455-0351/01 – Digitální multimediální technologie v řízení (DMTŘ)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuIng. Radovan Hájovský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radovan Hájovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAJ74 Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je studenty uvést do problematiky digitalizace, úpravy a produkce počítačového audia a videa. Posluchači se naučí používat speciální HW a SW nástroje pro záznam, editaci a produkci audia a videa pomocí PC. Studenti porozumí principu vnímání zvuku, vnímání a záznamu barev, obrazu apod. Pro splnění uvedených cílů budou zvoleny následující úrovně poznávací domény: Znalost-jako schopnost vybavit si nebo pamatovat fakt bez nezbytného porozumění. Pochopení-jako schopnost porozumět a interpretovat poznanou informaci. Aplikaci-jako schopnost použít naučený materiál v nových situacích, tj. vložit myšlenky a principy do řešení problémů. Analýzu-jako rozklad informace na její komponenty. Syntézu-jako schopnost sestavit části do celku. V laboratoři je studentům k dispozici HW a SW zařízení na profesionální úrovni, pomocí něhož mohou tvořit vlastní semestrální projekt. Po absolvování tohoto předmětu budou studenti umět získat a zpracovat a distribuovat zvukový a video záznam a připravit ho pro finální produkci. Absolventi budou umět pracovat se zvukem videem od digitalizace přes zpracování po finální produkci pomocí speciálních HW a SW nástrojů. Budou schopni zpracovat a vytvořit multimediální titul zaměřený na oblast digitálního audia a videa, včetně přípravné fáze, která zahrnuje pořízení surových zvukových a obrazových dat. Získají vědomosti a praktické zkušenosti se záznamem a editaci zvuku a videa včetně jeho finální distribuce.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními principy vnímání, záznamu, editace a produkce zvuku (zvukových záznamů) a následně získají základní znalosti z oblasti snímání, zpracování a distribuce digitálního videa. Získají teoretické vědomosti o akustice, šíření zvuku, záznamu a editaci digitálního audia a videa, které si budou moci ověřit v praktických úlohách. V průběhu studia se studenti seznámí s profesionálními HW a SW nástroji pro záznam, editaci a reprodukci zvuku a videa. Jsou zde vysvětleny principy digitalizace a komprese zvukových a obrazových záznamů. V rámci počítačových cvičení projdou studenti komplexním postupem při přípravě, tvorbě a distribuci jak zvukového tak i videozáznamu pomocí HW a SW vybavení dostupného v laboratoři. Po absolvování předmětu budou studenti rozumět současným moderním trendům v oblasti záznamu, editace a reprodukce zvuku a videa a mít zkušenosti s vlastní úpravou zvukových a video záznamů pomocí speciálních SW nástrojů.

Povinná literatura:

Zapletal, P.: Video-Technika-Kamery, Rubico 1996, ISBN 80-85839-12-1 Watkinson, J.: An introduction to Digital Video, Focal Press 2001, ISBN 0-240-51637-0 Beránek, P.: Digitální video v praxi, Mobil Media 2003, ISBN 80-86593-34-7 Pecinovský, J.: Adobe Premiere Pro 2.0; praktický průvodce, Grada Publishing 2006, ISBN 80-247-1956-8 Kříž, M.: Zvuk na PC; Step by Step, Mobil Media 2006, ISBN 80-86593-06-1 Češková, M.: Hudba na počítači, Grada Publishing 2003, ISBN 80-247-0811-6 Guerin, R.: Velká kniha MIDI, Computer Press 2004, ISBN 80-722-6985-2

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: referát - do 7 týdne výuky semestrální projekt - do ukončení předmětu Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast na cvičeních odevzdání referátu odevzdání a obhájení semestrální práce absolvování závěrečného testu získání minimálně v součtu 10 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do digitálních multimediálních technik, objasnění základních pojmů, historie, vymezení oblasti digitálního audia a videa, aplikace v technologických procesech. Fyzikální podstata zvuku, šíření zvuku, lidské vnímání zvuku, akustika, hudební akustika, základní zdroje zvuku, akustické hudební nástroje, základní hudební pojmy. Tvorba a slyšení řeči, základní pojmy z psychoakustiky, aplikace ve zpracování řeči. Mikrofony, typy, frekvenční vlastnosti, oblasti použití. Záznam a uložení zvuku (definice pojmu, základní charakteristiky zvuku, pojem mono, stereo, surround, 5.1 atd., popis procesu nahrávání, prostředky pro nahrávání zvuku, specifikace MIDI, mixáž, mastering, analogově - pásky, gramofonová nahrávka, systém Dolby Surround, digitálně - CD, formát CDDA, pojem jitter, AUDIO DVD, ochrana CD, počítačově - formáty uložení v počítači: PCM, MPEG (1, 2, AAC), Ogg, Dolby Digital, DTS), komprese zvukových dat. Rozhraní - analogové i digitální - článků elektroakustického řetězce.Způsoby propojení, vstupní a výstupní impedance, vliv vlastností kabelů a světlovodů na kvalitu přenosu signálů. Možnosti minimalizace těchto vlivů. Zásady pro návrh zařízení a jejich propojování. Druhy formátů digitálního signálu a ošetření dat k zamezení chybného přenosu informace. Distribuce audia, formáty, výroba, hudební CD, DVD. Základní problematika digitálního videa, používané technologie, HW prostředky. Záznamové prostředky pro digitální video, videokamery, principy činnosti, CCD snímače. Formáty pro záznam videa, principy záznamu, převod dat do PC. Zpracování videa na PC, HW a SW vybavení, postprocesing, authoring. Distribuce videa, formáty, druhy optických médií, DVD, BlueRay, HD DVD. Závěrečný test, diskuze Počítačové laboratoře: Úvod, bezpečnostní školení, zadání referátů, nabídka semestrálních prací a laboratorních úloh. Seznámení se s HW prostředky pro snímání zvuku, praktické ukázky snímacího řetězce. Ukázka použití různých typů mikrofonů, demonstrace frekvenčních charakteristik, ukázky použití. Práce na semestrálním projektu. Práce se zvukovými soubory, snímání zvuku, mikrofony, nahrávací zařízení, editace zvuku, efekty, práce s Wavelab, Soundforge, Audacity, příprava zvukových dat pro semestrální projekt. Práce na semestrálním projektu. Technologie digitálního zpracování zvuku, AD/DA konverze, programy pro zpracování signálů. Zvukové karty PC, jejich vlastnosti a práce s nimi. Formáty digitálních a audio signálů. Externí zvukové A/D převodníky, připojení k PC, použití, praktické ukázky. Mixážní zařízení, popis, princip činnosti, praktické použití. Práce na semestrálním projektu. Moderní kompresní formáty, vlastnosti, praktické použití a demonstrace. Frekvenční analýza audio souborů, nf spektrální analyzátory, analýza pomocí SW Matlab. Práce na semestrálním projektu. MIDI zařízení, propojení s PC, experimentální provoz. Streaming audia, experimentální živé vysílání pomocí WWW, práce na semestrálním projektu. Seznámení se s HW prostředky pro snímání videa, praktické ukázky snímacího řetězce. Práce na semestrálním projektu. Principy záznamu pomocí videokamer, způsoby natáčení, praktické ukázky. Práce na semestrálním projektu. Technologie 3D videa, způsoby snímání scény, praktická realizace. Práce na semestrálním projektu. Zpracování videa pomocí SW systémů, demonstrace Adobe Premiere, Pinnacle Studio. Práce na semestrálním projektu. Finální zpracování digitálního videa, efekty, authoring, distribuce, možnosti optických médií. Práce na semestrálním projektu. Konzultace, předvedení semestrálních prací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku