455-0520/01 – Bakalářský seminář (BS)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+10
kombinovaná Zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Cílem je seznámit posluchače s obecnými zásadami obsahu a formy bakalářské práce. - Vlastní zpracování individuální bakalářské práce jednotlivými studenty. - Absolvent získá schopnost zpracovat samostatnou bakalářskou práci na odpovídající odborné úrovni studijního oboru.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

- Diplomový seminář je zaměřen nejprve na základní informace a pokyny týkající se vypracování diplomové práce. - Uspořádání textové části diplomové práce, požadavky na obsah, rozsah, typografickou úpravu a jazykovou kvalitu, prostředky pro sazbu a součásti diplomové práce odevzdané v elektronické podobě. - Dále informuje o organizačních požadavcích, termínech a způsobu průběhu státních závěrečných zkoušek. - Součástí semináře jsou také konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek s pedagogy. - Podstatná část diplomového semináře je vlastní příprava individuálních diplomových prací.

Povinná literatura:

Závazné pokyny pro vypracování bakalářské a diplomové práce. FEI, VŠB-TU Ostrava, 2007. Normy : ČSN ISO 690, ČSN 010 194.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Každý student je průběžně kontrolován svým vedoucím diplomové práce. Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání diplomové práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: základní informace a pokyny týkající se vypracování diplomové práce uspořádání textové části diplomové práce požadavky na obsah a rozsah diplomové práce typografická úprava a jazyková kvalita prostředky pro sazbu a způsob vazby součásti diplomové práce v elektronické podobě organizační požadavky k průběhu státních závěrečných zkoušek vlastní průběh státních závěrečných zkoušek konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek z oboru konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek ze zaměření odevzdání diplomových prací ve stanoveném termínu Projekty: Individuální diplomová práce každého studenta

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku