455-0337/01 – Semestrální práce II (SemP2)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL45 doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
HOR02 doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
KOT37 Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
KOZ47 prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
KRE15 prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
MAC37 Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
POK40 prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
VAL47 Ing. David Vala
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+28

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty samostatně pracovat na zadaném odborném tématu v laboratoři, což je důležitá průprava pro přípravu diplomové práce a jeho další odborné práce v zaměstnání. Studenti takto budou umět samostatně řešit zadané odborné téma.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Semestrální práce je samostatná práce studenta v rozsahu 4 hodin týdně práce v laboratoři. Volba tématu této semestrální práce závisí na zaměření, které student studuje. Témata vypisují přednášející a cvičící buď v rámci povinného předmětu v daném ročníku nebo předmětu v zaměření.

Povinná literatura:

Literatura je zadávána individuálně pro každý projekt.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Samostatný projekt je průběžně konzultován s vedoucím projektu. Termín odevzdání samostatného laboratorního projektu elektronickou formou, případně písemně - ve 14. týdnu. Obsah a forma hodnoceného projektu: Samostatný projekt obsahuje dokumentaci k algoritmizaci zadaného projektu a k případnému připravenému programovému vybavení realizující řešení projektu. Dokumentace je zpracována na počítači. V případě hardwarové realizace student umístí svůj realizovaný projekt v příslušné laboratoři. Studenti musí předvést běžící simulační řešení úlohy na počítači nebo na svém realizovaném laboratorním vzorku. Podmínky udělení zápočtu: Semestrální práce se odevzdává od 14.týdne semestru. Příslušný vyučující, který semestrální práci vypsal hodnotí práci 0 - 100 body. Za semestrální práci získává student 4 kredity a pokud hodnocení je v rozsahu 51 - 100 bodů získává známku podle studijního řádu fakulty.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Laboratoře: Každý student který si vybral tento volitelný předmět si na začátku semestru vybere jeden z projektů, které vypisují garanti jenotlivých předmětů podle počtu studentů v zaměření. Studenti zpracují samostatný projekt v příslušné laboratoři, která projekt vypsala, a to s využitím příslušné laboratorní a výpočetní techniky. Projekt může být rovněž zpracován ve spolupráci s průmyslovými partnery. Témata prací. Ing.Kotzian Tomáš Vavrla - Snímačový systém pro vestavěný řídicí systém FRC vozidla. doc.Horák Kristýna Friedrischková - Senzorický systém laboratorního mobilního robotu doc.Bilík Bc. Karel Ptáček - Návrh a implementace demonstrační úlohy pro práci se souborovým datovým formátem TDMS. Zadání: • V LabVIEW generujte následující signál: o Základní harmonická 50Hz, 192 vzorků na periodu, základní časové okno Tw=10 period neboli 200ms o S těmito parametry základní harmonické vyrobíte 3xU a 3xI signál, pro každý tento kanál umožníte nezávisle nastavit:  amplitudu (numerik)  tvar (sinus, trojúhelník, obdélník, pila)  amplitudu náhodného rušení  hloubku amplitudové obdélníkové modulace o Pro každý kanál (3xU a 3xI) vypočtete amplitudové spektrum a vyberte pouze spektrální čáry s krokem 50Hz o Pro každý kanál (3xU a 3xI) vypočtěte efektivní hodnotu signálu • Nyní máte k dispozici 6 signálů v časové oblasti, jejich amplitudová spektra a jejich efektivní hodnoty. Vše je k dispozici periodicky každých 200ms. • Kromě výše popsaných periodických dat vytvoříte data typu událost, která vzniknou v okamžiku, kdy uživatel změní amplitudu libovolného kanálu. Tehdy zaznamenáte: datum, čas, kanál a amplitudu • Zabezpečte ukládání dále definovaných typů dat ve formátu TDMS o Ukládá se na stisk příslušného tlačítka, ukládá se tak dlouho, dokud ukládání uživatel neukončí o Uživatel si vybírá typ ukládaného souboru dle obsahu: a) okamžité hodnoty u1(t), u2(t) … b) efektivní hodnoty u1(t), u2(t) … c) spektra signálů u1(t), u2(t) … d) spektra + efektivní hodnoty e) data typu událost f) data typu událost + efektivní hodnoty o veškeré soubory budou mít dostatečné množství informací ve vhodně zvolených TDMS properties (popisné info, info ke kanálům, atd…) • Vytvořte jednoduché prohlížečky pro všechny typy ukládaných dat a-f • Ověřte, že data lze načíst a zobrazit v SW DIAdem • Vyžaduje se přehledný a dokumentovaný kód v LabVIEW Ing. Krejcar - Černohorský - Možnosti aplikace technologie Silverlight 4.0 v mobilních zařízeních na platformě Windows Mobile a Windows CE. Ing.Penhaker Hrvolová Barbora - Bryjová Iveta - prof.Pokorný Damek Jan

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Laboratorní práce Laboratorní práce 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku