455-0319/01 – Lékařské diagnostické přístroje (LDP)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kursu je podat přehledné informace o lékařských diagnostických přístrojích. Získané vědomosti se týkají lékařských diagnostických přístrojů a vyšetřovacích diagnostických metod. Předmět zapadá svou náplní do zaměření měřicí a řídicí technika v biomedicíně. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí o biomedicínckého inženýrství. Získané vědomosti se týkají lékařských diagnostických přístrojů a vyšetřovacích diagnostických metod. Předmět zapadá svou náplní do zaměření měřicí a řídicí technika v biomedicíně. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí o biomedicínckého inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Postupně jsou probírány principy snímání elektrických signálů a veličin a souvislosti, které umožňují snímání veličin z lidského těla provádět rozdílnými způsoby. Další pokračování se orientuje na snímání neelektrických veličin v klinické praxi. V závěru semestru je předmětem zájmu monitorování životních funkcí, které představuje komplexní úlohu a je řešeno kompaktním nebo virtuálním měřicím přístrojem - lůžkovým monitorem, jehož nezbytnou součástí jsou obvody pro sledování dlouhodobě se měnicích veličin a vyhodnocování stavů pacienta, které mohou být kritické vhledem k prognóze vývoje chorob.

Povinná literatura:

Chmelař, M. - Rozman, J.: Lékařská přístrojová technika. Skriptum. Brno, FE VUT 1982. Chmelař, M. - Drastich, A.: Lékařská přístrojová technika 2. Skriptum. Brno, FE VUT 1984. Chmelař, M.: Lékařská přístrojová technika I. Skriptum. Brno, FE VUT 1995. Rozman, J.: Ultrazvuková technika v lékařství. Skriptum. Brno, FE VUT 1979. Vrána, M. - Netušil, M.: Lékařská elektronika. Praha, Avicenum 1975. Rozman, J. a kol.: Technika v lékařské praxi. Praha, Scientia Medica. Jurek, F.: Elektronika na koronární jednotce. Firemní dokumentace fy: OXFORD, FUJICON, MEDTRONIC, SONICARD, WEYER.

Doporučená literatura:

Penhaker,M: Lékařské diagnostické přístroje, Sylaby na WWW stránkách katedry,2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Zpracování semestrálního projektu Podmínky udělení zápočtu: Podmínky udělení zápočtu : student obdrží zápočet po dosažení min. 25 bodů (max.40) za zpracování semestrálního projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Popis a parametry biologických signálů. Základní pojmy, impedanční projevy činnosti tkání, orgánů a jejich využití v diagnostice, napětí vytvářená činností různých orgánů. Záznamové elektrody. Základní parametry elektrod ( elektrické napětí elektrody, elektrický potenciál, polarizace elektrod..), typy elektrod. Diagnostické zařízení pro aplikace kardiovaskulární - EKG. Teorie vzniku elektrokardiogramu elektrody a měření jejich vlastností, elektrokardiograf. Diagnostické zařízení pro aplikace neurologické. Požadavky na přístroje, základní parametry a způsoby činnosti EEG, EMG, EGG, doplňkové přístroje. Diagnostické přístroje pro měření krevního tlaku. Základy krevního oběhu, neinvazívní měření krevního tlaku, tlakové snímače, invazívní měření krevního tlaku. Diagnostické přístroje pro měření průtoku a minutového objemu. Diluční metody, elektromagnetické metody. Diagnostické přístroje pro měření tep. frekvence. Snímání tepové frekvence pomoci elektrod, vyhodnocení tepové frekvence z objemových změn tkáně. Diagnostická zařízení pro aplikace na smyslové orgány. Audiometry, naslouchací zařízení, analyzátory oka. Diagnostická zařízení pro aplikace plodu, urogenitálního a gastro systému. Zařízení pro ventilační diagnostiku. Monitorování. Základy monitorování, monitorování operační a pooperační, koronární, porodnické. Monitorovací systémy - EKG. Monitorovací systémy - dechu, tlaku krve, průtoku krve, teploty. Přístroje ergometrických pracovišť jako zvláštní forma monitorování, zátěžové stroje. Cvičení: Základní pojmy, zadávání referátů z odborné zahraniční literatury. Předložení referátů a samostatných odborných prací. Laboratoře: Měření vybraných parametrů elektrod. Měření EKG. Měření EEG a EMG. Měření krevního tlaku neinvazívními metodami. Měření krevního tlaku invazívními metodami. Měření průtoku krve. Měření tepové frekvence. Spirometrie Praktická cvičení ventilační diagnostikou. Návštěva odborného pracoviště - JIP. Sonografické vyšetření plodu. Praktická cvičení na zátěžových strojích.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.