455-0328/01 – Diplomový seminář (DIS)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity30
Garant předmětuprof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+30
kombinovaná Zápočet 0+30

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Cílem je individuální zpracování diplomové práce jednotlivými studenty s využitím oborových laboratoří. - Postup prací konzultují studenti se svými vedoucími diplomových prací. - Studenti mohou rovněž konzultovat obecné zásady obsahu a formy inženýrské diplomové práce, které jsou na webu fakulty. - Absolvent získá schopnost zpracovat samostatnou inženýrskou práci na odpovídající odborné úrovni.

Vyučovací metody

Anotace

- Diplomový seminář je zaměřen na konzultace o obecných zásadách obsahu a formy inženýrské diplomové práce o organizačních požadavcích, termínech a způsobu průběhu státních závěrečných zkoušek. - Součástí semináře jsou také konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek s pedagogy. - Podstatná část diplomového semináře je vlastní návrh a realizace individuálních diplomových prací v laboratořích katedry, zahraniční univerzity nebo na pracovišti průmyslového partnera - Konzultace provedených prací s vedoucím diplomové práce.

Povinná literatura:

- Závazné pokyny pro vypracování diplomové práce. FEI, VŠB-TU Ostrava, 2007. - Individuálně doporučená literatura podle zadání diplomové práce.

Doporučená literatura:

- Individuálně doporučená literatura podle zadání diplomové práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: - Každý student je průběžně kontrolován svým vedoucím diplomové práce. Podmínky udělení zápočtu: - Odevzdání diplomové práce. Za odevzdanou diplomovou práci získá student 30 kreditů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: - základní informace a pokyny týkající se vypracování diplomové práce.Uspořádání textové části diplomové práce. Požadavky na obsah a rozsah diplomové práce. Typografická úprava a jazyková kvalita. - Prostředky pro sazbu a způsob vazby. Součásti diplomové práce v elektronické podobě. - Organizační požadavky k průběhu státních závěrečných zkoušek konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek z oboru a ze zaměření. Laboratoře: - Práce na návrhu a realizaci diplomové práce v laboratoři a konzultace diplomantů s vedoucími diplomových prací Projekty: - Individuální diplomová práce každého studenta

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku