455-0337/01 – Semestral Work II (SemP2)

Gurantor departmentDepartment of Measurement and ControlCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIL45 doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
HOR02 doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
KOT37 Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
KOZ47 doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
KRE15 doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
MAC37 Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
POK40 prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
VAL47 Ing. David Vala
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+4
Part-time Graded credit 0+28

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the Semestral Work II is a individual work of students in the range of 4 hours per week in a laboratory. Choice of topic of the work depends on the specialization of student. Topics of semestral works are writing out by lecturers of obligatory subjects or elective subject of the specialization of student.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

The semestral work is a individual work of students in the range of 4 hours per week in a laboratory. Choice of topic of the work depends on the specialization of student. Topics of semestral works are writing out by lecturers of obligatory subjects or elective subject of the specialization of student.

Compulsory literature:

Individually recommended literature for the semestral work.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Samostatný projekt je průběžně konzultován s vedoucím projektu. Termín odevzdání samostatného laboratorního projektu elektronickou formou, případně písemně - ve 14. týdnu. Obsah a forma hodnoceného projektu: Samostatný projekt obsahuje dokumentaci k algoritmizaci zadaného projektu a k případnému připravenému programovému vybavení realizující řešení projektu. Dokumentace je zpracována na počítači. V případě hardwarové realizace student umístí svůj realizovaný projekt v příslušné laboratoři. Studenti musí předvést běžící simulační řešení úlohy na počítači nebo na svém realizovaném laboratorním vzorku. Podmínky udělení zápočtu: Semestrální práce se odevzdává od 14.týdne semestru. Příslušný vyučující, který semestrální práci vypsal hodnotí práci 0 - 100 body. Za semestrální práci získává student 4 kredity a pokud hodnocení je v rozsahu 51 - 100 bodů získává známku podle studijního řádu fakulty.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Laboratoře: Každý student který si vybral tento volitelný předmět si na začátku semestru vybere jeden z projektů, které vypisují garanti jenotlivých předmětů podle počtu studentů v zaměření. Studenti zpracují samostatný projekt v příslušné laboratoři, která projekt vypsala, a to s využitím příslušné laboratorní a výpočetní techniky. Projekt může být rovněž zpracován ve spolupráci s průmyslovými partnery. Témata prací. Ing.Kotzian Tomáš Vavrla - Snímačový systém pro vestavěný řídicí systém FRC vozidla. doc.Horák Kristýna Friedrischková - Senzorický systém laboratorního mobilního robotu doc.Bilík Bc. Karel Ptáček - Návrh a implementace demonstrační úlohy pro práci se souborovým datovým formátem TDMS. Zadání: • V LabVIEW generujte následující signál: o Základní harmonická 50Hz, 192 vzorků na periodu, základní časové okno Tw=10 period neboli 200ms o S těmito parametry základní harmonické vyrobíte 3xU a 3xI signál, pro každý tento kanál umožníte nezávisle nastavit:  amplitudu (numerik)  tvar (sinus, trojúhelník, obdélník, pila)  amplitudu náhodného rušení  hloubku amplitudové obdélníkové modulace o Pro každý kanál (3xU a 3xI) vypočtete amplitudové spektrum a vyberte pouze spektrální čáry s krokem 50Hz o Pro každý kanál (3xU a 3xI) vypočtěte efektivní hodnotu signálu • Nyní máte k dispozici 6 signálů v časové oblasti, jejich amplitudová spektra a jejich efektivní hodnoty. Vše je k dispozici periodicky každých 200ms. • Kromě výše popsaných periodických dat vytvoříte data typu událost, která vzniknou v okamžiku, kdy uživatel změní amplitudu libovolného kanálu. Tehdy zaznamenáte: datum, čas, kanál a amplitudu • Zabezpečte ukládání dále definovaných typů dat ve formátu TDMS o Ukládá se na stisk příslušného tlačítka, ukládá se tak dlouho, dokud ukládání uživatel neukončí o Uživatel si vybírá typ ukládaného souboru dle obsahu: a) okamžité hodnoty u1(t), u2(t) … b) efektivní hodnoty u1(t), u2(t) … c) spektra signálů u1(t), u2(t) … d) spektra + efektivní hodnoty e) data typu událost f) data typu událost + efektivní hodnoty o veškeré soubory budou mít dostatečné množství informací ve vhodně zvolených TDMS properties (popisné info, info ke kanálům, atd…) • Vytvořte jednoduché prohlížečky pro všechny typy ukládaných dat a-f • Ověřte, že data lze načíst a zobrazit v SW DIAdem • Vyžaduje se přehledný a dokumentovaný kód v LabVIEW Ing. Krejcar - Černohorský - Možnosti aplikace technologie Silverlight 4.0 v mobilních zařízeních na platformě Windows Mobile a Windows CE. Ing.Penhaker Hrvolová Barbora - Bryjová Iveta - prof.Pokorný Damek Jan

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Other task type Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner