455-0519/01 – Algoritmizace a programování (AP)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E65 doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
KOR206 Ing. Jan Kordas
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout základní seznámení s principem programováním úloh na počítačích v programovacím jazyce. Přednášky jsou zaměřeny na vysvětlení základních pojmů z oblasti hardware i software nezbytných k porozumění činnosti počítače při provádění výpočtů a se strukturou a repertoárem typických prostředků programovacího jazyka použitelného k programování úloh na široké škále jak hardwarových platforem tak platforem operačních systémů. Ve cvičeních se student procvičí v praktickém programování v programovacím jazyce C ve vývojovém prostředí DevCpp. Po absolvování předmětu rozumí student základním principům algoritmizace úloh na počítačích a student zná a rozumí základním principům zpracování informace na počítači , tj. o způsobu jejího ukládání, zpracování a přenosu, o struktuře počítače a principech jeho činnosti a o základech jeho programování a způsobu programování ve vyšších programovacích jazycích. Má praktické návyky a dovednosti ve vývoji jednoduchých programů v programovacím jazyce C v jednoduchém vývojovém prostředí DevCpp.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout základní seznámení s principem programováním úloh na počítačích v programovacím jazyce. Přednášky jsou zaměřeny na vysvětlení základních pojmů z oblasti hardware i software nezbytných k porozumění činnosti počítače při provádění výpočtů a se strukturou a repertoárem typických prostředků programovacího jazyka použitelného k programování úloh na široké škále jak hardwarových platforem tak platforem operačních systémů. Ve cvičeních se student procvičí v praktickém programování v programovacím jazyce C ve vývojovém prostředí DevCpp. Po absolvování předmětu rozumí student základním principům algoritmizace úloh na počítačích a student zná a rozumí základním principům zpracování informace na počítači , tj. o způsobu jejího ukládání, zpracování a přenosu, o struktuře počítače a principech jeho činnosti a o základech jeho programování a způsobu programování ve vyšších programovacích jazycích. Má praktické návyky a dovednosti ve vývoji jednoduchých programů v programovacím jazyce C v jednoduchém vývojovém prostředí DevCpp.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: 3 kontrolní testy ,5 programů Podmínky udělení zápočtu: Cvičení: 3 kontrolní testy á 0 - 7 bodů 0 - 21 bodů 5 programů á 0 - 3 body 0 - 15(17) bodů, celkem 0 - 36(38) bodů Za opožděné odevzdání programů se strhává 1 bod za každý týden zpoždění. Jestliže v programu číslo 3 vytvoří student řešení využívající správným způsobem procedury získá navíc 2 body. Náhradní nebo kontrolní test může student využít pro získání lepšího bodového hodnocení náhradou za jeden test, v němž získal nejmenší počet bodů případně jehož se vůbec nezúčastnil. Obtížnost tohoto testu je ekvivalentní s obtížností testu č.3. Cvičení Je povinné (maximální omluvená neúčast 20 %) Podmínky udělení zápočtu: - účast na cvičeních je povinná, 20% absencí lze omluvit, - student je povinen absolvovat 3 testy v termínech, které určí vedoucí cvičení. Testy budou hodnoceny 0 - 7 body. - student je povinen odevzdat včas 5 řádně vypracovaných programů. Každý program bude hodnocen 0 - 3 body.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod - programovací jazyky, programování, ladění programu, dokumentace. Návrh jednoduchého programu, struktura programu. Základní symboly jazyka. Datové typy - rozdělení. Jednoduché standardní typy. Dlouhé a krátké typy. Operace a funkce pro standardní typy. Ordinální typy. Datové objekty - jejich deklarace a definice. Proměnné, konstanty, výrazy. Typová kontrola, kompatibilita. Struktura programu. Příkazy,přiřazovací příkaz. Knihovní modul MATHLIB. Příkazy větvení - IF, CASE. Knihovní modul IO. Příkazy cyklů - WHILE, REPEAT, LOOP. Příkaz Deklarace, konstrukce EXIT. Knihovní modul FIO. výrazů. Konverzní funkce. Zadání 2.programu Příkaz FOR. Struktura a typ pole. Základní příkazy, vstup a výstup dat. Procedury - deklarace a volání procedur. P Příkazy cyklů, pole. Pojem lokálnosti proměnných. Formální a aktuální parametry procedur.1.kontrolní test. Parametry volané jménem a hodnotou. Moduly - modulární struktura programu. Definiční a implementační modul. Export a import identifikátorů, skryté typy. Jednoduché nestandardní typy. Výčtový typ,typ interval, typ množina. Typ záznam. Příkaz WITH.Variantní záznam. Funkční procedury. Otevřené pole. Procedurální typ. Typ ukazatel,dynamické datové struktury. Dynamická alokace paměti. Modul STORAGE. Počítačové laboratoře: Algoritmizace. Nástavby OS. Informace o TopSpeed prostředí. Jazyk, dokumentace. Návrh jednoduchého programu. Práce v TopSpeed prostředí. Základní struktura programu. Zadání 1. programu (3 jednoduché úlohy dle vlastního výběru) Ladění programů, odladění jednoduchých programů dle návodu. Výrazy, konverze typů, přetypování. Základní procedury pro vstup a výstup dat. Přiřazovací příkaz. Další jednoduché příklady. Zadání 2. Programu. Odevzdání 1. programu. Ladění 2. Programu .Příklady cyklické činnosti. Kontrolní test č.1. Příklady s použitím FOR cyklu, ladění programů. Zadání 3. programu. Procedury, ladění 3. programu. Záznamy, strukturované datové typy. Odevzdání 2.programu. Ladění programů. Moduly,ladění programů, zadání 4. programu, odevzdání 3. programu. Kontrolní test. Ladění programů. Procedurální typ.Ladění programů. Použití ukazatelů.Odevzdání 4. programu. Ladění 5. programu. Dynamické datové typy. 3 kontrolní test. Odevzdání hotových programů, zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (15) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku