotlivých hodnocených prací: Referát: Odborné pojednání zpracované na základě prostudování nejméně tří pramenů (z toho dvou ze zahraniční cizojazyčné literatury) na studentem zvolené téma, odsouhlasené vedoucím cvičení. Musí obsahovat v úvodu anotaci a na konci citaci (podle normy) literatury. Formální úprava je zadávána na začátku semestru. Laboratorní práce Protokoly obsahující dokumentaci provedeného měření v laboratoři.Pro úlohy jsou použity přístroje světové provenience. Student musí být schopen podle předložené dokumentace reprodukovat úlohu. Semestrální práce: Řešení rozsáhlejšího problému (modelu) z oblasti technologie měřících systémů a provozní instrumentace, včetně realizace technických a programových komponent. Dokumentace musí obsahovat úplný popis řešení. Obhájení je úspěšné, když student předvede produkt, vysvětlí samostatně funkci, předloží dokumentaci celého postupu řešení včetně teoretických úvah, konstrukčních a projekčních podkladů a ověření funkce a vyjádří se ke splnění zadání. Student musí být schopen semestrální práci veřejně prezentovat umístěním na WEB serveru. Podmínky udělení zápočtu: Dosažení součtu nejméně 24 bodů z hodnoceného eseje a závěrečného písemného prezenčního testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní pojmy z oblasti technologie řídicích systémů. Soustředěné a distribuované systémy. Programování DDC systémů a systémů s PC. Programování v prostředí COLBAS PRV. Body, proměnné. P3. Měřicí a řídicí systémy s PC a průmyslovými kartami. Zásady programování průmyslových karet. Měření a regulace teplot. Práce s termošlánky. Elektrické pohony v regulaci. Stejnosměrné, střídavé motory a pohony. Krokové motory. Komunikace v řídicích systémech. Standardy RS, ASI, Profibus, CAN a j. Výhled dalšího rozvoje. Hydraulické prvky a systémy. Pneumatické prvky a systémy. Projektování MaR. Dokumentace, její význam a automatizovaná tvorba. EPLAN. Elektrotechické předpisy a standardy. Rozvaděče a kabely. Řízení projektů. Základní pojmy robotiky, klasifikace, vývojové trendy. Aplikace ultrazvuku v průmyslové automatizaci. Snímače pro průmyslové řídicí systémy a jejich nastavování a připojování v provozech. Universální regulátory. Řízení budov, technická zařízení budov. Závěrečný test. Laboratoře: Zásady práce v laboratoři. Nabídka laboratorních úloh a semestrálních prací. Demonstrační úloha s termočlánky. Demonstrační úloha s krokovými motory. Demonstrace hydraulického systému s danaidami. Demonstrace řízení Honeywell, Landis Staefa, Johnson Controls. Demonstrace rozvaděčů MaR. Demonstrace klimatizačního zařízení. Demonstrace univerzálního regulátoru pro řízení pece. Konsultace k referátům, protokolům. Práce na úlohách dle zadání. Počítačové laboratoře: Komunikace PC - PRV nástrojem EDITOR. Konfigurace systému. Demonstrace průmyslových karet pro PC. Tvorba vlastních prvků vizualizace a jejich dynamizace. Demonstrace projektování v EPLAN. Demonstrace zpracování videosignálu pro řízení. Práce na úlohách dle zadání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Písemka Písemka 36  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 9  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 34  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 21  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku