455-0314/01 – Digitální audio: Zvuk v technologii (DAZvT)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuIng. Radovan Hájovský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radovan Hájovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAJ74 Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je studenty uvést do problematiky digitalizace, úpravy a produkce počítačového audia. Posluchači se naučí používat speciální HW a SW nástroje pro záznam, editaci a produkci audia pomocí PC. Studenti porozumí principu vnímání zvuku. V laboratoři je studentům k dispozici HW a SW zařízení na profesionální úrovni, pomocí něhož mohou tvořit vlastní semestrální projekt. Po absolvování tohoto předmětu budou studenti umět získat a zpracovat zvukový záznam a připravit ho pro finální produkci. Absolventi budou umět pracovat se zvukem od digitalizace přes zpracování po finální produkci pomocí speciálních HW a SW nástrojů. Budou schopni zpracovat a vytvořit multimediální titul zaměřený především na oblast audio, včetně přípravné fáze, která zahrnuje pořízení surových zvukových dat. Získají vědomosti a praktické zkušenosti se záznamem a editaci zvuku včetně jeho finální distribuce.

Vyučovací metody

Anotace

Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními principy vnímání, záznamu, editace a produkce zvuku (zvukových záznamů). Získají teoretické vědomosti o akustice a šíření zvuku, které si budou moci ověřit v praktických úlohách. V průběhu studia se studenti seznámí s profesionálními HW a SW nástroji pro záznam, editaci a reprodukci zvuku. Jsou zde vysvětleny principy digitalizace a komprese zvukových záznamů. V rámci počítačových cvičení projdou studenti komplexním postupem při přípravě, tvorbě a distribuci zvukového záznamu pomocí HW a SW vybavení dostupného v laboratoři. Po absolvování předmětu budou studenti rozumět současným moderním trendům v oblasti záznamu, editace a reprodukce zvuku a mít zkušenosti s vlastní úpravou zvukových záznamů pomocí speciálních SW nástrojů.

Povinná literatura:

Kříž, M.: Zvuk na PC - Step by Step, Mobil Media 2006, ISBN 80-86593-06-1 Češková, M.: Hudba na počítači, Grada Publishing 2003, ISBN 80-247-0811-6 Guerin, R.: Velká kniha MIDI, Computer Press 2004, ISBN 80-722-6985-2 Forró, D.: Svět MIDI, Grada Publishing 1997

Doporučená literatura:

Vlachý, V.: Praxe zvukové techniky, Muzikus, 2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Referát do 7. týdne výuky Semestrální projekt do ukončení předmětu. Obsah a forma jednotlivých hodnocených prací: Referát: Odborné pojednání zpracované na základě prostudování nejméně tří pramenů (z toho dvou ze zahraniční cizojazyčné literatury) na studentem zvolené téma, odsouhlasené vedoucím cvičení. Musí obsahovat citaci (podle normy) literatury. Jazyková a formální úprava je zadávána na začátku semestru. Semestrální projekt: Vytvoření multimediálního titulu zaměřeného na oblast audio. Přesné téma bude určeno po domluvě s vyučujícím. Student vytvoří projekt, uživatelskou dokumentaci a dokumentaci o postupu při tvorbě projektu. Na závěr projekt prezentuje a okomentuje. Podmínky udělení zápočtu: Zápočet je studentovi udělen na základě referátu 0-15 bodů a semestrálního projektu 0-30 bodů. Pro udělení zápočtu je nutno odevzdat referát a semestrální práci a získat v součtu minimálně 10 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do digitálního audia, historie, aplikace v technologických procesech. Fyzikální podstata zvuku, šíření zvuku, lidské vnímání zvuku, akustika. Hudební akustika, základní zdroje zvuku, akustické hudební nástroje, základní hudební pojmy Šíření zvuku a akustika prostoru, rovinná a kulová vlna, odraz, lom a ohyb zvukových vln, akustika v uzavřených prostorech, zvukové izolace. Tvorba a slyšení řeči, základní pojmy z psychoakustiky, aplikace ve zpracování řeči. Mikrofony, typy, frekvenční vlastnosti, oblasti použití. Záznam a uložení zvuku (definice pojmu, základní charakteristiky zvuku, pojem mono, stereo, surround, 5.1 atd., popis procesu nahrávání, prostředky pro nahrávání zvuku, specifikace MIDI, mixáž, mastering, analogově - pásky, gramofonová nahrávka, systém Dolby Surround, digitálně - CD, formát CDDA, pojem jitter, AUDIO DVD, ochrana CD, počítačově - formáty uložení v počítači: PCM, MPEG (1, 2, AAC), Ogg, Dolby Digital, DTS) Požadavky na vlastnosti přenosové nebo záznamové soustavy pro kvalitní přenos nebo záznam zvuku. Zpracování a úpravy elektroakustických signálů v analogové a digitální formě. Zařízení pro záznam zvuku - historický přehled. Mechanický - gramofon, magnetický - pásek, kazeta, optický - filmový, digitální - páskový, kazetový CD disk, minidisk, harddisk. Porovnání dosažených vlastností, jejich ekonomiky a využití.Komprese zvukových dat. Hodnocení kvality elektroakustického řetězce. Rozhraní - analogové i digitální - článků elektroakustického řetězce.Způsoby propojení, vstupní a výstupní impedance, vliv vlastností kabelů a světlovodů na kvalitu přenosu signálů. Možnosti minimalizace těchto vlivů. Zásady pro návrh zařízení a jejich propojování. Druhy formátů digitálního signálu a ošetření dat k zamezení chybného přenosu informace. Výroba zvukových snímků pro účely komerčního využití (rozhlas a nosiče zvuku). Technické vybavení a organizace práce studia pro výrobu zvukových snímků. Základní druhy úprav zvukových signálů. AD-DA, konverze, mixáž, frekvenční úpravy, směrové, DECAY, DELAY, enhancery, harmonizéry, střih, prolínání, programování těchto procesů. Sound Station, digitální zvukové karty PC a obslužné programy. Technologie streaming audia, živé vysílání, potřebné HW a SW vybavení. Distribuce audia, formáty, výroba, hudební CD, DVD. Současný stav techniky pro snímání, záznam, přenos a reprodukci zvuku.Využití v oblasti přenosu a zpracování zpráv a v umělecké tvorbě. Základy psychologie vnímání zvuku a její využití v multimediálních procesech. Závěrečný test, diskuze. Počítačové laboratoře: Úvod, bezpečnostní školení, zadání referátů, nabídka semestrálních prací a laboratorních úloh. Seznámení se s HW prostředky pro snímání zvuku, praktické ukázky. Ukázka použití různých typů mikrofonů, demonstrace frekvenčních charakteristik, ukázky použití. Práce na semestrálním projektu. Práce se zvukovými soubory, snímání zvuku, mikrofony, nahrávací zařízení, editace zvuku, efekty, práce s Wavelab, Soundforge, Audacity, příprava zvukových dat pro semestrální projekt. Práce na semestrálním projektu. Digitální zpracování. AD/DA konverze, programy pro zpracování signálů. Zvukové karty PC, jejich vlastnosti a práce s nimi. Formáty digitálních a audio signálů (S/PDIF, optický, AES/EBU, WAV), synchronizace zvuku a obrazu pro doprovod videosignálů a synchronní zpracování. Využití digitálních soustav pro měření analogových částí EA řetězce (Fourierova transformace, Dirac. impuls, impulsová odezva, frekvenční a fázová charakteristika). Práce na semestrálním projektu. Externí zvukové A/D převodníky, připojení k PC, použití, praktické ukázky. Mixážní zařízení, popis, princip činnosti, praktické použití. Práce na semestrálním projektu. Frekvenční analýza audio souborů, spektrální analyzátory, analýza pomocí SW Matlab. Moderní kompresní formáty, vlastnosti, praktické použití a demonstrace. Práce na semestrálním projektu. MIDI zařízení, propojení s PC, experimentální provoz. Streaming audia, experimentální živé vysílání pomocí WWW, práce na semestrálním projektu. Finalizace semestrálních projektů, tvorba efektů, ozvučení. Exkurze na profesionální pracoviště pro výrobu a úpravy zvukových snímků (ČR nebo ČT Ostrava). Konzultace, předložení referátů a realizovaných semestrálních prací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku