455-0530/01 – Základy použití multimedií v měření a regulaci - 4) (ZPMMR)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity6
Garant předmětuIng. Jan Švígler, CSc.Garant verze předmětuIng. Jan Švígler, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1V65 Ing. Jan Švígler, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studium a praktická cvičení v proškolování a tréninku pro průmyslovou praxi při použití multimédií. Úvod do použití v průmyslových technologiích měření a regulace. Absolventi jsou obeznámí s různými nástroji používanými při počítačové tvorbě multimédií pro školení a trénink v průmyslových aplikacích. Na konci kursu budou rozumět současným tendencím v multimédiích a mít zkušenosti s tvorbou pomocí vývojových balíků. Absolventi bdou moci pracovat s obrazem a se zvukem na profesionální úrovni, budou schopni posoudit kvalitu projektovaných zařízení a navrhovat technologii pro studiovou produkci.

Vyučovací metody

Anotace

Studium a praktická cvičení v proškolování a tréninku pro průmyslovou praxi při použití multimédií. Úvod do použití v průmyslových technologiích měření a regulace. Absolventi jsou obeznámí s různými nástroji používanými při počítačové tvorbě multimédií pro školení a trénink v průmyslových aplikacích. Na konci kursu budou rozumět současným tendencím v multimédiích a mít zkušenosti s tvorbou pomocí vývojových balíků. Tento kurs je úvodem do počítačové tvorby multimédií včetně hypermédia, prezentačního média, grafiky, animací, zvuku, videa, se zaintegrovanou autorizační technikou, s diskusí a cvičením ze základů technologií, které jsou k dispozici v laboratořích. To je úvodní kurs, který se dotýká aplikace v řídicí technologii.

Povinná literatura:

Multimedia: Concepts and Practice by Stephen McLoughlin; Prentice Hall, 2001; ISBN: 0130188301 The Web Wizard's Guide to Multimedia on the Web by James Lengel; Addison-Wesley, 2001; ISBN: 0201745615 Zdroje a linky: http://www.stars.com/Authoring/HTML/ http://www.webdevelopersjournal.com/columns/parable.html http://webreference.com/3d/

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Esej až 7. týden Školský projekt až 14. týden Obsah a forma zadané práce: Esej: Technický text, vytvořený na základě minimálně tří zdrojů (dva z nich musí být cizího původu a jazyka) téma dle studentova výběru musí být schváleno lektorem. Provedení je zadáno na začátku semestru. Školský projekt: Prezentace na CD médiích. Student vytvoří projekt, předvede jej a komentuje, jak byl úkol splněn vůči zadání. Podmínky udělení zápočtu: Dosažení součtu nejméně 24 bodů z hodnoceného eseje a závěrečného písemného prezenčního testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Příklady stávajících multimediálních titulů a aplikací pro průmyslové účely. Zkoumání datového typu, styly, grafické režimy a formáty. Grafické importy a rozvržení stránky. Kontinuální tok textu. Import textu, grafiky, zvuku a obrazu a knihoven. Multimediální týmový management, způsob vedení projektu, funkční vybavení. Pozadí, tlačítka, prezentační elementy. Rozhraní pro návrh pro schémata měření a řízení. Obecná autorizační schémata. Linky a zpětné skripty. Zvukové koncepty a formáty. Digitalizace. Snímání a digitalizace zvuku. Video koncepty a formáty. Osvětlení, expozice. Scéna. Změna parametrů záznamu, smyčky. Technická omezení a formáty. Demonstrace 2D, 3D. Jednoduché HTML příkazy. Internetové zdroje pro vývoj. Konečné expedice a promoce školících materiálů. Pokyny pro školitele. Závěrečný test. Cvičení: Principy práce s počítačovou sítí a HTML stránkami. Zadání semestrálního projektu. Technická a právní pravidla a standardy. Odevzdání esejů a školských semestrálních projektů. Počítačové laboratoře: Práce s vektorovými a rastrovými grafickými objekty pro průmyslové a lékařské zobrazování. Prezentace diapozitivů, fólií, a skenování. Uživatelské rozhraní pro grafiku v průmyslových aplikacích. Příprava CD, DVD, média a formáty. Multimediální zvuk: Tvorba zvukové stopy filmu. Multimediální fotografie: Tvorba koláže. Multimédia digitální video: Tvorba klipu. Výrobní plán a produkce. Reklama a expedice. Prezentace "Co je multimédia?" programu. Prezentace skriptů, appletů a servletů. Prezentace školských projektů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku