455-0350/01 – Moderní informační technologie pro řízení (MITŘ)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E65 doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
JAN798 Ing. Dalibor Janckulík
KRE15 prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na základní trendy moderního způsobu vývoje software představovanými komponentními technologiemi COM, ActiveX a OLE, s vývojovou platformou .NET Framework a s technologií OPC určenou pro použití v oblasti řídicích aplikací. V oblasti praktického cvičení je to základní zvládnutí technologií RAD reprezentovanými vývojovým systémem MS Visual Studio spolu s technologií .NET Framework. Cvičení jsou orientována na základní principy tvorby komponentního software a s použitím vývojového prostředí Visual Studia v etapách vývoje software podle životního cyklu vývoje aplikace. Student porozumí základním trendům moderního způsobu vývoje software představovanými komponentními technologiemi s nejrozšířenější technologiemi COM, ActiveX a OLE a jejich použití v oblasti řídicích aplikací ve formě OPC. Naučí se používat vývojový systém MS Visual Studio spolu s technologií .NET Framework. Prakticky se seznámí se základními principy tvorby komponentního software.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na základní trendy moderního způsobu vývoje software představovanými komponentními technologiemi COM, ActiveX a OLE, s vývojovou platformou .NET Framework a s technologií OPC určenou pro použití v oblasti řídicích aplikací. V oblasti praktického cvičení je to základní zvládnutí technologií RAD reprezentovanými vývojovým systémem MS Visual Studio spolu s technologií .NET Framework. Cvičení jsou orientována na základní principy tvorby komponentního software a s použitím vývojového prostředí Visual Studia v etapách vývoje software podle životního cyklu vývoje aplikace. Student porozumí základním trendům moderního způsobu vývoje software představovanými komponentními technologiemi s nejrozšířenější technologiemi COM, ActiveX a OLE a jejich použití v oblasti řídicích aplikací ve formě OPC. Naučí se používat vývojový systém MS Visual Studio spolu s technologií .NET Framework. Prakticky se seznámí se základními principy tvorby komponentního software.

Povinná literatura:

Černohorský,J.: Sylaby k předmětu "Komponentně orientované technologie" vytvořené v rámci řešení projektu FRVŠ 1999, MŠ ČR, číslo projektu 0646 "Inovace studijního programu oboru Měřicí a řídicí technika". Sylaby na WWW stránkách katedry, 2002 Dalibor Kačmář: Programujeme v COM a COM+ , Computer Press 2000 Dalibor Kačmář: Programujeme .NET aplikace, Computer Press 2001 Lacko, L.: Programujeme mobilní aplikace ve Visual Studiu .NET, Computer Press, Brno, 2004, 479 stran, ISBN 80-251-0176-2

Doporučená literatura:

Chappell David: Understanding ActiveX and OLE, Microsoft Presss, 1996 Harmon Eric: Delphi COM programming, MacMillan Technical Publising, USA,2000 Wigley, A. and P. Roxburgh (2003). ASP.NET applications for Mobile Devices, Microsoft Press, Redmond, USA Tiffany, R. (2003). SQL Server CE Database Development with the .NET Compact Framework, Apress, USA. Thilmany, Ch. (2003). A .Net Patterns: Architecture, Design, and Process, Addison-Wesley Professional, USA

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Za odevzdání dvou semestrálních projektů získá student maximálně 45 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod - cesta ke komponentní technologiím: modul, objekt, rozhraní, komponenta. Komponenty a rozhraní jako smlouva. Polymorfismus, typy, podtypy, rozšiřitelnost, bezpečná konstrukce softwarové architektury. Pojem návrhový vzor, "framework" a architektura. Technologie OLE, COM a ActiveX. Objektová orientace COM - Vytváření COM objektů, delegace, agregace, COM a komponenty, Monikery, persistence, jednotný přenos dat ( UDT) a konektabilní objekty, Typová knihovna, marshalling a demarshalling, Složené dokumenty OLE - vytvoření složeného dokumentu, editace složeného dokumentu, připojování a vkládání, Příklad složených dokumentů, Komponenty ActiveX, rozhraní pro aktivní komponenty a řídící komponenty, Poskytování uživatelského rozhraní, Metody a události ActiveX , Vlastnosti (properties) OPC , komponentní technologie pro řídicí systémy, DCOM. OPC servery. Architektura .NET framework , hlaví rysy a přednosti., CLR, MSIL, .NET Compact Framework, přehled a struktura jednotlivých microsoft frameworků. Assembly, instalace .NET aplikací, řízení verzí, jmenný prostor, společný typový systém Řízení paměti, .NET versus COM, bezpečnost .NET Přehled tříd a základní stavební kameny aplikací pro klasické operační systémy MS. Tvorba aplikací pro embedded zařízení na platformě MS. MS Windows CE, MS Windows Mobile 2005. Začlenění .NET Compact frameworku do operačních systémů reálného času. Použití SQL databází, napojení na servery, správa, přístup k datům a metody přenosu dat (MS SQL Server). Webová sídla ASP.NET 2.0, změny proti ASP 1.0, šablony a průvodci, Master Pages, konfigurace služby Webové služby, použití v řídicích a informačních systémech, princip práce, metody komunikace, XML, SOAP IIS - internetový informační server, MS IIS 6.0, 7.0. Tvorba vlastního serveru pomocí nástrojů MS. Použitelnost .NET Compact Frameworku u vestavných aplikací. Nejčastější vhodné případy použití a nasazení. Komunikační možnosti lokálních sítí, internetu i bezdrátových technologií pro komunikaci v řídicích systémech. Databáze - Server - Klient. Počítačové laboratoře: Seznámení s vývojovým prostředím MS Visual Studio. Koncepce programování ve Visual Studiu a porovnání s ostatními vývojovými prostředími. Formulář, komponenta. Jazyk C#, obory platnosti, datové typy. Výjimky, události a jejich obsluha. MSDN help. Základní komponenty. Ovládací prvky Windows. Práce s grafikou, tisk, zvuk. Ladění programů. Pokročilé programování: tvorba DLL knihoven. Práce v API Windows, zprávy Windows. Práce s vlákny. Synchronizace vláken. Databáze MS SQL Server, datové typy, tvorba vlastní databáze, další prvky sql manažeru pro správu databází. Databázové nástroje Visual Studia. Vývoj webových sídel 1 - ASP.NET v nástroji MS Visual Studio, MS Visual Web Developer. ASP. NET 2.0, master pages, šablony Vývoj webových sídel 2 - CSS styly, HTML kód, napojení na MS SQL Server Webové služby, viditelnost jejich metod, Propojení server-klient, IIS. Vestavná embedded zařízení (PDA. MDA, XDA), tvorba software, omezení knihoven, specifika. MS Windows Mobile 2005 (Standard, Phone edition). Průmyslové embedded desky s MS Windows operačními systémy (Windows Mobile, Windows CE .NET). Zásady programování - specifické možnosti platformy. Tvorba software pro embedded zařízení s komunikačními prvky a přístupem na webové služby. Lokalizace programů. Správa projektů. Týmový vývoj. Tvorba dokumentací semestrálních projektů v MS Producer. Prezentace, Video, Ozvučení. Práce na semestrálních projektech

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Projekt Projekt 45  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.