455-0325/01 – Vybrané aplikace zpracování signálů (VAZS)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR02 doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s problematikou přenosu a zpracování signálu komplexně, včetně vlivů prostředí, podnebí a počasí. Dále je seznámit s klasifikacemi a principy porovávání komunikačních systémů. Student získá fundamentální teoretické a praktické vědomosti a zkušenosti na úrovni projektanta komunikačních systémů a sítí. Student získá fundamentální teoretické a praktické vědomosti a zkušenosti na úrovni projektanta komunikačních systémů a sítí.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Vybrané aplikace zpracování signálů si posluchači prohloubí poznatky z předmětů Signály a soustavy I a II, seznámí se s novými informacemi z oboru zpracování a přenos signálu.Předmět Vybrané aplikace zpacování signálů je orientován aplikačně. Student je hodnocen a klasifikován na základě čtyř samostatných prací, jednoho testu (průběžné kontroly studia), závěrečného testu a závěrečné ústní zkoušky.

Povinná literatura:

Vejražka F.: Signály a soustavy. ČVUT Praha, Praha 1984 Nevřiva P. : Signály a soustavy 1. VŠB Ostrava, Ostrava 1992 Nevřiva P. : Signály a soustavy 2. VŠB Ostrava, Ostrava 1995 Nevřiva P. : Signály a soustavy 3. VŠB Ostrava, Ostrava 1995 Lathi B.P. : Modern Digital and Analog Communication Systems. Sunders College Publishing 1995 Couch L.W. : Digital and Analog Communication Systems. McMillan Publishing Comp. New York 1989 Horák B. : Návody do laboratorních cvičení. VA z teorie signálu.

Doporučená literatura:

Horák,B.:Vybrané aplikace zpracování signálů. Sylaby na WWW stránkách katedry,2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Laboratorní cvičení-měření Měření jednotlivých laboratorních úloh absolvují studenti v pracovních skupinách (max.2-členných). Pracovní skupina je považována pro účely přípravy na úlohy, vlastní měření a zpracování výsledků za základní nedělitelný celek, z něhož vyplývá, že její členové jsou hodnoceni shodným způsobem. V případě nepřítomnosti některého z členů skupiny zastávají všechna práva a povinnosti zbylí členové skupiny. Laboratorní cvičení-měření jsou vedena v cyklech (4 cykly během jednoho semestru). Testy. Datum, hodina a místo konání všech testů budou studentům oznámeny nejméně 2 týdny předem. Student, který se z doložených objektivních důvodů nemůže dostavit na řádný termín, se může přihlásit na náhradní termín jako na řádný.Pokud by muselo dojít k jakékoliv změně termínů testů, bude tato ihned studentům oznámena na přednášce nebo cvičení, písemně bude uvedena na nástěnce katedry umístěné na chodbě u místnosti A423. Sledujte tuto vývěsku. Podmínky udělení zápočtu: Podmínky udělení zápočtu : minimálně 24 bodů (max. 50 bodů) a splní podmínky laboratorních cvičení Podmínky zápočtu: Zápočet získá student, který obdrží během semestru za cvičení minimálně 24 bodů a splní podmínky laboratorních cvičení,t.j. ve stanovených termínech odevzdá obsahově a formálně správně vypracované měření č.1 až č.4. Student získá: 1. Za práci během semestru nula až 20 bodů. 2. Za test během semestru nula až 30 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Pásmový signál. Základní typy modulací. Princip bezdrátového přenosu dat. Mezinárodní standardizace v datových přenosech.Model ISO/OSI. Protokoly X.25 a AX.25. Protokol přenosu dat a jeho struktura. Indikace a ošetření chybových stavů. Kolize rámců. Výukový program "Protokol bezdrátové sítě". Procedura přenosu informace, diagramy změn stavů. Cyklické zabezpečení. Síťová vrstva protokolu. Kódy pro přenos binárních datových signálů. Kódování za účelem utajení, dekódování. Moderní šifrovací algoritmy. Algoritmus DES. Algoritmus RSA. Veřejná distribuce klíčů. Elektronický podpis v systému RSA. Modemy pro bezdrátový přenos dat. Standardy modemů. Výukový program "Modemy". Komerční bezdrátové komunikační sítě. Výukový program "GSM". Celulární systemy. Základní principy projektování celulárních sítí. Principy komunikace v celulárních sítích. Satelitní systemy určování polohy. GPS GLONASS a GPS NAVSTAR. Výukový program "GPS". Systemy vyhledávání mobilních cílů, dispečerské systemy založené na vyhodnocení informace o poloze cíle na GPS. Signály s rozprostřeným spektrem. Komerční a vojenské systemy s rozprostřeným spektrem pro přenos dat. Přenos datových signálů v rozsáhlých komunikačních sítích.LAN, WAN, Internet služby a struktura sítě. Cvičení: Test. Laboratoře: Školení bezpečnosti práce v laboratoři. Organizace laboratorních cvičení, rozdělení měření. Zadání a rozbor laboratorní práce č.1 (Technická příprava a sestavení přípravku PAC-1 pro semestrální laboratorní měření v úlohách 2, 3 a 4). Samostatná práce č.1. Samostatná práce č.1. Ukončení laboratorní práce č.1, termín odevzdání protokolu ve 4.týdnu. Zadání a rozbor laboratorní práce č.2 (PR sítě, seznámení se s programovým vybavením pro řízení obousměrného přenosu dat terminálem s přípravkem PAC-1). Samostatná práce č.2. Samostatná práce č.2. Ukončení laboratorní práce č.2, termín odevzdání protokolu v 8.týdnu. Zadání a rozbor laboratorní práce č.3 (Měření a vyhodnocení přenosu dat přípravkem PAC-1 s modulací AFSK v časové oblasti, skladba paketů protokolu AX.25). Vyhodnocení testu. Samostatná práce č.3. Samostatná práce č.3. Samostatná práce č.3. Ukončení laboratorní práce č.3, termín odevzdání protokolu ve 12.týdnu. Zadání a rozbor laboratorní práce č.4. Měření a vyhodnocení přenosu dat přípravkem PAC-1 s modulací AFSK ve frekvenční oblasti). Samostatná práce č.4. Samostatná práce č.4. Ukončení laboratorní práce č.4, termín odevzdání protokolu v 14.týdnu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku