455-0522/01 – Komponentně orientované technologie (KOT)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity6
Garant předmětudoc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E65 doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
KRE15 prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu v teoretické oblasti je seznámit studenty se základními trendy moderního způsobu vývoje software představovanými komponentními technologiemi s nejrozšířenější technologiemi COM, ActiveX a OLE a jejich použití v oblasti řídicích aplikací ve formě OPC. V oblasti praktického cvičení je to základní zvládnutí technologií RAD reprezentovanými vývojovým systémem DELPHI podporující současně i komponentní technologie OLE/COM a CORBA. Studenti se seznámí se základními principy tvorby komponentního software technologiemi COM, OLE, ActiveX a prakticky se použitím vývojového prostředí Delphi jak pro tvorbu aplikací orientovaných na nástroje Delphi tak pro tvorbu COM komponent pomocí nástrojů tohoto prostředí. Studenti se seznámí se základními principy tvorby komponentního software technologiemi COM, OLE, ActiveX a prakticky se použitím vývojového prostředí Delphi jak pro tvorbu aplikací orientovaných na nástroje Delphi tak pro tvorbu COM komponent pomocí nástrojů tohoto prostředí.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je úvodem do problematiky vývoje software komponentními technologiemi představovanými nejrozšířenější technologiemi COM, ActiveX a OLE. Zabývá se jejich použitím v oblasti řídicích aplikací představovaným standardem OPC. Cvičení jsou věnována základnímu zvládnutí technologií RAD reprezentovanými vývojovým systémem DELPHI podporující současně i komponentní technologie OLE/COM a CORBA.

Povinná literatura:

Sylaby k předmětu "Komponentně orientované technologie" vytvořené v rámci řešení projektu FRVŠ 1999, MŠ ČR, číslo projektu 0646 "Inovace studijního programu oboru Měřicí a řídicí technika " T.Miller, D.Powell a kol.:Mistrovství v Delphi 3, Computer Press, Brno , 1998, nebo jiná vhodná kniha a programování v Delphi Dalibor Kačmář: Programujeme v COM a COM+ , Computer Press 2000 Chappell David: Understanding ActiveX and OLE, Microsoft Presss, 1996 Harmon Eric: Delphi COM programming, MacMillan Technical Publising, USA,2000

Doporučená literatura:

Černohorský,J.:Sylaby k předmětu "Komponentně orientované technologie" vytvořené v rámci řešení projektu FRVŠ 1999, MŠ ČR, číslo projektu 0646 "Inovace studijního programu oboru Měřicí a řídicí technika".Sylaby na WWW stránkách katedry,2002 Dalibor Kačmář: Programujeme v COM a COM+ , Computer Press 2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Konzultace ve cvičeních. Podmínky udělení zápočtu: Získání 15 bodů za cvičení ze 30 možných, za zpracování zadaných příkladů v programovacím prostředí Delphi. Cvičení jsou orientována na praktické seznámení s použitím vývojového systému Delphi. Jedno cvičení trvá 4 hodiny. Účast na cvičeních je povinná, maximální podíl omluvené neúčasti jsou 3 cvičení za semestr. Cvičení nebudou věnována seznamování se základními programovacími příkazy strukturování toku řízení, dat a základním mechanismům práce s procedurami a nástroji OOP a možnostem použití Delphi pro vývoj COM komponent.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Komponenty jako cesta k inženýrskému pojetí produkce programového vybavení Nástroje pro práci s komponentami. Nové profese a služby. Komponenta, modul, objekt, rozhraní, komponenty a rozhraní jako smlouva. Inverzní programování "callbacks" (inverzní programování) , callback a kontrakt, procesy a vícevláknové zpracování. Polymorfismus, typy, podtypy, rozšiřitelnost, bezpečná konstrukce softwarové architektury.Výhody a nevýhody použití dědičnosti, kompozice a delegování, fenomén "fragile base class problem", návrhové vzory, "frameworky" a architektury. Základní idea COM technologie, OLE, COM a ActiveX. COM a objektová orientace - zapouzdření, třídy, polymorfismus, dědičnost, idea znovupoužití ( reuse ), COM a komponentní software, porovnání tradičních OOP přístupů a přístupu com, Monikery,,persistence, jednotný přenos dat ( uniform data transfer) a konektabilní objekty, OLE a složené dokumenty, Aktivní komponenty - "ActiveX controls", DCOM - distribuovaný COM Vytváření COM objektů, továrny tříd (class factories), použití rozhraní IclassFactory, emulace, Techniky znovupoužití COM objektů- delegace, agregace Marshalling a typová informace, marshalling a demarshalling, přístup k typové knihovně, Registry Automation - programovatelnost aplikace, idea klient -server, dispinterface, rozhraní IDISPATCH, Vícenásobný dispinterface, dispinterface a marshaling, duální interface, remote automation, Persistence, konvence pojmenování objektů storage a stream, transakce, Rozhraní pro operace se strukturovaným úložištěm - ISTORAGE, ISTREAM, rozhraní pro řízení persistence objektu Jednotný přenos dat a ( uniform data transfer & connectable objects), metody rozhraní IDATAOBJEKT, použití IDATAOBJECT s "táhni a pusť"- drag and drop, Notifikace-uvědomění o zprávách, rozhraní, AdviseSink Konektabilní (connectable) objekty, body spojení (connection points) a cíle (sinks), rozhraní pro konektabilní objekty - IconnectionPointContainer, IConnection Point, Vysvělení pojmů Incoming a Outcoming Složené dokumenty OLE - vytvoření složeného dokumentu, editace složeného dokumentu, monikery. Příklad složených dokumentů, Třídy monikerů, Vytvoření monikeru. Kontejnery a servery, spolupráce meze kontejnery a servery, Mechanismus vkládání, - "Kešování", Kontejnery podporující vkládání a servery podporující vkládání, použití data-cache objektu, rozhraní IOLEOBJECT a IRUNNABLEOBJECT, Příkazy verb, Komunikace s lokálním serverem, Scénář práce s vestavěnými dokumenty, Aktivace na místě, In-place aktivní kontejnery, servery aktivní na místě, scénář aktivace na místě, Mechanismus spojování, kontejnery podporující spojování, servery podporující spojování, Scénář spojování Aktivní prvky ActiveX, vývoj ActiveX, kategorie komponent ActiveX z pohledu koncového uživatele, ActiveX z pohledu uživatele aktivních prvků, Activex z pohledu implementátora aktivní komponenty, Rozhraní pro aktivní komponenty a řídící komponenty, Poskytování uživatelského rozhraní, Metody a události ActiveX , Rozhraní vztahované k událostem, Vlastnosti (properties), Stránky vlastností (Property pages) Návrhové vzory - vytvářející , strukturální , vzory chování Komponentní vývojové rámce ( framework ): BlackBox Component Builder, JBed - Hard RT-framework Počítačové laboratoře: Seznámení s vývojovým prostředím Delphi. Koncepce programování v Delphi a porovnání s ostatními vývojovými prostředími. Program Hello World, formulář, komponenta. Objektový Pascal, obory platnosti, datové typy. Výjimky, události a jejich obsluha. Delphi help. Základní komponenty. Ovládací prvky Windows. MDI a SDI aplikace. Práce s grafikou, tisk, zvuk, objekty Tapplication a Tscreen. Pokročilé programování: konzolové aplikace, DLL, spolupráce Delphi s jinými jazyky. Ladění programů. Práce s registrem Windows a INI soubory. Jak lokalizovat své programy. Databáze a tvorba rychlých sestav. Databázové nástroje Delphi. Práce v API Windows, zprávy Windows. Práce s vlákny. Synchronizace vláken. Úvod do tvorby komponent. Pokročilé programování komponent. Práce s technologií OLE Ovládací prvky ActiveX. Rozhraní COM. Vytvoření ovládacích prvků ActiveX Práce na dokončení semestrálních projektů Práce na dokončení semestrálních projektů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku