455-0328/01 – Graduation Theses - Seminar (DIS)

Gurantor departmentDepartment of Measurement and ControlCredits30
Subject guarantorprof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+30
Part-time Credit 0+30

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- The goal of diploma seminar is preparing of diploma work with using of department laboratories. - Students are consulting theirs diploma works with tutors. - Information about text formatting, language quality, content and range of the diploma work are on the faculty web, it is also possible consult these problems. - Students receive ability to self individual elaboration of the diploma work with corresponding technical level.

Teaching methods

Summary

- The scope of diploma seminar is advising of information and rules for the preparing of the diploma work. Information is related to text formatting, language quality, content and range of the diploma work, and electronic version of the work. -- Next information is related to organize, time table and headway of the state examination. - The main part is design and realization of diploma work in laroratories of university or industrial partner. - There are also consultations with tutors and the self individual elaboration of diploma work.

Compulsory literature:

- Instructions for the preparing of the diploma work. FEI, VŠB-TU Ostrava, 2007. - Individually recommended literature for the diploma work.

Recommended literature:

- Individually recommended literature for the diploma work.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: - Každý student je průběžně kontrolován svým vedoucím diplomové práce. Podmínky udělení zápočtu: - Odevzdání diplomové práce. Za odevzdanou diplomovou práci získá student 30 kreditů

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cvičení: - základní informace a pokyny týkající se vypracování diplomové práce.Uspořádání textové části diplomové práce. Požadavky na obsah a rozsah diplomové práce. Typografická úprava a jazyková kvalita. - Prostředky pro sazbu a způsob vazby. Součásti diplomové práce v elektronické podobě. - Organizační požadavky k průběhu státních závěrečných zkoušek konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek z oboru a ze zaměření. Laboratoře: - Práce na návrhu a realizaci diplomové práce v laboratoři a konzultace diplomantů s vedoucími diplomových prací Projekty: - Individuální diplomová práce každého studenta

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner