455-0508/01 – Prostředky řídicích systémů (PRS)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuIng. Zdeněk Slanina, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zdeněk Slanina, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA77 Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout znalosti z oblasti technologie průmyslových řídicích systémů. Seznamuje s průmyslovými snímači a senzory, jednoduchými regulátory a jejich nastavením, složitými řídicími systémy realizovanými na průmyslovém PC s měřením analogových a digitálních veličin a rozsáhlými komunikačními možnostmi, dále průmyslovými aktuátory a jak elektrickými, tak i pneumatickými a hydraulickými systémy. Absolvent získá přehled o průmyslových snímačích, regulátorech a akčních členech, metodách programování řízení pomocí průmyslového PC a na vlastním semestrálním projektu provede realizaci regulace v rámci nabízených laboratorních úloh.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Posluchač se seznámí s průmyslovými snímači a senzory, jednoduchými regulátory a jejich nastavením, složitými řídicími systémy realizovanými na průmyslovém PC s měřením analogových a digitálních veličin a rozsáhlými komunikačními možnostmi, dále průmyslovými aktuátory a jak elektrickými, tak i pneumatickými a hydraulickými systémy. V rámci semestrální práce si studenti ověří prakticky technické prvky a programování v rámci vybrané úlohy. Laboratoře jsou vybaveny úlohami, vesměs řízenými různými druhy počítačů s měřicími kartami a příslušným softwarovým vybavením. V předmětu je proveden výklad: - terminologie pro řídicí systémy lokální a centralizované - programovatelné PC karty - hydraulické, pneumatické, mechanické prvky a elektrické prvky a systémy Svou náplní je předmět vhodný i pro posluchače jiných oborů a fakult, pokud se hodlají seznámit s technologií řízení. Student je klasifikován na základě zpracovaného referátu, laboratorních úloh, jedné semestrální práce a závěrečného testu.

Povinná literatura:

Internet

Doporučená literatura:

http://kat455.vsb.cz/predmety/455-508-1 (od října 2007)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Uzávěrky: Referát - elektronická forma - do 8. týdne. Laboratorní práce - elektronická forma, odevzdání do 14 dnů od zadání. Semestrální práce - elektronická forma, odevzdání při prezentaci, nutná podmínka k udělení zápočtu. Obsah a forma jednotlivých hodnocených prací: Referát: Odborné pojednání na studentem zvolené téma, odsouhlasené vedoucím cvičení. Formální úprava je zadávána na začátku semestru. Laboratorní práce: Protokoly obsahující dokumentaci provedeného měření v laboratoři. Semestrální práce: Řešení rozsáhlejšího problému (modelu) z oblasti technologie měřících systémů včetně realizace technických a programových komponent. Dokumentace musí obsahovat úplný popis řešení. Obhájení je úspěšné, když student předvede produkt, vysvětlí samostatně funkci, předloží dokumentaci celého postupu řešení včetně teoretických úvah, konstrukčních a projekčních podkladů a ověření funkce a vyjádří se ke splnění zadání. Student musí být schopen semestrální práci veřejně prezentovat. Podmínky udělení zápočtu: Zápočet je udělen v případě splnění všech úkolů, odevzdání prací a prezentaci semestrálního projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní pojmy z oblasti technologie průmyslových řídicích systémů Analogová filtrace Číslicová filtrace Průmyslové regulátory a jejich nastavení Průmyslové počítače pro řízení, měřicí a komunikační rozhraní Operační systémy a vizualizace pro řízení Elektrické pohony v regulaci Krokové motory a jejich řízení Průmyslová komunikace Průmyslová bezdrátová komunikace Hydraulické prvky a systémy Pneumatické prvky a systémy Závěrečný test Laboratoře: Zásady práce v laboratoři. Nabídka semestrálních prací a témat pro referáty Výpočet, modelování a realizace analogového filtru Výpočet a modelování dvoupolohového a PID regulátoru Seznámení s obsluhou měřicí karty ve Windows, vývoj programu v jazyce C# Vývoj demonstračního programu pro ovládání digitálních vstupů a výstupů, PWM Vývoj demonstračního programu pro ovládání analogových vstupů a výstupů Vývoj demonstračního programu pro jednoduchou PID regulaci a sériovou komunikaci Seznámení s obsluhou měřicí karty v Linuxu, vývoj aplikace pro regulaci Možnost vizualizace v OS Windows Možnost vizualizace v OS Linux Vzdálené řízení a monitorování Práce na semestrální úloze Prezentace semestrální práce Projekty: Každý student vypracuje referát na dané téma, zpracuje 2 laboratorní úlohy, připraví demonstrační program, který je základem pro semestrální projekt.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Laboratorní práce Laboratorní práce 30  0
        Písemka Písemka 40  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku