455-0502/01 – Navrhování a vizualizace řídicích systémů (NVRS)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ47 prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
MIC318 Ing. Viktor Michna
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými prostředky vizualizačních systémů. Po absolvování předmětu bude student schopen realizovat procesní vizualizaci jednak pomocí operátorského panelu, ale také pomocí SCADA systémy pro PC. Rovněž bude schopen rozhodnout, který typ vizualizačního systému je pro danou aplikaci vhodný. Po absolvování předmětů Navrhování a vizualizace řídících systémů a Logické systémy řízení a programovatelné automaty jsou studenti schopni realizovat dvě nejnižší úrovně řízení procesů - tzn. vlastní řízení procesu a jeho vizualizace. To jsou znalosti, které jsou oboru řídících a informačních systémů v současné době nezbytné.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět Navrhování a vizualizace řídicích systémů se věnuje hlavně způsobům vizualizace technologických procesů. Vizualizační systémy spolu s programovatelnými automaty jsou běžně používanými prostředky automatizační techniky. Pokrývají dvě nejnižší úrovně řízení podniku, tzn. přímé řízení a procesní vizualizaci ( uživatelské rozhraní ). Předmět se věnuje: - nižší úrovni vizualizačních systémů - operátorské panely, - vyšší úrovni vizualizací s využitím HMI/SCADA software. Nižší úrovně reprezentují operační panely Siemens Simatic OP 7 ( k dispozici jsou rovněž Simatic OP5, Allen Bradley Panel View 550 ). Vizualizační software bude zastoupen prostředím Intouch, což je v současné době světově nejrozšířenější systém, prostředím Factory Link ESC, prostředím Siemens WinCC a českým softwarem Promotic. Cílem předmětu je seznámit studenty způsoby vizualizací, poskytnout jim přehled různých produktů a blíže je seznámit s vybranými typy. Studenti mohou pracovat i s dalšími vizualizačními systémy, které jsou v laboratoři k dispozici.Studenti realizují vizualizační aplikace pro jednotlivé modely soustav, které jsou v laboratoři k dispozici. Při tom využívají své programy pro PLC, které vytvářeli v předmětu Logické systémy řízení a programovatelné automaty. Podrobnější informace k předmětu lze najít na internetových stránkách Katedry měřicí a řídicí techniky, FEI: http://kat455.vsb.cz.

Povinná literatura:

Boyer S. A.: SCADA - Supervisory control and data acquisition. ISA, 1999. ISBN 1-55617-660-0. InTouch 7 - firemní příručka fy Wonderware. (http://www.wonderware.com ) Factory Link ECS - firemní dokumentace firmy US Data. ( http://www.usdata.com ) Firemní dokumentace Siemens k PLC Simatic, vizualizačnímu systému Coros a WINcc. ( http://www.siemens.de ) Promotic - firemní příručka fy Microsys Ostrava. (http://www.microsys.cz )

Doporučená literatura:

Koziorek,J.:Navrhování a vizualizace řídicích systémů. Sylaby na WWW stránkách katedry,2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Studenti absolvují v 9. týdnu test. Studenti budou průběžně odevzdávat své programy. Podmínky udělení zápočtu: Podmínka pro udělení zápočtu je získání 20 b. během semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Vizualizační systémy pro řízení. Vazba programovatelných automatů s vyššími systémy řízení. Základy prostředí Intouch, postupy při tvorbě aplikací, scripty. Alarmní a událostní systém, Real time a Historical Trending v prostředí Intouch. Komunikace vizualizačních aplikací s jinými aplikacemi, DDE, NetDDE, OLE, OPC. Spojení vizualizačních systémů se systémy PLC. Komunikace mezi PC a PLC. Zásady návrhu dialogu obsluhy s počítačovým řídicím systémem. Struktura návrhu obrazovek. Operátorské panely Siemens OP7. Programovací systémy pro navrhování vizualizace řízení technologických procesů s nadstavbou oper. systému pro řízení na PC. Základy tvorby aplikací v prostředí Promotic. Objekty systému Promotic. Systém alarmů prostředí Promotic, komunikace aplikací s PLC. Použití scriptů při tvorbě aplikace v Promoticu, programovací jazyk VB Script. Zásady při projektování řídicích systémů v průmyslu. Hierarchická struktura řídicích systémů. Databáze, SQL, architektury pro SQL Servery, vizualizace po Internetu. Internetové technologie ve vizualizačních systémech. Laboratoře: Seznámení se s vizualizačním systémem InTouch. Praktická demonstrace na počítači. Zpracování zadané úlohy pomocí vizualizačního systému InTouch na počítači. Dokončení úlohy s vizualizačním systémem InTouch na počítači. Využití DDE, NetDDE, OPC v aplikacích Intouch. Ověření na počítači. Komunikace systémů Intouch s PLC. Ověření na počítači. Programování vizualizační aplikace spojené se sítí PLC. Programování vizualizačních aplikací pro operátorské panely OP7. Programování vizualizačních aplikací pro operátorské panely OP7. Test č. 1 Seznámení se s vizualizačním systémem Promotic. Praktická demonstrace na počítači. Zpracování zadané úlohy pomocí vizual. systému Promotic na počítači. Zpracování zadané úlohy pomocí vizual. systému Promotic na počítači. Tvorba aplikace s využitím SQL přístupu k databázi. Demonstrace distribuované internetové aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku