455-0520/02 – Bakalářský seminář (BS)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity16
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER275 doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
JAN798 Ing. Dalibor Janckulík
KOT37 Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
KOZ47 prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
KRE15 prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
MAC37 Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
OZA77 doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
SLA77 Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
VAL47 Ing. David Vala
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3
kombinovaná Zápočet 0+21

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Cílem je seznámit posluchače s obecnými zásadami obsahu a formy bakalářské práce. - Vlastní zpracování individuální bakalářské práce jednotlivými studenty. - Absolvent získá schopnost zpracovat samostatnou bakalářskou práci na odpovídající odborné úrovni studijního oboru.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

- Diplomový seminář je zaměřen nejprve na základní informace a pokyny týkající se vypracování diplomové práce. - Uspořádání textové části diplomové práce, požadavky na obsah, rozsah, typografickou úpravu a jazykovou kvalitu, prostředky pro sazbu a součásti diplomové práce odevzdané v elektronické podobě. - Dále informuje o organizačních požadavcích, termínech a způsobu průběhu státních závěrečných zkoušek. - Součástí semináře jsou také konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek s pedagogy. - Podstatná část diplomového semináře je vlastní příprava individuálních diplomových prací.

Povinná literatura:

Závazné pokyny pro vypracování bakalářské a diplomové práce. FEI, VŠB-TU Ostrava, 2007. Normy : ČSN ISO 690, ČSN 010 194.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Každý student je průběžně kontrolován svým vedoucím bakalářské práce. Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání bakalářské práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: základní informace a pokyny týkající se vypracování bakalářské práce uspořádání textové části bakalářské práce 1. požadavky na obsah a rozsah bakalářské práce 2. typografická úprava a jazyková kvalita 3. prostředky pro sazbu a způsob vazby 4. součásti bakalářské práce v elektronické podobě 5. organizační požadavky k průběhu státních závěrečných zkoušek 6. vlastní průběh státních závěrečných zkoušek 7. konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek z oboru 8. konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek ze zaměření 9. odevzdání bakalářských prací ve stanoveném termínu Projekty: Individuální bakalářská práce každého studenta

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku