455-0509/02 – Základy elektromechaniky pro řízení (ZEMR)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR02 doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
KOC248 Ing. Jiří Kocián
SZU028 Ing. Richard Szuscik
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s komplexností zadání a řešení elektromechanických strojů a celků. Vlivy okolí na mechanismus a jeho řízení pro danou úlohu. Student nabyde základní vědomosti o vztahu implementované mechaniky a elektroniky ve stroji. Souvislostech mechanické koncepce a návaznosti elektronických informačních a akčních členů. Student nabyde základní vědomosti o vztahu implementované mechaniky a elektroniky ve stroji. Souvislostech mechanické koncepce a návaznosti elektronických informačních a akčních členů.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu se posluchači seznámí s multidisciplinární problematikou v propojení strojírenských a elektrotechnických oborů. Budou seznamováni s přístupy řešení zadání v mechanice, kinematice a dynamice strojů, jejich částí a uzlů, jejich systémového návrhu a realizace s ohledem na jejich aplikace v měřicí a řídicí technice. Tématicky se přednášky také věnují souvislostem spolehlivosti, diagnostiky složitých systémů, ergonomií a ekologií. V rámci laboratorních měření a cvičení studenti komplexně vypracovávají jednoduchý semestrální projekt zahrnující oblasti od technického zadání, zpracování technické, projektové a výrobní, dokumentace, návrhu, vývoje a výroby jednoduchého mechanismu spolu s měřicím a informačním systémem na bázi mikrokontroleru STAMP, PIC nebo ATMEL.

Povinná literatura:

Horák,B.:Základy elektromeachniky pro řízení. Sylaby.2002

Doporučená literatura:

Brunhofer, K.: Strojnické kreslení. Práce, Praha, 1955. Silbernagel, A.: Nauka o materiálu. VŠB Ostrava, Ostrava 2000. Mohyla, M.: Nekonvenční strojírenské materiály. VŠB Ostrava, Ostrava 1999. Lenert, J.: Pružnost a pružnost. VŠB Ostrava, Ostrava 2001. Podešva,J.: Kinematika. VŠB Ostrava, Ostrava 2001. Havlik, J., Szlachta, T.: Základy strojnictví. VŠB Ostrava, Ostrava 1999. Březina, R.: Technologie. VŠB Ostrava, Ostrava 1999. Bilík, O.: Obrábění. VŠB Ostrava, Ostrava 2001. Hrubý, J.: Strojírenské tváření I. VŠB Ostrava, Ostrava 2001. Mynář, V.: Části strojů. VŠB Ostrava, Ostrava 1985. Kopáček, J.: Pohony a převody. VŠB Ostrava, Ostrava 2000. Podjuklová, J.: Speciální technologie povrchových úprav. VŠB Ostrava, Ostrava 1997. Dubec, M., Hutyra,M.,Horák,B.: Měření neelektrických veličin. VŠB Ostrava, Ostrava 1999. Kainka, B.: Využití rozhraní PC pod Windows. HEL, 2000. Kříž, R.: Strojírenská příručka. Scientia, Praha, 1994.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Laboratorní cvičení, měření Vývoj, simulace, měření či realizaci zadaného semestrálního projektu absolvují studenti samostatně dle zadaného tématického úkolu. Testy. Datum, hodina a místo konání všech testů budou studentům oznámeny nejméně 2 týdny předem. Student, který se z doložených objektivních důvodů nemůže dostavit na řádný termín, se může přihlásit na náhradní termín jako na řádný.Pokud by muselo dojít k jakékoliv změně termínů testů, bude tato ihned studentům oznámena na přednášce nebo cvičení, písemně bude uvedena na nástěnce katedry umístěné na chodbě u místnosti A423. Sledujte tuto vývěsku. Obsahem testu č.1 je problematika přednášená a cvičená v předmětu v období 1-5tého týdne semestru. Obsahem testu č.2 je problematika přednášená a cvičená v předmětu v období 1-10 tého týdne semestru. Podmínky udělení zápočtu: Podmínky udělení zápočtu : minimálně 24 bodů (max. 45 bodů) a splní podmínky laboratorních cvičení Podmínky zápočtu: Zápočet získá student, který obdrží během semestru za cvičení minimálně 24 bodů a splní podmínky laboratorních cvičení a měření, t.j. ve stanovených termínech odevzdá obsahově a formálně správně vypracované jednotlivé kapitoly semestrálního projektu. Student získá: 1. Za práci během semestru nula až 15 bodů. 2. Za dva testy během semestru nula až 30 bodů Zkouška: Písemná část - závěrečný test 0-30 bodů. Ústní část 0 - 25 bodů. Aby student obstál u zkoušky musí uspět ve všech částech zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Komplexní a systémový přístup k návrhu a realizaci elektromachanických strojů a zařízení. Členění projektu, projektová příprava, časový harmonogram projektu, projektová a testovací, vývojová a realizační rozhraní. Technická dokumentace. Členění. Normalizace. Normalizované skupiny a stavební prvky. Návrhové systémy CAD, návaznosti a propojení mechanických a elektronických návrhových modulů, využití a propojení s technologiemi vývoje, přípravy výroby a výroby. Vybrané souvislosti a omezení strojírenských a elektrotechnických technických předpisů a norem. Souvislosti mechanických rozměrů, užitých strojírenských a elektrotechnických materiálů. Úvod do strojírenská technologie. Speciální technologie a mikrotechnologie. Souvislosti aplikované technologie výroby na efektivitu vývoje, přípravy výroby a výroby v návaznosti na implementovaný měřicí a informační systém. Části strojů. Souvislosti mezi užitými konstrukčními mechanickými celky a návrhem řídicího systému. Hlediska systémového návrhu mechanizmů a dílčích uzlů strojů. Energetické poměry. Strukturální, typová a geometrická optimalizace. Mechanika, kinematika a dynamika strojních součástí a stroje s návazností na měřicí a informační systém. Pružnost, pevnost a stabilita strojírenských, elektrotechnických a elektromechanických konstrukcí. Měření a diagnostika strojů. Seznámení s metodami stanovení životnosti, spolehlivosti a bezpečnosti strojních součástí. Návaznosti a principy propojení mechanické konstrukce na měřicí informační systém. Vlivy mechanické konstrukce a vlivy zvolených funkčních principů prvků pro snímání elektrických a neelektrických veličin na přenos a zpracování signálu pro další řízení. Volba mikropočítače, mikrokontroleru v řídicím systému. Kladené požadavky. Způsoby řízení akčních členů. Základní přístupy v programovém ovládání a řízení mechanismu. Ekologie. Ekosystémy. Ergonomie. Hluk. Vibrace. Emise. Odpady. Vzájemné souvislosti a důsledky vývoje, návrhu a realizace elektromechanických konstrukcí. Laboratoře: Téma: Organizace laboratorních cvičení, samostatných úloh, rozdělení témat semestrálních projektů, organizace laboratorních cvičení a měření. Téma: Technická dokumentace, technické kreslení, normalizace.Rozbor a zapracování zadaného úkolu do technického zdání, jeho rozčlenění na dílčí projekty a návrh primárních úloh laboratorních měření a testů, vývoje, návrhu konstrukce a realizace. Návrh časového harmonogramu semestrálního projektu. Téma:Práce na zadaném semestrálním projektu.Rozbor a zapracování problematiky tvorby technické dokumentace a technického kreslení do návrhu a realizace v projektu. Téma: TEST č.1. Vyhodnocení testu, diskuse a hodnocení dosažených výsledků při zpracování zadání semestrálního projektu. Práce na zadaném semestrálním projektu. Téma:TEST č.2. Vyhodnocení testu, diskuse a hodnocení dosažených výsledků při zpracování zadání semestrálního projektu.Práce na zadaném semestrálním projektu. Rozbor a zapracování problematiky volby mikrokontroleru, tvorby a aplikace programového vybavení do návrhu a realizace v projektu. Téma: Využití a aplikace CAD návrhových systémů. Exkurse na pracovišti CIM (Strojírenství Vaněk, Ostrava) Rozbor a zapracování problematiky tvorby technické dokumentace systémy CAD v projektu. Počítačové laboratoře: Téma: Využití a aplikace CAD návrhových systémů. Exkurse na pracovišti CIM (Strojírenství Vaněk, Ostrava) Rozbor a zapracování problematiky tvorby technické dokumentace systémy CAD v projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0
                Písemka Písemka 30  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Šumperk 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku