455-0315/01 – Digitální video: Zobrazování v technologii. (DVZvT)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuIng. Radovan Hájovský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radovan Hájovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAJ74 Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento kurs poskytne spektrum znalostí z přípravy počítačového videa, bude užitečný pro studenty v počítačové vědě, HCI, informačním designu, a psychologii. Kurs postupně malý rozsah vědomostí rozšiřuje. Seznamuje s tím, jak lidi vidí. Obraz může být produkován malováním, ale i syntetizován. Budou zkoumány stávající způsoby zpracování obrazů, včetně jeho použití v rozhraních, ve virtuálních prostředích, hrách, a filmech. Cvičení v laboratoři dovedou studenty k experimentu s obrazem a získání odborných znalostí ve výše zmíněné oblasti. Cílem je dát informace k zajištění věrné reprodukce obrázků a zvuku. Cvičení probíhá s profesionálními nástroji pro práci s vizuálními a zvukovými záznamy. Absolvent bude umět zpracovat multimediální produkt s obrázky a se zvuky na profesionální úrovni, bude umět posoudit kvalitu vybavení pro práci s obrazem a navrhovat technologii video produkce. Absolvent bude umět samostatně vytvořit, technicky zpracovat a archivovat multimediální pořad, založený na obrazu a zvuku.

Vyučovací metody

Anotace

Podrobně obeznámit s principy obrazu a obrazovými záznamy. Jsou zvýrazněny problémy přesnosti reprodukce obrazů. Studenti se obeznámí s prací s profesionálními nástroji pro digitalizaci a kódování obrazu. Jako semestrální práci, mohou vytvořit vlastní program na ostrých pracovištích v laboratoři. V předmětu se studenti naučí: - principy produkce obrazových medií, autoring a vybrané technické nástroje pro práci s obrázky a zvuky - problematiku produkce CD, VCD, SVCD, DVD. Archivování na moderních médiích. Studijní znalost mohou být doplněny exkurzemi do studií. Minimální kvalifikace pro studium předmětu je znalost práce s PC. V laboratoři jsou profesionální a poloprofesionální zařízení s různými typy počítačů, které jsou užívány pro multimediální tvorbu. Studenti vytvoří vlastní www stránku a školský projekt.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Švígler,J.:Digitální video:Zobrazování v technologii. Sylaby na WWW stránkách katedry,2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Esej až 7. týden Školský projekt až 14. týden Obsah a forma zadané práce: Esej: Technický text, vytvořený na základě minimálně tří zdrojů (dva z nich musí být cizího původu a jazyka) téma dle studentova výběru musí být schváleno lektorem. Provedení je zadáno na začátku semestru. Školský projekt: Vytvoření multimediálního CD s video obsahem. Dokumentace musí obsahovat scénář a výrobní kalkulaci v rozsahu semestrálního projektu. Obhájení má úspěch, když student představí jeho vlastní školský projekt, samostatně vysvětlí jednotlivé část projektu, předvede projekt a komentuje, jak úkol byl splněn ve vztahu k zadání. Podmínky udělení zápočtu: Dosažení součtu nejméně 24 bodů z hodnoceného eseje a závěrečného písemného prezenčního testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Historie videa. Skupinový projekt diskuse a organizace. Fyzika zobrazování, a lidské vnímání. Příprava nového projektu. Technologické požadavky. Syntézy techniky. Obrázek v technologii měření a řízení. Technické vybavení pro zpracování obrazů a technologie tvorby multimédií. Recenze číslicového zpracování signálu, metody. Funkční vybavení pro video produkce. Design a výrobní plán technologické aplikace. Vybavení pro střih a efekty. Podpora technické vybavení programy. Řez obrázků a obrázku, efekty a přenosy. Produkce živého videa na webu. Prezentace na Internetu. Moderní kódování a standardy. Zobrazovací adaptéry, rozhraní. Mediální CD, VCD, SVCD, DVD. Aplikace v průmyslu zejména v měření a regulaci. Závěrečný test. Cvičení: Principy práce s počítačovou sítí a Internetem. Nabídka témat semestrálních prací. Technická a obecná pravidla a standardy. Prezentace semestrálních - školských projektů. Počítačové laboratoře: Práce s informačními systémy. Práce na školském projektu. Prezentace a vytvoření video klipu. Prezentace a vytvoření video syntézy. Práce na školském projektu. Prezentace programových produktů pro video. Práce na školském projektu. Práce na školském projektu. Kontrola esejů. Praktická příprava souborů pro vypalování. Práce na školském projektu. Praktický autor video CD, DVD. Práce na školském projektu nebo exkurze. Tstování zobrazovacích adaptérů pro prezentaci. Práce na školském projektu. Prezentace rozšířený možností Internetu. Práce na školském projektu. Prezentace projektů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Písemka Písemka 36  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 9  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 34  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 21  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku