455-0320/01 – Lékařské terapeutické přístroje (LTP)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na lékařskou přístrojovou techniku pro klasickou terapii a chirurgii. Studenti v průběhu předmětu získají vědomosti o lékařské přístrojové technice v oborech klasické terapie a chirurgie. Předmět zapadá svou náplní do zaměření měřicí a řídicí technika v biomedicíně. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí biomedicínckého inženýrství. Studenti v průběhu předmětu získají vědomosti o lékařské přístrojové technice v oborech klasické terapie a chirurgie. Předmět zapadá svou náplní do zaměření měřicí a řídicí technika v biomedicíně. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí biomedicínckého inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V první části jsou studenti seznamováni s působením různých energií na živé organismy. Předmětem dalších přednášek je využití těchto účinků pro účely terapie, jsou uvedeny kritické dávky, které jsou přípustné za různých podmínek léčby. Technická řešení přístrojů nebo systémů používaných pro klasickou terapii a chirurgii jsou zobecněna, ale přitom je zdůrazňována specifická úloha účelových podsystémů terapeutických přístrojů. Pro podporu chirurgických postupů jsou uváděny přístroje a systémy anesteziologicko-resuscitační. Ultrazvukové přístroje pro léčebné účely a použití laserových zářičů v lékařských přístrojích jsou uváděny v souvislosti s konkrétními účinky a využitím těchto účinků pro léčbu. Systémy využívající nukleárních zářičů jsou zahrnuty do techniky nukleární medicíny. Pro přehled absolventů je zařazena rovněž technika rázové vlny jako léčebná metoda pro odstraňování ledvinových kamenů bez chirurgického zásahu a přístroje pro podporu kryochirurgických metod. Závěr kursu je věnován bezpečnosti elektrických přístrojů ve zdravotnictví.

Povinná literatura:

Rozman, J.: Ultrazvuková technika v lékařství. Skriptum. Brno, FE VUT 1979. Rozman, J.: Lékařská přístrojová technika 3. Skriptum. Brno, FE VUT, 1992. Rozman, J. a kol.: Technika v lékařské praxi. Praha, Scientia Medica.

Doporučená literatura:

Penhaker,M: Lékařské terapeutické přístroje, Sylaby na WWW stránkách katedry,2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Zpracování semestrálního projektu Podmínky udělení zápočtu: Podmínky udělení zápočtu: student obdrží započet po dosažení min 25 bodů (max.40) po zpracování semestrálního projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Koncepce terapeutických systémů, terapeutická dávka, interakce fyzikálních polí na biologickou strukturu, fyziologické účinky. Technické řešení terapeutických systémů, principiální bloková schémata a parametry jednotlivých bloků terapeutických systémů. Elektroterapie srdce, defibrilace, kardiostimulace Anesteziologické a resuscitační systémy, inkubátory. Laserová technika , vlastnosti laserového záření, základní typy laserů, působení laserových paprsků na biologickou tkáň . Technika elekromagnetických polí, fyzikální principy, energie a účinky el-mag pole. Vf technika (terap. + chirug. skalpely, diatermie ). Technika ultrazvuku, biologické účinky, kavitace, akustické proudění, tepelné účinky, fyzikální terapie (technické aspekty). Technika rázové vlny Technika záření, rtg, radinuklidy, laser. Základy techniky pro nukleární medicínu. Terapie pomocí radioizotopů. Přístroje pro rehabilitaci a fyzikální léčbu, iontoforéza, generátory funkcí, magnetoterapie, farmakoterapie. Doplňující přístroje pro chirurgické obory. Technika nízkých teplot, kryochirurgie. Přehled techniky pro další medicínské obory. Elektrická bezpečnost ve zdravotnictví. Cvičení: Základní pojmy, zadávání referátů z odborné zahraniční literatury. Základní požadavky na ZEP a nebezpečí při jejich použití. Předložení referátů a samostatných odborných prací. Laboratoře: Praktická cvičení na interní klinice - defibrilátory, Praktická cvičení na interní klinice - kardiostimulátory. Implantace kardiostimulátorů. Praktická cvičení na ARO - narkotizační a dýchací technika Praktická cvičení na klinických pracovištích - chirurgické , kožní a oční lasery. Praktická cvičení na centrálních operačních sálech - unipolární a bipolární elektrokoagulace. Praktická cvičení na centrálních operačních sálech - laparoskopie, artroskopie a pod. Zesilovač jasu RTG obrazu a televizní systém. Praktická cvičení na odd.nukleární medicíny - scintigrafická vyšetření a radioizotopová terapie. Praktická cvičení na rehabilitaci - diatermie, magnetoterapie, laser a ultrazvuková terapie. Návštěva pracoviště Rychlé záchranné služby a Letecké záchranné služby.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku